487 722 291

Komplexní řešení matričních i souvisejících agend s kontrolou dat a povinných vazeb.

Správa matričních záležitostí úřadů ve smyslu zákona o matrikách pomocí jediného nástroje, který zároveň prostřednictvím aplikace legalizace provádí ověřování podpisů a listin. Struktura údajů je navržena tak, aby odpovídala stávajícím zvyklostem pro evidenci matričních událostí v knihách ze svázaných tiskopisů. Kontroluje povinné vazby při pořizování dat, poskytuje údaje z číselníků a umožňuje získat údaje účastníků matričních událostí z reg. agend GINIS.

VÝHODY A PŘÍNOSY

  • Nastavení tiskových sestav na celostátně platné formuláře a evidence dle platné legislativy
  • Součástí řešení i další doprovodné evidence (změna příjmení, určení otcovství, příprava sňatků, …)
  • Možnost otevření aplikace Legalizace z nástroje Matrika pro ověření podpisů a listin
  • Zpracování statistických hlášení prostřednictvím XML souborů a součinnost s dalšími moduly GINIS
  • Přebírání údajů z ostatních registračních agend a číselníků při vypisování vstupních dat
  • Vytváření matričních dokladů na přísně zúčtovatelné tiskopisy podle legislativy

Mám zájem o produkt
Produktový list (PDF)

All Rights Reserved HAiDA, s.r.o. © 2019, Webdesign by LE CLAVERA s.r.o.