487 722 291

GINIS  je nejrozšířenější integrační platforma ve veřejné správě. Využívají ji větší i menší organizace – od ministerstev až po malé obce. V současnosti usnadňuje práci více než 6 000 klientů..

 • GINIS je 100% bezpečný informační systém.
 • Funguje jako systémová podpora strategického rozhodování a řízení organizace.
 • Komplexně řeší správu a řídí oběh dokumentů.
 • Usnadňuje plánování rozpočtu i vedení účetnictví.
 • Integruje jednotlivé agendy a optimalizuje vnitřní procesy.

Vyladěno více než 20letou praxí

Bezpečná integrační platforma GINIS je komplexní softwarové řešení s vysokou mírou bezpečnosti, které jednoduše prováže jednotlivé agendy a zajistí snadný oběh dokumentů. Ve společnosti GORDIC máme mnohaleté zkušenosti se správou velkého množství různých organizací a díky tomu Vám poskytneme informační systém, který vyladila sama praxe. Neustále také sledujeme nové IT trendy i vývoj legislativy, a podle toho GINIS vyvíjíme a průběžně aktualizujeme.

Funkční oblasti GINIS

 • Rozpočet, účetnictví a výkaznictví
 • Digitální archivy, spisovny a úložiště
 • Nákladové a manažerské účetnictví
 • Výdaje, závazky a akvizice
 • Řízení dokumentů a spisová služba
 • Správní agendy, registry a rejstříky
 • Příjmy a pohledávky
 • Otevřená integrační platforma
 • Dlouhodobý majetek a zásoby
 • Konfigurace a administrace
 • Řízení lidských zdrojů
 • Integrované produkty a služby
 • Agendy, úkoly a usnesení
 • Platforma pro veřejnost

Jak GINIS funguje

Řízení informačních toků v organizaci je technicky realizováno pomocí centrální databáze s decentralizovaným pořizováním dat ve vícevrstvé architektuře. Veškeré agendy používají společnou vrstvu identifikace, vlastnictví a oběhu dokumentů.

Jako otevřená platforma umožňuje GINIS díky širokým možnostem svého API rozhraní začlenění dalších aplikací a systémů třetích stran. Důkazem vysoké míry bezpečnosti systému je jeho certifikace na shodu s požadavky zákona o kybernetické bezpečnosti.

Platforma GINIS si můžete pořídit standardním způsobem, tedy zakoupením a údržbou licencí příslušných modulů, které jsou doplněné souborem komplexních nepovinných, ale garantovaných služeb. Nebo můžete licence a jejich údržbu získat i formou služby (SaaS). A to jak na zákaznické, tak i na poskytované platformě (PaaS).

Snadná integrace

S informačním systémem GINIS můžete bezpečně propojit systémy více dodavatelů do jednoho harmonicky spolupracujícího celku. GINIS je kompatibilní s manažerskými nadstavbami pro podporu strategického rozhodování, jako jsou datové sklady a nástroje Business Inteligence. Vybrané komponenty systému GINIS jsou dostupné přes tablety či smartphony.

Cloudové úložiště

S informačním systémem GINIS můžete využívat i výhod Cloud Computingu. Na cloudové úložiště budete mít přístup odkudkoli, kde je internet. Můžete prostřednictvím něho ovládat nejrůznější programy, dohledávat či ukládat informace nebo organizovat e-learningová školení.

Organizace veřejného sektoru pak jistě ocení možnost udělit přístup k vybraným údajům i občanům. Ti mohou díky aplikaci umístěné na webových stránkách města, kraje či jiné organizace sledovat například stav a vývoj rozpočtu, čerpání výdajů nebo plnění příjmů.

zdroj: www.gordic.cz 

All Rights Reserved HAiDA, s.r.o. © 2019, Webdesign by LE CLAVERA s.r.o.