487 722 291

GINIS Express je nejrozšířenější komplexní softwarové řešení ve veřejné správě. Využívají ji větší i menší organizace. V současnosti usnadňuje práci více než 6 000 klientů.

 • GINIS je 100% bezpečný informační systém.
 • Funguje jako systémová podpora řízení organizace.
 • Komplexně řeší správu a řídí oběh dokumentů.
 • Usnadňuje plánování rozpočtu i vedení účetnictví.
 • Integruje jednotlivé agendy a optimalizuje vnitřní procesy.

Vyladěno více než 20letou praxí

GINIS Express je komplexní softwarové řešení s vysokou mírou bezpečnosti, které jednoduše prováže jednotlivé agendy a zajistí snadný oběh dokumentů. Ve společnosti GORDIC máme mnohaleté zkušenosti se správou velkého množství různých organizací a díky tomu Vám poskytneme informační systém, který vyladila sama praxe. Neustále také sledujeme nové IT trendy i vývoj legislativy, a podle toho GINIS vyvíjíme a průběžně aktualizujeme.

Funkční oblasti GINIS Express

 • Rozpočet, účetnictví a výkaznictví
 • Digitální archivy, spisovny a úložiště
 • Nákladové a manažerské účetnictví
 • Výdaje, závazky a akvizice
 • Řízení dokumentů a spisová služba
 • Správní agendy, registry a rejstříky
 • Příjmy a pohledávky
 • Dlouhodobý majetek a zásoby
 • Konfigurace a administrace
 • Platforma pro veřejnost

Jak GINIS Express funguje

Řízení informačních toků v organizaci je technicky realizováno pomocí centrální databáze. Veškeré agendy používají společnou vrstvu identifikace, vlastnictví a oběhu dokumentů.

Jako otevřený informační systém umožňuje GINIS Express díky širokým možnostem svého API rozhraní začlenění dalších aplikací a systémů třetích stran. Důkazem vysoké míry bezpečnosti systému je jeho certifikace na shodu s požadavky zákona o kybernetické bezpečnosti.

Informační systém GINIS Express si můžete pořídit standardním způsobem, tedy zakoupením a údržbou licencí příslušných modulů, které jsou doplněné souborem komplexních nepovinných, ale garantovaných služeb. Nebo můžete licence a jejich údržbu získat i formou služby (SaaS). A to jak na zákaznické, tak i na poskytované platformě (PaaS).

Snadná integrace

S informačním systémem GINIS můžete bezpečně propojit systémy více dodavatelů do jednoho harmonicky spolupracujícího celku.

Cloudové úložiště

S informačním systémem GINIS Express můžete využívat i výhod Cloud Computingu. Na cloudové úložiště budete mít přístup odkudkoli, kde je internet. Můžete prostřednictvím něho ovládat nejrůznější programy, dohledávat či ukládat informace nebo organizovat e-learningová školení.

Organizace veřejného sektoru pak jistě ocení možnost udělit přístup k vybraným údajům i občanům. Ti mohou díky aplikaci umístěné na webových stránkách města, kraje či jiné organizace sledovat například stav a vývoj rozpočtu, čerpání výdajů nebo plnění příjmů.

zdroj: www.gordic.cz

All Rights Reserved HAiDA, s.r.o. © 2019, Webdesign by LE CLAVERA s.r.o.