487 722 291

Pro nástroje Přihlásit osoby v evidenci ke sledování změn v ISZR, Odhlásit osoby v archivní evidenci ze sledování změn v ISZR a Odhlásit všechny osoby v evidenci ze sledování změn v ISZR již není nutné mít zapnutý administrační mód.

Nová evidence: Osoby v evidenci s rozdíly v ISZR v menu: Nástroje - Nástroje ISZR - Osoby v evidenci s rozdíly v ISZR. Automatická aktualizace dat z ISZR umožňuje zpracovat Změnu: Jména, Příjmení, Datumu narození, Místo a Stát narození, Datum úmrtí, Místo a Stát úmrtí, Adresu doručovací, Státní občanství a Adresu pobytu (Přestěhování a Odstěhování) (Task 143 - 13420), (Task 203 - 27539).

EOB - Tiskové sestavy:

  •  Stavová dávka ROB a AISEO - změna 'č.e.' na 'č.ev.'
  •  Hromadné ověření osob - výsledek
  •  Hromadné OFF-LINE ověření osob - nenalezené
  •  Hromadné OFF-LINE ověření osob - odlišné
  •  Hromadné OFF-LINE ověření osob - totožné


Do menu ISZR nástroje byl přidán nástroj na inicializaci dat se základními registry.


V číselníku typu pobytů byly přidány nové typy:
O - Trvalý pobyt - občan GB
P - Přechodný pobyt - občan GB
Q - Ukončená dočasná ochrana
R - Rodinný příslušník - trvalý pobyt
S - Rodinný příslušník - přechodný pobyt

Evidence obyvatel - Volby - WEOV
Do číselníku - "Cizí voliči pro volby do EP" přidány povinné položky: Stát narození a Rodné příjmení.

Do číselníku "Skupiny vyřazení z voleb" přidány tyto položky pro EP:
6 - TP - Trvalý pobyt v jiné obci
7 - STAT - Hlasování ve volbách do Evropského parlamentu v jiném členském státě
8 - DODAT - Nepožádali o přenesení svých údajů z dodatku stálého sezn. voličů do seznamu voličů pro volby do EP
9 - ZEMR - Úmrtí

Nová sestava: Export pro Českou poštu - tvorba štítků (Task 212 - 29268).

 

All Rights Reserved HAiDA, s.r.o. © 2019, Webdesign by LE CLAVERA s.r.o.

Informace o cookies

Když kliknete na „Přijmout všechny soubory cookie“, poskytnete tím souhlas k jejich ukládání na vašem zařízení, což pomáhá s navigací na stránce, s analýzou využití dat a s našimi marketingovými snahami.

Nastavení cookies


Používáme následující soubory cookies

Při návštěvě jakékoli webové stránky je pravděpodobné, že stránka získá nebo uloží informace na vašem prohlížeči, a to většinou ve formě souborů cookie. Můžou to být informace týkající se vás, vašich preferencí a zařízení, které používáte. Většinou to slouží k vylepšování stránky, aby fungovala podle vašich očekávání. Informace vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí vašim potřebám. Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat. Když kliknete na různé tituly, dozvíte se více a budete moci nastavení změnit. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookie můžete ovlivnit, jak stránka funguje a jaké služby jsou vám nabízeny.

Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby Webové stránky fungovaly, takže není možné je vypnout. Většinou jsou nastavené jako odezva na akci, kterou na Webových stránkách sami provedete, jako je např. bezpečnostní nastavení, přihlašování, vyplňování formulářů. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval soubory cookies nebo o nich posílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nebudou fungovat. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě. Tyto cookies můžeme nastavovat my nebo poskytovatelé třetí strany, jejichž služby na stránkách používáme. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování Webových stránek. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají Webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým Webové stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu. Pomocí těchto nástrojů analyzujeme a pravidelně zlepšujeme funkcionalitu našich Webových stránek. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení uživatelského komfortu a abychom učinili Vaši návštěvu Webových stránek zajímavější pro Vás jako uživatele.