487 722 291

Chcete, aby byl váš informační systém ještě výkonnější? Pořiďte si inteligentní nadstavbu GINIS neboli GINIS+. Získáte tak pro svoji práci nové moduly, nástroje a metody, které vám ušetří spoustu času a zefektivní fungování celé organizace.

GINIS+ se navíc průběžně učí z vašeho chování a postupně urychluje rutinní činnosti, takže můžete uspořený čas věnovat důležitější práci.

  • GINIS+ má moderní, intuitivní a uživatelsky přívětivé prostředí.
  • Přináší nové možnosti interaktivní komunikace s veřejností.
  • Zajistí maximální zefektivnění procesů v organizaci.
  • Poskytuje novou úroveň zabezpečení dat.
  • Podporuje řízení organizace s využitím pokročilých analytických nástrojů a metod.
  • Zvýšení prestiže úřadu a jeho managementu.

Co je Informační systém GINIS+

Systém GINIS+ je inteligentní nadstavba GINIS o moduly, nástroje a metody s kybernetickými vlastnostmi, které organizacím veřejné správy přinesou podstatné zefektivnění. Podpoří interakci uvnitř i vně úřadu, zvýší transparentnost a usnadní dohledatelnost veškerých dokumentů.

Komponenty Informačního systému GINIS+

Interaktivní úřad

GINIS+ podporuje sílící trend otevřených a transparentních úřadů. Interaktivní úřad umožňuje jednoduše prezentovat managementu i veřejnosti data z různých oblastí jeho fungování. Občan se tak snadno dozví informace o rozpočtu, hospodaření příspěvkových organizací či vztahů s dodavateli, nebo se může vyjádřit k připravovaným investicím.

Intuitivní prostředí

GINIS+ má uživatelsky velmi přívětivé a intuitivní grafické prostředí. Využívá herních principů s cílem využít tak přirozených vlastností uživatelů, motivovat je a zvýšit jejich produktivitu a angažovanost.

Facility Management

Systém podporuje i efektivní správu a provoz budov. Integruje v sobě nástroje pro automatizovanou správu budov (Building Automation) a inteligentní měření energií (Smart Metering). Získáte tak ucelený přehled o provozu budov a souvisejících nákladech. Zjištěná data jsou následně využívána v ekonomických agendách systému.

Kybernetická bezpečnost

Ochrana před kybernetickými útoky je v rámci GINIS+ řešena pomocí vybraných aplikací a metodologických doporučení. Dohledová aplikace provádí průběžné vyhodnocování činnosti organizace a oznamuje případné nestandardní operace.

Inteligentní asistent

Inteligentní asistent je komponentou, která je průřezově zabudována do celého systému GINIS+. „Učí se“ z chování uživatele, průběžně ho vyhodnocuje a následně urychluje rutinní činnosti. Výsledkem je příjemnější práce a výrazná úspora času.

Pokročilé analytické nástroje

Systém je připraven podporovat pokročilé analytické nástroje, které umožní analyzovat, simulovat a vyhodnocovat – například toky dokumentů organizace, finanční workflow nebo hospodaření ve spojení s provozem budov. Uživatel má o procesech jasný přehled, může provádět simulace a aplikovat prediktivní doporučení.

Portálové a mobilní řešení

Multiplatformní portálové řešení GINIS+ nabízí snadnou tvorbu webových prezentací, budování intranetu, složitějších webových aplikací (helpdesk, přehledové portály,...) nebo integraci různorodých aplikací a externích systémů. Tvoří jednotný přístupový bod pro rychlé získávání potřebných informací a služeb napříč celou organizací prostřednictvím jedné webové aplikace.

Zdroj: www.gordic.cz

All Rights Reserved HAiDA, s.r.o. © 2019, Webdesign by LE CLAVERA s.r.o.