487 722 291

Kontrola nad náklady, rozpočty a výkony zaměstnanců i evidence zakázkových listů.

Nástroj pro evidenci zakázkových listů na práce prováděné organizací (technickými službami) včetně subdodávek jiných středisek a externích dodavatelů. Objekty, které jsou základním prvkem, je možné třídit podle druhu a typu, evidovat umístění, rozměry atd. Nástroj umožňuje tvorbu rozpočtu, sledování jeho čerpání a přípravu podkladů pro účetnictví. Z výstupů lze s volitelným rozšířením Manažerské výstupy vytvářet z dat stylové grafické přehledy.

  • Možnost tvorby rozpočtu, sledování jeho čerpání a příprava podkladů pro účetnictví
  • Možnost různých způsobů filtrování dat, řazení informací, seskupování apod.
  • Zobrazení manažerských výstupů v různých typech grafů (koláčové, sloupcové)
  • Naprostý soulad s veškerými legislativními požadavky, možnost nastavení různé měny
  • Objekt základním evidenčním prvkem, vedení záznamu o řízení vozidel
  • Možnost vedení evidence o konkrétní zakázce skrze zakázkový list (možnost připojení dílčích listů)

Mám zájem o produkt
Produktový list (PDF)

All Rights Reserved HAiDA, s.r.o. © 2019, Webdesign by LE CLAVERA s.r.o.