487 722 291

Přehledná kompletní správa hmotného i nehmotného majetku usnadňující řešení odpisů.

Řešení povinných účetních odpisů a dalších úkonů spojených se správou majetku. Samozřejmostí je i soulad s platným Českým účetním standardem. S nástrojem tak získáte kompletní správu majetku v jednom programu. Základním evidenčním prvkem jsou karty majetku. Kromě základních údajů pro daný majetek (inv. číslo, popis, oceňovací a technické údaje) je karta rozšířena o doplňující informace jako např. umístění, rozdělení dle klasifikace, údaje pro odepisování.

VÝHODY A PŘÍNOSY

  • Možnost různých způsobů filtrování dat, řazení informací i seskupování dat
  • Hromadné opravy, vyřazení či převedení na jiné umístění nebo hromadný tisk
  • Evidence elektronických příloh a možnost provádění inventury i uzávěrky
  • Přenášení odpisování automaticky do účetnictví a naopak, soulad s legislativou účetních odpisů
  • Evidence technického zhodnocení majetku i tvorba plánu odepisování
  • Řešení automatické inventarizace pomocí snímače čárových kódů DENSo

Mám zájem o produkt
Produktový list (PDF) bude doplněn

All Rights Reserved HAiDA, s.r.o. © 2019, Webdesign by LE CLAVERA s.r.o.