487 722 291

Novinky o verzích

Finanční okruhy

17.06.2019

Do tiskových sestav jsme přidali Přehled pro zjednodušený inventurní soupis, který obsahuje stavy i jednotlivé obraty na vybraných účtech 4XX. Zároveň jsme v souladu s touto sestavou upravili členení a grafickou úpravu sestavy Inventurní evidence.

Mzdy

18.04.2019

Novinkou je odesílání elektronických výplatních pásek e-mailem, které jsou chráněny osobním heslem.

Správa hřbitova

18.04.2019

V aplikaci Hroby – správa hřbitova je nyní možné pomocí průvodce vytisknout zjednodušenou hřbitovní knihu.

Matrika

27.02.2019

Zapracovali jsme možnost zobrazení historie přísně zúčtovatelných tiskopisů a tisk předávacího protokolu přísně zúčtovatelných tiskopisů.

Poplatky

27.02.2019

Na detail předpisu na záložku Vodné/stočné jsme umístili položky Úprava a důvod úpravy spotřeby.

Smlouvy

27.02.2019

V profilu smluv a objednávek je nyní umožněno fulltextové vyhledávání.

All Rights Reserved HAiDA, s.r.o. © 2019, Webdesign by LE CLAVERA s.r.o.