487 722 291

Řešení změny formátu dokumentů i převodu z analogové podoby do digitální a naopak.

Nástroj si poradí s procesem i správou autorizovaných konverzí — převodů a změn datového formátu (do datové zprávy i listinné podoby). Umožňuje evidenci provedených konverzí, převodů a změn datového formátu, a zároveň je účinným nástrojem provedení samotných konverzí, včetně napojení na Czech POINT, prostřednictvím kterého umožní získání příslušného časového razítka a uložení doložky autorizované konverze do Centrálního úložiště ověřovacích doložek.

VÝHODY A PŘÍNOSY

  • Provádění a evidence autorizovaných konverzí, převodů a změn datového formátu
  • Možnost porovnání obsahu vstupu a výstupu, tvorba PDF dokumentů z obrázků (TIFF, JPG)
  • Získání časového razítka pomocí napojení na rozhraní Czech POINT API
  • Automatické provádění evidence doložek do Centrálního úložiště ověřovacích doložek
  • Doložky konverze, převodu a změn dat. formátu uložené v DB ve formě tiskové sestavy
  • Spolupráce se Spisovou službou, zjednodušení předání dokumentů ke konverzi

Mám zájem o produkt
Produktový list (PDF)

All Rights Reserved HAiDA, s.r.o. © 2019, Webdesign by LE CLAVERA s.r.o.