487 722 291

Hackerské útoky, úniky osobních údajů, ransomware či programy s cílem paralyzovat informační systém oběti - to je jen krátký výčet hrozeb, které na nás ve světě jedniček a nul čekají bez nadsázky na každém kliku.

O svůj náhled na kybernetická nebezpečí současnosti i nutná opatření se s námi v rozhovoru podělil Michal Řezáč, ředitel pro strategický rozvoj a kybernetickou bezpečnost ve společnosti Gordic, která na trhu působí od 90. let a dodává informační systémy více než šesti tisícovkám organizací, včetně těch z oblasti obrany a bezpečnosti.

Na začátku kalendářního roku se objevuje řada hodnocení věcí minulých a predikcí budoucnosti. Co zásadního v kybernetické bezpečnosti přinesl rok 2019? Čemu, podobně zásadnímu, se letos nevyhneme?

Zajímavých událostí na poli kybernetické bezpečnosti bylo opravdu mnoho. Z hlediska bezpečnosti organizací v ČR se ukázalo, jak moc je toto téma podceňováno. Viděli jsme to na případě filmového festivalu ve Zlíně, nemocnice v Benešově i OKD, a to je pouze výběr toho “nejlepšího”. Jako společnost, která má nejvíce zákazníků ve veřejné správě, si přejeme, aby byla řešena bezpečnost těchto organizací co nejkomplexněji. Nechceme se totiž dočkat dalšího Benešova, protože to budou daňoví poplatníci, kteří nakonec celý proces obnovy činnosti organizace zaplatí. Náš tým kybernetické bezpečnosti všem organizacím rád pomůže. Jde o bezpečnost nás všech.

Které významné trendy sílí na straně bezpečnostních hrozeb, a které mezi bezpečnostními opatřeními?

Mezi bezpečnostními hrozbami sílí sofistikované cílené útoky, kdy si útočník svůj cíl přesně vytypuje, analyzuje jeho slabiny a až pak vede (většinou úspěšný) útok. Podceňovat nelze ani ransomware, které přichází ve vlnách jako to bylo u WannaCry, NotPetya či Ryuk. Roste i počet útoků skrze zranitelnosti zařízení internetu věcí (IoT), ze kterého se tak mnohdy stává internet of threats (internet hrozeb). Nejslabším článkem nadále zůstávají samotní uživatelé, na něž ve velkém cílí lepé propracované phishingové útoky. Sociální inženýrství není radno podceňovat. Kvalita i kvantita útoků rok od roku roste. Jedním z nejúčinnějších opatření, na které se ovšem často zapomíná, je vzdělávání zaměstnanců a samotné organizační nastavení. Pokud zaměstnanec ví, jak rozpoznat podezřelý email a co s tím pak udělat, pravděpodobnost úspěšného útoku se snižuje. Co se týče zavádění technologických opatření, vždy říkáme našim zákazníkům základní věc: “Nejprve zjistěte, co chcete chránit, proč to chcete chránit a jaké jsou slabiny. Pak teprve hledejte vhodné systémy.“ Každá organizace je jiná, tím pádem se liší i použitá opatření. Obecně lze všem doporučit vedení evidence aktiv dle vyhlášky o kybernetické bezpečnosti, řízení rizik, vedení evidence zpracování osobních údajů dle GDPR a pravidelné vzdělávání svých zaměstnanců.

Jakým bezpečnostním technologiím, ať už stávajícím nebo nastupujícím, by organizace v letošním roce měly věnovat pozornost?

Jak jsme zmínili v minulém bodě, nejdůležitější je vědět, co chcete chránit a jaké zranitelnosti dané věci mají. V odborné řeči musíte vést evidenci aktiv (kybernetická bezpečnost) a evidenci zpracování osobních údajů (GDPR). Ačkoliv v obou případech můžete využít tabulky, textové či jiné soubory, mnohem lepší a efektivnější je mít vše ihned přehledně dostupné v jedné aplikaci. Právě to zvládnou nástroje CSA a GDA (www. gordiccybersec.cz), které reagují na požadavky legislativy i uživatelů. Zároveň se tyto nástroje dají napojit na nejrozšířenější ERP systém veřejné správy GINIS, nebo na aplikace typu SOC či SIEM. Právě integrace bezpečnostních nástrojů a následné řízení kybernetické bezpečnosti z jednoho místa bude jedním z hlavních trendů v této oblasti.

Co se v posledních dvou letech změnilo v oblasti kybernetické bezpečnosti v českých podnicích?

Jde o kombinaci několika věcí. Díky tomu, že velká část soukromých i veřejných organizací již zažila kybernetický útok, si začínají uvědomovat, že podcenění kybernetické bezpečnosti se nevyplácí. S tím souvisí i narůstající fenomén zajištění bezpečnosti jako služby, kdy organizace přenese řízení kybernetické bezpečnosti na třetí stranu. V neposlední řadě s tím, jak roste české hospodářství, začínají představovat tuzemské podniky pro útočníky čím dál lákavější cíle.

Ovlivnila tuzemskou situaci výrazněji nová vyhláška o kybernetické bezpečnosti?

Tato vyhláška se bohužel vztahuje pouze na povinné subjekty, kam nespadají všechny organizace veřejné správy či důležité podniky obranného a bezpečnostního průmyslu. Ačkoliv je velmi dobře zpracována, nese tento malý ale velice důležitý nedostatek. Vyhláška přispěla ke zlepšení kybernetické bezpečnosti u jednotek organizací, nikoliv však u nějakého sektoru jako celku. Navíc většina organizací ji poměrně „úspěšně“ ignoruje. Zabývají se jejími požadavky, až při vzniku konkrétního problému. Nicméně i tak představuje obrovský pokrok, jen je nutné z ní vyplývající povinnosti na povinných subjektech vynutit, a případně i počet těchto subjektů rozšířit. Se zavedením těchto povinností organizacím pomůže právě zmíněná aplikace CSA.

Existuje řada průvodců a doporučení pro oblast kybernetické bezpečnosti. Na co by se obecně dle vaší zkušenosti měly podniky obranného a bezpečnostního průmyslu?

Podobně jako ostatní subjekty by se měly zabývat evidencí aktiv, řízením rizik a vzděláváním svých zaměstnanců. Až poté přichází na řadu detekční a monitorovací systémy. Jelikož tyto firmy se podílí na dodávkách výstroje, výzbroje a dalšího materiálu ozbrojeným složkám, existuje vyšší riziko, že na ně budou vedeny kybernetické útoky a to i od státy sponzorovaných hackerských skupin. Z tohoto důvodu musí brát problematiku kybernetické bezpečnosti opravdu zodpovědně, protože její podcenění může přímo ovlivnit národní bezpečnost.

 

Zdroj: www.gordic.cz

Aktuální informace

Obec Svojkov pokračuje v digitalizaci úřadu, používá náš GINIS Express

15.04.2024

Svojkov ležící v podhůří Lužických hor je nejen Vesnicí roku 2019, ale patří také k progresivním obcím v oblasti digitalizace. Hledá totiž cesty, jak pomocí technologií zefektivnit úřední procesy a usnadnit život nejen svým zaměstnancům, ale především občanům.

více..

Pracovní příležitost v prosperující a stabilní firmě

11.04.2024

Máte zájem pracovat ve stabilní a prosperující firmě, se sídlem v Novém Boru? Do našeho týmu hledáme posilu na pozice: Produktový specialista – konzultant pro oblast spisové služby a Správce cloudové platformy Microsoft AZURE, administrátor SW.

více..

Nominace GORDICU zaznamenaly úspěch v kategorii eOSOBNOST obcí

25.03.2024

Slavnostní večer eOSOBNOSTI 2024 v Nové budově Národního muzea nebyl obyčejnou událostí. Byl to večer, kdy byla oslavována technologická inovace, a především lidská síla za posun elektronizace veřejné správy v ČR. A Gordic zde proměnil dvě nominace.

více..

Jak digitalizovat bezpečně a s nižšími náklady?

18.03.2024

Máme řešení! Pomoci může CLOUD. Města, obce, organizace, všichni dnes čelí zvyšujícím se kyberútokům, rostoucí poptávce po digitálních službách i požadavkům vyplývajícím z legislativy a zároveň  trpí nedostatkem odborníků i potřebných financí.

více..

Modernizace úřadu je důležitá, své o tom ví i městská část Prahy 2

12.03.2024

Úřad městské části Praha 2 postupně modernizuje a elektronizuje své služby, aby zjednodušil komunikaci s občany a zrychlil vyřizování úředních záležitostí. Tajemník Michal Kopecký zdůrazňuje důležitost digitalizace.

více..

Úřady stále častěji volí modernější způsob realizace ePodpisů a ePečetí

08.03.2024

S používáním individuálních hardwarových prostředků na zajištění kvalifikovaného e-podpisu, jako jsou tokeny, čipové karty, je spojena řada komplikací, počínaje nutností aktualizace až po riziko jeho ztráty či zneužití. 

více..

Přehledný a rychlý přístup k hospodaření města Broumov

04.03.2024

Město Broumov nově svým občanům nabízí možnost nahlížet do hospodaření města, a to díky naší aplikaci Rozklikávací rozpočet. Tato aplikace umožňuje pohled na příjmy a výdaje města do veškerých podrobností.

více..

Už jste nominovali své favority na KYBER CENU ROKU?

27.02.2024

Výrazný nárůst využívání informačních technologií a rychlý rozvoj digitálních služeb společně podporují růst ekonomiky i celé společnosti, zároveň však stejnou měrou  roste riziko jejich zneužití!

více..

Několik výhod, které vám přinese GINIS Express SQL

20.02.2024

GINIS Express SQL je vhodným řešením pro malé městské či obecní úřady nebo příspěvkové organizace, které při výběru informačního systému chtějí to nejlepší pro své uživatele, správce infrastruktury i vedení organizace.

více..

ZŠ Palachova ve Žďáru nad Sázavou se digitalizace nebojí

14.02.2024

Základní škola Palachova ve Žďáru nad Sázavou je druhá největší ve městě a poskytuje vzdělání téměř šesti stům dětí. Naši platformu GINIS Express používá již od roku 2000.

více..

Elektronická podpisová kniha usnadní práci a zároveň ušetří spoustu času

12.02.2024

Své o tom ví i základní umělecká škola Františka Drdly ze Žďáru nad Sázavou. Její zaměstnanci  používají ke své práci platformu GINIS Express a právě i Elektronickou podpisovou knihu.

více..

Nová směrnice NIS2, čas na přípravu jen do října 2024!

05.02.2024

S mnoha změnami přichází evropská směrnice NIS2. Jejím prostřednictvím unie reaguje na růst digitalizace a zavádí nová opatření na ochranu důležité infrastruktury

více..

Projekt Kraje pro bezpečný internet bude opět podpořen Gordicem

30.01.2024

I letos můžete zapojit svou školu a své žáky, do námi podporovaného projektu KRAJE PRO BEZPEČNÝ INTERNET. Už jen do 29. 2. 2024 se mohou žáci a studenti základních a středních škol

více..

Hostěradice s Gordicem již digitalizují svůj úřad

26.01.2024

Obec Hostěradice najdete na Znojemsku, kde v současné době žije zhruba 1700 obyvatel. Obec se aktivně zajímá o využívání moderních technologií a trendů v oblasti digitalizace úřadu.

více..

ZLATÝ ERB 2024 se zaměří na kybernetickou bezpečnost

23.01.2024

Prestižní soutěž ZLATÝ ERB  o nejlepší webový portál a digitální služby obce, letos vstupuje do 26. ročníku, a dostal podtitul ročník kybernetické bezpečnosti.

více..

Jičín i Louny již úspěšně využívají Osobní portál občana

18.01.2024

Osobní portál občana je klíčem k efektivním online službám veřejné správy. Díky vlastnímu účtu, ke kterému se lidé přihlásí prostřednictvím eIdentity nebo datové schránky.

více..

Metodiky pro rok 2024 opět naleznete v elektronické podobě

09.01.2024

Používáte náš informační systém GINIS? Potřebujete občas najít rychlý návod, postup jak pracovat v našem softwaru? Letos jej opět naleznete v elektronické podobě.

více..

Nastává digitální revoluce v účetnictví? Co nás čeká?

08.01.2024

S připravovaným novým zákonem o účetnictví, jehož účinnost očekáváme od 1.1. 2025, nastává bez nadsázky i digitální revoluce v účetnictví. Článek je založen na návrhu nového zákona o účetnictví,

více..

Vyplouváme s dalším číslem našeho časopisu GORINFO

02.01.2024

Nový rok nám zdárně začal a s ním vyplulo i nové vydání našeho GORINFA. Pojďte se s námi začíst do dalšího čísla Gorinfa určeného pro uživatele informačních systémů ve veřejné správě.

více..

Přejeme vám kouzelné Vánoce a štěstí v novém roce

20.12.2023

Přejeme Vám i Vašim blízkým příjemné prožití vánočních svátků a úspěšné vykročení do nového roku 2024. Mějte pevné zdraví, štěstí, mnoho osobních i pracovních úspěchů.

více..

Atestace spisových služeb: bude další odklad?

18.12.2023

Projednání technické novely zákona číslo 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě (dále jen „ZoA“) mělo již v prvním čtení formálně stvrdit posun lhůt.

více..

Co mohou školy očekávat od nového zákona o účetnictví

11.12.2023

Návrh nového zákona o účetnictví je nyní v připomínkovém řízení. Tento návrh předpokládá účinnost nového zákona od 1. ledna 2025 a obsahuje množství zásadních změn.

více..

Město Ostrov implementuje GINIS ve všech svých příspěvkových organizacích

30.11.2023

Od 1.1.2026 budou školy v České republice povinné vést elektronickou spisovou službu. Město Ostrov nasazuje systém GINIS v 11. svých příspěvkových organizacích.

více..

Nové povinnosti pro organizace v oblasti kybernetické bezpečnosti se blíží

27.11.2023

S mnoha změnami přichází evropská směrnice NIS2. Jejím prostřednictvím unie reaguje na růst digitalizace a zavádí nová opatření na ochranu důležité infrastruktury členských států.

více..

HAiDA získala ocenění v soutěži o nejlepší projekt elektronizace veřejné správy

23.11.2023

V rámci slavnostního večera v Obecním domě v Praze byly 20.11. 2023 vyhlášeny výsledky soutěže Egovernment THE BEST 2023. Jedná se o soutěž projektů elektronizace veřejné správy.

více..

Gordic na konferenci Bakaláři představil spisovou službu GINIS

21.11.2023

Pardubice hostily další ročník konference Bakaláři a společnost Gordic byla opět u toho. Konference byla tentokrát zaměřena na ředitele škol a zúčastnilo se jí téměř 250 návštěvníků.

více..

Gordic se propojoval do krajského finále Firma roku 2023

10.11.2023

Je to již 30 let, kdy Jaromír Řezáč založil firmu Gordic. Za tu dobu se stala předním českým tvůrcem informačních systémů. Její software dnes používá více než 6 tisíc organizací veřejné správy.

více..

Konference projektu Kraje pro bezpečný internet

06.11.2023

Ve čtvrtek 2. 11. 2023 se na Krajském úřadě v Jihlavě konala konference projektu Kraje pro bezpečný internet (KPBI), který je iniciován Radou Asociace krajů České republiky.

více..

Připravujete se na digitální služby? Štěstí přeje připraveným

03.11.2023

Přestože letos v únoru uplynuly již tři roky od nabytí účinnosti zákona č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby, jeho implementace zatím příliš nepokročila. I proto se Digitální informační agentura této oblasti začala intenzivně věnovat.

více..

Kyberhygiena jako nástroj proti hrozbám a zranitelnostem kyberbezpečnosti

31.10.2023

Kybernetická hygiena je důležitá pro ochranu našich dat před kybernetickými hrozbami. Dodržování bezpečnostních pravidel, jako je používání silných hesel, vícefaktorové ověřování, pravidelné zálohování dat.

více..

Gordic implementoval do GINISu technologii blockchain

27.10.2023

Informační systém pro státní správu GINIS od společnosti Gordic má novou funkci zamezující manipulaci s doklady. Gordic do něj implementoval technologii blockchain v podobě nástroje Diplomachain.

více..

Zorganizovali jsme pro vás setkání uživatelů GINIS

23.10.2023

Rok se s rokem sešel a my jsme opět přichystali setkání uživatelů informačního systému GINIS. Jedná se o tradiční konferenci, na které vystupují odborníci z naší společnosti HAiDA nebo přímo ze společnosti GORDIC.

více..

O setkání tajemníků a odborníků z Gordicu byl opět velký zájem

20.10.2023

Dolní Morava hostila již XLV. členskou schůzi Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR a podzimní celostátní odborný seminář. Účast na akci byla velká, sjelo se na ni cca 300 osob.

více..

Spisovou službu GINIS používají na Univerzitě v Pardubicích

17.10.2023

Spisová služba je software, který univerzity, školy musí implementovat na základě zákonných povinností. Jdeme vstříc digitalizaci českého vysokého školství

více..

Jsme tak silní, jak pevné jsou naše vztahy. Gordic slaví 30 let od založení

09.10.2023

Proto výrazným znakem Gordicu je Gordický uzel, symbol vnitřní soudržnosti našich lidí. Jedním z hlavních výdobytků revoluce v roce 1989 bylo bezesporu svobodné podnikání.

více..

Gordic pokračuje v přípravách na legislativní změny

06.10.2023

Po zasedání Metodické rady krajů, která se věnovala především novelizaci zákona o účetnictví, proběhlo další pracovní setkání se zákazníky využívajícími moduly z oblasti mezd. 

více..

Diplomachain – nepřítel padělaných dokumentů

02.10.2023

Poměrně často si můžete v médiích přečíst o tom, že policie odhalila další případ padělání dokladů například o vzdělání. Chytré řešení jak tomuto zabránit nabízí Diplomachain.

více..

Ekonomiky úřadů se připravují na masivní digitalizaci

25.09.2023

Ve středu 20. září se pod záštitou Jihomoravského kraje konalo v Brně metodické setkání ekonomů krajských úřadů na téma digitalizace a automatizace ekonomických procesů.

více..

Hola hola Gordic volá! Přidejte se k nám na Roadshow pro školy

21.09.2023

Chystáme se za vámi do všech krajských měst na konferenci, která je určena pro učitele, ředitele a správce všech typů školských zařízení. Neváhejte a včas se zaregistrujte!

více..

Opět s námi můžete soutěžit o ceny v projektu Kraje pro bezpečný internet

18.09.2023

Od 2.října 2023 se mohou žáci a studenti základních a středních škol ve 13. krajích České republiky opět vzdělávat v oblasti kyberbezpečnosti a vyhrát hodnotné ceny.

více..

Upozornění na blížící se termín odstávky ISZR

15.09.2023

Dne 16.9.2023 od 14:00 do 17.9.2023 20:00 bude provedena odstávka produkčního prostředí systému základních registrů v rizikové skupině kategorie „C“.

více..

Zámek v Mikulově hostil další ročník výroční konference egovernment

11.09.2023

V Mikulově proběhla tradiční konference egovernmentu, kterou každoročně pořádá Magazín Egovernment na zámku Mikulov.

více..

Konference CNZ 2023 „Není už těch změn nějak moc?“

06.09.2023

Zajímá vás jaké změny v oblasti elektronizace veřejné správy nás čekají? Pokud ano, tak přijměte naše pozvání na tradiční konferenci "Co po nás zbude".

více..

Novinky v elektronické spisové službě platné od 1. 7. 2023, jste na ně připraveni?

29.08.2023

Novela Vyhlášky č. 259/2012 Sb. zásadním způsobem upravuje pravidla a povinnosti původců pro vedení elektronické spisové služby. Víte, co všechno přináší?

více..

Infrastruktura jako kód: Automatizovaná implementace v cloudovém prostředí

25.08.2023

Zní vám to složitě? Opak je pravdou – IaC (Infrastructure as a Code) přináší možnost snadnějšího, efektivnějšího a rychlejšího nasazení IT řešení. A vězte, tento trend nachází své uplatnění!

více..

Krajský úřad Středočeského kraje spustil zaměstnanecký portál

21.08.2023

Zaměstnanci Krajského úřadu Středočeského kraje už nemusí řešit personální a mzdové záležitosti osobně nebo telefonicky s pracovníky mzdové účtárny.

více..

Vzdálený přístup do spisu při správním řízení není již problém

10.08.2023

ÚOHS poskytuje od loňského roku přístup do spisu digitálně. Celý proces od podání žádosti do realizace náhledu je plně distanční, bez nutnosti osobní návštěvy.

více..

S čím obec Čím pracuje? No přeci s naším GINISEM

02.08.2023

Myslíte si, že je digitalizace záležitostí pouze velkých měst? Na následujících řádcích vás přesvědčíme o tom, že jít s dobou a digitalizovat mohou i menší obce.

více..

Připravuje se nový zákon o účetnictví, s námi budete připraveni

27.07.2023

Na úvod je nutné zdůraznit dvě skutečnosti, které určují vyznění a dopady tohoto článku. Za prvé: Připravuje se nový zákon o účetnictví, nikoliv novela toho stávajícího.

více..

GINIS Express je intuitivní, pochvalují si v obci Sloup v Čechách

24.07.2023

Malebná obec Sloup v Čechách ležící na úpatí Lužických hor je vyhledávaným turistickým cílem. Na první pohled zaujme nejen jedinečnými skalními útvary, ale také zrekonstruovanou budovou obecního úřadu.

více..

Konference na zámku Mikulov se blíží, nezapomeňte se včas zaregistrovat

18.07.2023

Již 15. ročník výroční konference s podtitulem "žijem si jak na zámku, ať to trvá věčně" se kvapem blíží! Tradičně se bude konat na zámku Mikulov ve dnech 5. - 6. 9. 2023

více..

Jaký byl rok 2022 pro Gordic z pohledu ředitele pro strategický rozvoj

13.07.2023

Jaké trendy budou důležité v nejbližší i vzdálenější budoucnosti nebo jak se firma staví k povinné atestaci spisové služby? To i více se dozvíte v rozhovoru s Michalem Řezáčem.

více..

Prázdninové Gorinfo je na světě. Tentokrát ve svátečním hávu

07.07.2023

Léto je tu a s ním i další číslo odborného časopisu Gorinfo. A proč ve svátečním hávu? Letošní rok je totiž pro Gordic významný. Slaví 30 let na českém trhu.

více..

Gordic oslavil 30 let od založení, jubileum si zasloužilo pořádně oslavit!

03.07.2023

Jedním z hlavních výdobytků revoluce bylo bezesporu svobodné podnikání. Zakládání podniků a živností se stalo jedním ze symbolů devadesátých let. Mnozí obstáli a vybudovali fungující firmy.

více..

Projekt Kraje pro bezpečný internet zná své absolutní vítěze

20.06.2023

V celorepublikovém finále soutěže o bezpečnosti na internetu se v Praze utkalo třináct studentů z celé republiky. Cílem projektu je zvýšit informovanost o rizicích internetu a možnostech prevence.

více..

GINIS pomáhá s přípravou jednání na Krajském úřadě v Liberci

08.06.2023

Krajský úřad v Liberci s oblibou používá náš modul Usnesení porady, který je neocenitelným pomocníkem při zpracování materiálů pro jednání zastupitelstev nebo rady.

více..

Spisová služba zaměřená na školy a školská zařízení

02.06.2023

S naší spisovou službou se v tuto chvíli zaměřujeme na školy a školská zařízení, které povinnost vést ji v elektronické podobě čeká už v blízké budoucnosti.

více..

Soutěž Zlatý erb 2023 zná svého absolutního vítěze

24.05.2023

Na konferenci ISSS 2023 v královéhradeckém Kongresovém centru Aldis byly slavnostně vyhlášeny výsledky celostátního kola Zlatého erbu, soutěže o nejlepší webové stránky obcí a měst.

více..

Opět jsme byli součástí konference ISSS 2023 v Hradci Králové

19.05.2023

Jubilejní 25. ročník přínosné konference ISSS (internet ve státní správě a samosprávě) se opět konala v prostorách kongresového centra ALDIS. A opět byla pro všechny zúčastněné velkým přínosem.

více..

V Kněžicích se na úřad nechodí, obec za to vyhrála v soutěži

15.05.2023

Možnost zaplatit místní poplatky elektronicky zavádí čím dál víc samospráv včetně menších obcí s pár stovkami obyvatel po celé republice. Děje se to prostřednictvím takzvaných osobních portálů občana.

více..

Ness cílí na GINIS a posiluje partnerství se společností Gordic

05.05.2023

Společnosti Ness Czech a Gordic posilují partnerství v oblasti IS. Ness se ve spolupráci s Gordicem více zaměří na rozvoj řešení GINIS, nejrozšířenějšího informačního systému v české veřejné správě.

více..

Neberte NIS2 jako strašáka, ale jako příležitost

25.04.2023

Tak právě tato slova zazněla z úst ředitele pro strategický rozvoj a kyberbezpečnost společnosti GORDIC Michala Řezáče v dalším vysílání studia Egovernment.

více..

Jste obecní úřad, příspěvkové organizace a čeká vás přechod na Express SQL?

19.04.2023

Tak právě pro vás jsme připravili produktové video, ve kterém vám představíme několik výhod modulu GINIS Express SQL

více..

Projekt Kraje pro bezpečný internet (KPBI) pohledem zakladatelky

17.04.2023

Kybernetická bezpečnost dnes již není pouze pojem, ale oblast, které se musíme věnovat. Jelikož si je firma Gordic vědoma této důležitosti, je již několik let partnerem projektu KPBI.

více..

Populární Zlatý erb 2023 odstartoval již 25. ročník

11.04.2023

Zlatý erb 2023 je ročníkem open dat.Po loňské inovaci kritériích přichází i 25. ročník soutěže s novinkou. V letošním roce hodnotí odborníci webové stránky i všech obcím s rozšířenou působností.

více..

Jednoduše na elektronickou finanční kontrolu v GINIS Express SQL

04.04.2023

Modul Elektronická podpisová kniha (EPK) informačního systému GINIS Express SQL vám pomůže s finanční kontrolou dle zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole.

více..

Přínosná konference ISSS se blíží! Letos se uskuteční 25.ročník

29.03.2023

Konference ISSS už čtvrt století vytváří platformu, kde se setkávají vládní politici a poslanci s komunálními politiky, businessmany, novináři, odborníky a dalšími a jednají o dalším směřování digitalizace veřejné správy.

více..

Známe vítěze soutěže eOsobnost eGovernmentu 2023

24.03.2023

Ve středu 22. března se uskutečnilo vyhlášení již osmého ročníku soutěže Magazínu Egovernment o eOsobnost. Vítězové obdrželi hodnotné ceny v každé z pěti hodnocených kategorií.

více..

Ředitelé Gordicu a VIS Plzeň podepsali memorandum o vzájemné spolupráci

21.03.2023

Softwarové společnosti GORDIC a VIS Plzeň se dohodly na spolupráci v oblasti digitalizace veřejné správy a vzájemné podpoře. Významný krok stvrdili jednatelé Jaromír Řezáč a Vladimír Bureš společným podpisem memoranda.

více..

Chcete mít přehled? Využijte statistiky v Osobním portálu občana

13.03.2023

Další novinkou, která má zvýšit atraktivitu Portálu občana OSP, je nová funkcionalita STATISTIKY. Jste v pozici vedení měst či obcí a chcete vědět, jak občané využívají digitální komunikaci s vaším úřadem?

více..

Láká vás pracovat v IT firmě? Nabízíme volné pracovní pozice

08.03.2023

Pro doplnění našeho týmu podpory v Novém Boru hledáme samostatnou osobnost s aktivním a tvůrčím přístupem, která má zájem o zaměstnání ve společnosti se smysluplným posláním.

více..

Díky nám už lidé z Moravského Berouna nemusí chodit osobně na úřad

07.03.2023

Radnice v Moravském Berouně loni spustila pro své obyvatele portál občana. Ten umožňuje vyřídit nejčastější požadavky online. S úřadem mohou obyvatelé komunikovat odkudkoliv, mají přehled o poplatcích.

více..

Digitální informační agentura - přerod českého egovernmentu?

03.03.2023

Magazín Egovernment již tradičně zahajuje svoji konfereční sezónu v Jihlavě setkáním, které připravuje ve spolupráci s KÚ Kraje Vysočina. Pro letošní rok bylo jako stěžejní téma vybráno Digitální informační agentura DIA.

více..

Vyvracíme mýty o cloudových řešeních, nabízíme cloud Azure od Microsoftu

27.02.2023

Na GORDIC spoléhá mnoho  našich zákazníků zejména z veřejné i státní správy, a to od organizačních složek státu až po malé příspěvkové organizace. Je tak pochopitelné, že vybíral partnera v oblasti cloudu mezi absolutními lídry v IT.

více..

Metodický portál GORDIC, který Vám pomáhá

15.02.2023

Věděli jste, že mimo dodávky informačních systémů GINIS nabízíme také metodiku? Pokud ne,představujeme Vám metodický portál, kde se můžete dozvědět novinky z legislativy, metodiky, a také zde objevíte  návody.

více..

Chrustenice se aktivně zajímají o digitalizaci veřejné správy

09.02.2023

Chrustenice se zhruba tisícovkou obyvatel najdete ve Středočeském kraji nedaleko Berouna. Místní úřad chce být obyvatelům co nejvíce přístupný, proto jim nabízí možnost využívat Osobní portál občana od společnosti Gordic.

více..

Zkvalitnění zákaznické podpory pro příspěvkové organizace

06.02.2023

V rámci zvyšování kapacit určených pro podporu  jsme do systému poskytovaných servisních služeb nově zařadili i autory a odborné garanty programového vybavení GINIS G0 SQL a s ním souvisejících metodik.

více..

I v letošním roce se můžete registrovat na naše online školení

01.02.2023

Opět jsme pro vás připravili řadu oblíbených online kurzů týkající se naší spisové služby GINIS Express. Můžete se těšit na hodinová školení s praktickými ukázkami přímo v prostředí aplikace.

více..

Nominace na eOSOBNOST 2023 byla spuštěna

27.01.2023

Magazín Egovernment bude již po osmé oceňovat ty, kteří se svojí prací zasloužili o posun elektronizace veřejné správy v ČR. Jedná se o ocenění osobností státní a veřejné správy.

více..

GINIS Express SQL vám přinese řadu výhod

24.01.2023

GINIS Express SQL je vhodným řešením pro malé městské či obecní úřady nebo příspěvkové organizace, které při výběru informačního systému chtějí to nejlepší pro své uživatele, správce i vedení organizace.

více..

Budoucnost se jmennými rejstříky

19.01.2023

Již čtyři roky uplynou od nabytí účinnosti zákona č. 111/2019 Sb., který v návaznosti na nový Zákon o zpracování osobních údajů novelizoval několik desítek právních předpisů, včetně zákona o archivnictví a spisové službě.

více..

Projekt Kraje pro bezpečný internet jde do finále

16.01.2023

Už pouze do 28. 2. 2023 se mohou žáci a studenti základních a středních škol zúčastnit soutěže v rámci projektu Kraje pro bezpečný internet a získat tak hodnotné ceny od společnosti GORDIC.

více..

Jubilejní 25. ročník Zlatého erbu se zaměří na Open data

06.01.2023

Letošní jubilejní ročník tradiční soutěže Zlatý erb o nejlepší webové stránky měst a obcí, bude letos zaměřený na kyberbezpečnost a open data.

více..

S novým rokem se mění přístup do Informačního systému základních registrů

02.01.2023

Dne 31. 12. 2022 Národní agentura pro komunikační a informační technologie (NAKIT) ukončila používání domén *.cms.

více..

Vánoční vydání časopisu Gorinfo je na světě

22.12.2022

Pomalu odpočítáváme poslední dny letošního roku a v tomto období již tradičně vydáváme další číslo našeho časopisu Gorinfo.

více..

Systém stínění pod značkou HDL Automation

20.12.2022

Není potřeba připomínat, že nezbytným předpokladem úspěšné automatizace domu je elektroinstalační projekt. Musí pokrývat část silnoproudu, slaboproudu včetně automatizačních systémů. 

více..

Ohlédnutí za školením našich produktů v roce 2022

14.12.2022

I letos jsme opět připravili řadu přínosných školení a webinářů z oblasti vedení elektronické spisové služby a práce s ekonomickými agendami.  I letost měla tato školení velký úspěch.

více..

Mikuláš s Gordic naděloval neslyšícím dětem

07.12.2022

O víkendu proběhla Mikulášská besídka pro děti z České unie neslyšících na které nechyběl Gordic. Pro děti byl připraven program v podobě tvorby vánočních přání, výroby sněhuláků, andělíčků apod.

více..

Přípravy na přijetí směrnice NIS2 vrcholí. Pomůžeme s jejím zavedením

05.12.2022

Před několika lety vstoupilo v platnosti nařízení GDPR, které významně změnilo způsob zpracování a ochrany osobních údajů v celé EU. Nyní dochází k závěrečným úpravám směrnice NIS2.

více..

Gordic se představil na Bakalářské konferenci 2022

01.12.2022

Letošní akce byla určena speciálně pro IT správce a administrátory a program byl přizpůsoben seznámení se s novými funkcemi ve školském systému Bakaláři.

více..

Na trh byla uvedena verze 2023 platformy GINIS

28.11.2022

Vývojáři stále pracují na technologickém zlepšování systémů, a to nejen v oblasti bezpečnosti. V nové verzi najdete mnoho vylepšení, které vám usnadní práci a zvýší bezpečnost zpracovávaných dat.

více..

GORDIC zapsán v katalogu cloud computingu

21.11.2022

Společnost Gordic byla opětovně zapsána jako poskytovatel cloud computingu, nyní podle novelizovaného znění zákona č. 365/2000 Sb. o IS veřejné správy.

více..

Novela zákoníku práce a elektronické doručování

14.11.2022

Mezi normy, které dlouho nezohledňovaly změny v oblasti elektronické komunikace, patří i zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

více..

Vyjádření k chybě v OpenSSL

08.11.2022

Před několika dny se objevila informace o zranitelnostech označených jako CVE-2022-3602 a CVE-2022-3786 v knihovnách OpenSSL verze 3. Opravná verze 3.0.7 vyšla toto úterý 1. listopadu.

více..

Přes 20 let spokojenosti s GINISEM

01.11.2022

Dům seniorů Červenka v Litovli je ukázkových příkladem toho, že když něco dobře funguje, není důvod to měnit. Už více než 20 let totiž tato organizace používá náš informační systém GINIS Express.

více..

Tajemníci a odborníci se setkali na pravidelném semináři

27.10.2022

Sdružení tajemníků městských a obecných úřadů (STMOÚ) pořádalo již XLIII. podzimní celostátní odborný seminář. Událost se koná tradičně dva krát ročně, na jaře a podzim.

více..

Výzvy IROP na eGovernment konečně venku

24.10.2022

Dlouhé odkládání vydání výzev IROP 8.-11. pro oblast eGovernment a kybernetickou bezpečnost dospělo k závěru. V pondělí 17.10.2022 byly očekávané výzvy otevřeny.

více..

Jaká jsou naše školení?

21.10.2022

Účastníte se našich školení? Jste s nimi spokojeni nebo máte nějaké připomínky? Spokojenost zákazníků je cílem naší společnosti. Proto nám prosím pomozte zlepšit naše služby poskytnutím odpovědí na následující otázky.

více..

Kdy se nám zhroutí systémy pro správu elektronických dokumentů?

18.10.2022

Tak právě na toto téma proběhl v Praze v budově Národního archivu již 16.ročník konference CNZ 2022. Program organizátoři rozdělili do čtyř diskusních bloků a probíhal prezenčně i online formou.

více..

Pracují školy s osobními údaji správně?

12.10.2022

V důsledku postupující elektronizace se objevují nové povinnosti škol týkající se práce s osobními údaji a doručování, které navazují na již dříve uložené – a v řadě případů ne zcela realizované.

více..

Povinná elektronizace spisovky ve školství

10.10.2022

Na školy se valí zcela nové povinnosti ve vedení SPISOVÉ SLUŽBY. Během nadcházejících měsíců se ředitelé škol budou muset vypořádat s množstvím nových legislativních povinností. Jednou z nich je i tvorba obsahu Spisového řádu.

více..

GORDIC opět pomáhá studentům v jejich přípravě na budoucí zaměstnání

07.10.2022

Spolupráce Gordicu a SŠ Čichnova umožňuje výuku, kde se studenti také naučí pracovat s našimi nástroji, konkrétně s modulem CSA. Jsou tak připraveni na jejich použití v případném budoucím zaměstnání.

více..

Češi se hlásí o elektronickou identitu. Nevyužívají jí však naplno!

03.10.2022

Na konferenci Egovernment, která se konala v Mikulově zazněly i informace o aktuálním využívání digitálních služeb státu. Ve stejném období probíhal i průzkum společnosti Gordic o připravenosti obyvatel na digitalizaci veřejné správy.

více..

Další ročník projektu Kraje pro bezpečný internet se již chystá

27.09.2022

Již brzy bude spuštěn nový ročník kvízu ve kterém budou moci žáci základních a středních škol opět soutěžit a vyhrávat hodnotné ceny. Projekt KPBI je výsledkem iniciativy Asociace krajů ČR spojené s úsilím zvýšit informovanost o rizicích internetu. 

více..

Konference Kybernetická bezpečnost 2022

22.09.2022

Kyberbezpečnost není radno podceňovat, ale aktivně rizika řešit! I proto jsme rádi, že v září proběhl již 21.ročník konference kybernetické bezpečnosti ve Zlíně, na které vystupovali nejen odborníci z univerzitního prostředí, ale i zástupci společnosti GORDIC. 

více..

Kdy začít řešit kybernetickou bezpečnost?

19.09.2022

V neustále se digitalizujícím světě je kybernetická bezpečnost nezbytným, avšak stále podceňovaným tématem. Na bezpečnost dat by ale měli dbát nejen velké instituce, ale i střední a malé firmy či soukromí uživatelé.

více..

Připravujeme školy na povinnost vést elektronickou spisovou službu

12.09.2022

Společnost HAiDA je nejen distributorem informačních systémů, ale zajišťuje také komplexní podporu.Tou je také soustavné školení. Právě možnosti online školení spisové služby pro školy využila i mezinárodní česko-anglická ZŠ SQUARE.

více..

Úspěšný 14. ročník konference e-governmnet 20:10 je za námi

09.09.2022

Konference e-government 20:10, která se již tradičně koná na zámku v Mikulově se opět po roce věnovala tématům elektronizace veřejné správy a její bezpečnosti. Nechybělo ani setkání na společenském večeru za doprovodu hudby.

více..

Připravili jsme pro vás nová školení GINIS Express

05.09.2022

Vážení zákazníci,
dovolte nám pozvat vás na školení, která jsme vypsali do konce letošního roku. Vybírat můžete z bohaté nabídky online školení ale i z akreditovaných prezenčních kurzů.  

více..

Vaše škola bez zbytečného papírování? Nová povinnost jako výzva

31.08.2022

Máte neklidné spaní kvůli blížící se povinnosti škol vést správu dokumentů v elektronické spisové službě?  S naší Spisovou službou pro školy není potřeba mít strach.

více..

Předání pamětních listů soutěže Zlatý erbu 2022

29.08.2022

Výherci 24. ročníku Zlatého erbu, prestižní soutěže o nejlepší webové stránky měst a obcí, minulý týden převzali pamětní listy z rukou předsedy Senátu Parlamentu ČR Miloše Vystrčila. Slavnostní předávání proběhlo jako tradičně v Rytířském sále ve Valdštejnském paláci.

více..

IROP 2021-2027 dotace i na kyberbezpečnost

23.08.2022

Další dotační výzvy Ministerstva pro místní rozvoj IROP  2021-2027 se týkají i dotací, které mají pomoci se zabezpečením informačních a komunikačních systémů a zlepšením technických opatření při ochraně dat občanů.

více..

Spokojení zaměstnanci jsou pro nás prioritou

18.08.2022

Připravili jsme pro vás krátký rozhovor s naší milou kolegyní Natálií, která u nás pracuje jeden rok a nás zajímalo, jak se jí u nás líbí,  jak probíhala její adaptace do pracovního kolektivu a jak je celkově spokojená se softwarem Gordic - GINIS Express.

více..

Tradiční konference v Mikulově se blíží

17.08.2022

Zveme Vás na jednu z nejhezčích akcí pro veřejnou správu, která se bude konat 6. -7. září v Mikulově, a to na konferenci E-government 20:10 - aneb žijem si jak na zámku, ať to trvá věčně.

více..

Informační systém úřadu v cloudu

12.08.2022

Cloudové služby jsou trendem v IT už několik let. V běžném životě je využíváme k práci i zábavě stále více, aniž bychom si to nějak výrazně uvědomovali. Ale co veřejná správa? Dá se i v případě veřejného sektoru v souvislosti s cloudem mluvit o trendu?

více..

GORDIC a IROP 2021-2027. Na co můžete dotace využít?

05.08.2022

Integrovaný regionální operační program (IROP) v období 2021-2027 má v rámci svého specifického cíle přispět k rozšíření a urychlení elektronizace veřejné správy a vytvoření jednoduchých a srozumitelných služeb pro občany.

více..

Řešení IQRC pro úsporu energií vytápění organizacím veřejné moci

03.08.2022

Jak jste si určitě všimli, tak situace na trhu energií má bohužel jednoznačnou tendenci růstu cen. Požadavek úspor je nyní existenční nutností, a to nejen v domácnostech, ale také na úřadech, ve školách, v nemocnicích a v dalších veřejných sektorech.

více..

Jste připraveni na eGovernment?

27.07.2022

Pomozte nám prostřednictvím dotazníku prozkoumat rozšířenost používání digitálních služeb poskytovaných z veřejného sektoru. Vytvořili jsme malý průzkum týkající se digitální komunikace mezi občanem a státem a využívání digitálních služeb.

více..

Nová platforma sdružuje odborníky na kybernetickou bezpečnost

25.07.2022

Firma GORDIC se stala členem nové platformy CyberSecurityPlatform.cz spojující komunitu expertů na kybernetickou bezpečnost, která si klade za cíl sdílet know-how a zkušenosti odborníků z oblasti kybernetické bezpečnosti.

více..

Využíváte kvalifikované elektronické podpisy a pečetě?

14.07.2022

Využívat kvalifikované elektronické podpisy a pečetě je pro uživatele systému GINIS mnohem jednodušší! A to i díky navázání spolupráce s firmou Software602.
Nově se obejdou bez tokenů nebo čipových karet.

více..

Digitalizovaný magazín GORINFO 1/2022

30.06.2022

Pojďte se spolu s námi začíst do aktuálního čísla magazínu GORINFO 1/2022, nově v elektronické, listovací podobě!

více..

ONLINE WEBINÁŘ ZDARMA

20.06.2022

Pro velký zájem opakujeme ONLINE webinář - OSOBNÍ PORTÁL OBČANA - Jak zjednodušit komunikaci občanů s úřadem. Přijďte si poslechnout jak jednoduše lze s naším Osobním portálem komunikovat mezi úřadem a občanem 24hod. denně!

více..

Město Dobříš jako náš spokojený zákazník modulu Mzdy a personalistika.

13.06.2022

Mzdy a personalistika vnese pořádek do personální agendy a usnadní vám práci v evidenci zaměstnanců přes zpracování mezd až po odeslání výplatní pásky.

více..

GORDIC Region Tour 2022

09.06.2022

Ve čtvrtek 2.6.2022 jsme pro naše zákazníky uspořádali setkání uživatelů informačního systému GINIS Express, jako poděkování za celoroční spolupráci. Setkání proběhlo ve cvikovském Pivovaru, a zúčastnilo se ho bezmála na 30 zástupců organizací.

více..

Gordic je připraven na nové konverzní rozhraní

08.06.2022

Ukončení rozhraní KZMÚ API1 pro autorizovanou konverzi ve směru z listinné podoby do podoby elektronické a nahrazení novým rozhraním. Odbor eGovernmentu MVČR oznámil ukončení provozu tohoto rozhraní ke konci června 2022.

více..

Pracovní příležitost v HAiDĚ

06.06.2022

Pro doplnění našeho milého týmu v Novém Boru hledáme samostatnou osobnost s aktivním a tvůrčím přístupem, která má zájem o zaměstnání ve společnosti se smysluplným posláním. Hledáme posilu na pozici: Produktový specialista - pro ekonomiku.

více..

Webinář zdarma - OSOBNÍ PORTÁL OBČANA

31.05.2022

Přijměte pozvání na náš ONLINE webinář s názvem: OSOBNÍ PORTÁL OBČANA - Jak zjednodušit komunikaci občanů s úřadem. Přijďte si poslechnout jak jednoduše lze s naším OSP komunikovat mezi úřadem a občanem 24hod. denně! 

více..

HAiDA měla zastoupení i na ISSS

23.05.2022

Ve dnech 16.-17.5. 2022 se v Hradci Králové konal již 24.ročník konference ISSS, na které nesměli chybět ani zástupci naší společnosti. Využili pozvání pořadatelů a společně se vydali na tuto přínosnou konferenci.

více..

ZLATÝ ERB 2022 zná své letošní vítěze!

19.05.2022

Na konferenci ISSS v královéhradeckém Kongresovém centru Aldis byly na pondělním galavečeru 16. května 2022 slavnostně vyhlášeny výsledky celostátního kola Zlatého erbu o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí.

více..

Náš zákazník uspěl v soutěži eOsobnost 2022!

13.05.2022

Nová budova Národního muzea v Praze hostila již 7. ročník slavnostního vyhlášení eOsobnosti eGovernmentu 2022. Večerem provázel Michal Jirkovský, šéfredaktor Magazínu eGovernment za doprovodu filharmonie Prague film orchestra.

více..

Nepodceňujte kybernetickou bezpečnost v organizaci!

12.05.2022

Čím dál častěji se v médiích setkáváme se zprávami o kybernetických útocích, které zasahují organizace nejrůznějších velikostí i typů. Mnohým z nich by se přitom dalo předejít vhodným nastavením bezpečnostních opatření.

více..

Jste připraveni na blížící se volby?

09.05.2022

Na podzim 2022 se v České republice uskuteční volby do zastupitelstev obcí a volby do Senátu Parlamentu České republiky. Poradíme vám jak  rychle a snadno ověřit osobní údaje z petičních archů. Náš modul Prohlížečka základních registrů (PZR) vám usnadní vaši práci.

více..

Svět v oblacích – clouduji, tedy jsem?

02.05.2022

Poptávka po cloudových službách extrémně narůstá! Organizace potřebují být daleko flexibilnější, než tomu bylo doposud. Dostupnost aplikace odkudkoliv, kdykoliv a na čemkoliv přineslo výzvu pro poskytovatele informačních systémů.

více..

Pomůžeme vám se spisovým řádem

26.04.2022

Pracujete se spisovou službou? Zajímá vás, jak si připravit spisový řád nebo potřebujete seznámit se základy dokumentace elektronické evidence dokumentů? Tak právě pro vás je určen náš ONLINE KURZ ke spisovému řádu.

více..

Studenti a kyberbezpečnost - ocenění, které si zaslouží

22.04.2022

Žáci základních a středních škol se opět mohli zapojit do soutěže s projektem „Kraje pro bezpečný internet“ a vyhrát hodnotné ceny. Na Krajském úřadě Ústeckého kraje proběhlo slavnostní předání cen výhercům krajského kola finále této soutěže.

více..

ZLATÝ ERB 2022 a vítězové Ústeckého kraje

21.04.2022

Vítězové krajského kola soutěže Zlatý erb o nejlepší webové stránky byli slavnostně vyhlášeni při slavnostním ceremoniálu na Krajském úřadě Ústeckého kraje. V kategorii měst zvítězily Litoměřice, mezi obcemi se z prvenství raduje Mnetěš.

více..

Obce a daňové příjmy

19.04.2022

Součástí druhového členění rozpočtové skladby dle vyhlášky č.412/2021 Sb. o rozpočtové skladbě jsou v kategorii příjmů pod třídou 1 Daňové příjmy. Tyto příjmy jsou významným zdrojem financování obcí a v nemalé míře přispívají i do rozpočtu krajů.

více..

Odborníci ze společnosti Gordic přednáší na VŠPJ

12.04.2022

I v letošním roce je Gordic pozván na řadu prezentací formou vstupu do výuky. Zástupci společnosti jsou vysláni celkem do 7 předmětů na ekonomické a technické katedře. Jedním z prezentujících bude také generální ředitel Ing. Jaromír Řezáč.

více..

Přiznání k dani z příjmů za rok 2021

06.04.2022

Rok se s rokem sešel a máme tu zase čas podání přiznání k dani z příjmů za předcházející zdaňovací období. Termíny pro podání daňového přiznání jsou závislé na tom, zda podáváte přiznání v listinné podobě či elektronické.

více..

Stále více obecních úřadů používá software GORDIC

04.04.2022

Mezi tyto uživatele se již řadu let řadí i obec Moravičany na severní Moravě. Se svými zhruba třinácti sty obyvateli se rozkládá na soutoku řek Moravy a Třebůvky v rovině Mohelnické brázdy. Obecní úřad je dlouholetým zákazníkem společnosti Gordic.

více..

HAiDA a úspěšná spolupráce s GORDIC

29.03.2022

Téměř od počátku existence Gordicu pomáhají v propagaci této společnosti i distribuční sítě. Jednou z nich je i naše HAiDA s.r.o, která nejen software distribuuje, ale také ho vyvíjí, implementuje a zajišťuje školení a prezentace pro zákazníky.

více..

Nepodceňujte kybernetickou gramotnost

28.03.2022

S prudkým rozvojem informačních technologií jde ruku v ruce také podobně rychlý růst takzvané kyberkriminality. Hackeři neusínají na vavřínech, ba naopak. Jejich útoky jsou stále sofistikovanější a účinnější. Zabezpečení informačních systémů proto není radno podceňovat.

více..

Cloud jako trend současnosti

23.03.2022

Jak tento trend vnímají ženy, které pracují v IT odvětví? Na toto a i na otázky týkající se problematiky cloudových řešení, nám odpověděla za GORDIC distributora, obchodní konzultantka Jana Krejčíková.

více..

Spisový řád je základ

17.03.2022

Když se staví dům, samozřejmě nezačínáme od komína, ale od základu. A tím je pro kvalitní výkon spisové služby právě  Spisový řád.Spisový řád je (v souladu s §66 zákona č. 499/2004 Sb.) jednou z povinných interních směrnic každého úřadu, organizace.

více..

Nominace na eOsobnost 2022 jsou spuštěny

14.03.2022

I v letošním roce budou oceněni ti, kteří se svojí prací zasloužili o posun elektronizace veřejné správy v ČR. Máte kolem sebe někoho, kdo se svou prací zasloužil o posun elektronizace veřejné správy? Neváhejte a nominujte jej!

více..

Webinář zdarma - CESTA TAM, ALE ZPÁTKY UŽ NE

11.03.2022

Připravte se včas na správné vedení spisové služby v elektronické podobě! Přijměte pozvání na náš webinář, na kterém vás seznámíme jaká překvapení nás čekají, jaké kroky udělat musíme a jaké jsme již měli udělat.

více..

Zabezpečení distribučních sad

08.03.2022

Vývojáři společnosti GORDIC neustále pracují na zlepšování bezpečnosti našich systémů. Jedním z faktorů jejich bezpečného provozu je i zajištění jejich bezpečné aktualizace.

více..

Zlatý erb 2022 - soutěž o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí

07.03.2022

Chcete vědět, zda webové stránky vašeho města nebo obce mají dostatečnou informační hodnotu pro vaše občany? Přihlaste se do soutěže Zlatý erb, který pro letošní rok upravil pravidla a využijte prodlouženého termínu přihlášek!

více..

Aktuální vydání časopisu Gorinfo je na světě!

23.02.2022

Pojďte se spolu s námi začíst do nového čísla magazínu Gorinfo 2/2021. Prostřednictvím magazínu představujeme novinky a zajímavosti ze světa informačních systémů s primárním zaměřením na veřejnou správu.

více..

Spisová služba v cloud computingu

21.02.2022

Na proběhlém semináři Magazínu Egovernment s tématem FONDY, dostal prostor i GORDIC k tématu promluvit. Konkrétně se věnoval aktuálnímu stavu spisové služby a možnostem jejího provozu v prostředí cloud computingu.

více..

Pozvánka na seminář Magazínu Egovernmnet

09.02.2022

Přijměte pozvání na seminář na téma FONDY konaný 15.2.2022. Nové programové období znamená řadu výzev jak pro jednotlivé členské státy, tak pro EU celkově, přičemž dopady covidové pandemie jsou jen jedním z těchto aspektů.

více..

HAiDA s.r.o. opět pomáhá hendikepovanému Jiříkovi

07.02.2022

Již několik let finančně podporujeme hendikepovaného Jiříka Brejchu, který trpí spastickou kvadruparézou, po hypoxii mozku. Jiřík je upoután na mechanický vozík, který sám neovládá.A i díky naší finanční pomoci může navštěvovat léčebné terapie.

více..

Milník pro eGovernment v Česku, tzv. zákon DEPO nabývá účinnosti

02.02.2022

Dne 1.února 2022, vstupuje v účinnost tzv. zákon DEPO, který loni v červnu přijala Poslanecká sněmovna a který mění přes 160 právních předpisů a prohlubuje elektronizaci veřejné správy v zemi.

více..

Právo na osvědčení digitálního úkonu

31.01.2022

K 1.2.2022 nabývá účinnosti další část zákona č.12/2020 Sb.,o právu na digitální služby. Po tomto datu by mělo být na digitální úkon, realizovaný v režimu digitální služby, reagováno vystavením Osvědčení digitálního úkonu.

více..

Úředníci IT víc rozumí. Práce pro stát začala být pro experty atraktivnější

26.01.2022

Aktuální číslo časopisu Ekonom přináší rozhovor o stavu eGovernmentu v České republice a digitalizaci úřadů, o veřejných zakázkách nebo jak se firma GORDIC staví k problematice zdrojových kódů nebo k eliminaci rizika vendor lock-in efektu.

více..

Přihlaste své město či obec do soutěže ZLATÝ ERB 2022

24.01.2022

Zlatý erb 2022 bude „ročníkem služeb“. Pořadatelé oblíbené soutěže Zlatý erb 2022 se rozhodli výrazně inovovat a zjednodušit hodnotící kritéria s důrazem na uživatelskou přívětivost a informační hodnotu pro občany a návštěvníky obce.

více..

Podporujeme vzdělávání mladé generace

21.01.2022

Vysoká škola polytechnická Jihlava hostila již osmý ročník soutěže Účtování versus účetnictví. Ta je určena studentům čtvrtých ročníků středních odborných škol a letos se do ní zapojilo 12 týmů z Vysočiny a Středočeského kraje.

více..

Potřebujete rychle a snadno ověřit údaje z kandidátních listin?

19.01.2022

S naším modulem Prohlížečka základních registrů (PZR) to není problém! Díky online komunikaci se rychle orientujete v datech Informačního systému základních registrů.

více..

Na Portálu občana vyřídíte online i žádost o grant pro váš sportovní klub

17.01.2022

Portál občana nyní umožňuje tzv. zastoupení právnických osob. V praxi to znamená, že nemusíte nosit veškeré papírové písemnosti na patřičné pracoviště úřadu, pokud chcete jednat za spolek, sportovní klub či jiný organizovaný celek.

více..

Pozvánka na diskuzi Studia Egovernment

12.01.2022

Přijměte pozvání na první letošní diskuzi Studia Egovernment na téma KYBERBEZPEČNOST 22, která se uskuteční 25.1.2022 od 14:00hod. Hostem studia bude Ing.Karel Řehka, ředitel Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NUKIB)

více..

Stále více měst a obcí využívá Portál občana

10.01.2022

I městský úřad Tábor má za sebou jeden z úspěšně realizovaných projektů v tomto roce. Díky novému portálu občana došlo k úplné elektronizaci komunikace občanů i firem a institucí.

více..

Metodický portál Gordic

05.01.2022

Mimo dodávky informačních systémů GINIS Express a GINIS Standart vám nabízíme také metodiku. Představujeme vám náš metodický portál, na kterém se můžete dozvědět novinky z legislativy, metodiky, ale také zde objevíte postupy a návody.

více..

Online školení i v roce 2022

03.01.2022

I v novém roce pro vás připravujeme online školení našeho softwaru. Opět vám nabízíme krátká a přínosná školení s praktickými ukázkami přímo v prostředí aplikace, která probíhají online formou - prostřednictvím Microsoft Teams.

více..

Home Office s GINIS Express SQL

20.12.2021

Máte obavu z práce z domova? S námi můžete pracovat odkudkoliv. I v této nelehké době se snažíme vytvářet řešení při práci s našimi platformami a jedním z nich je provoz GINIS Express SQL v cloudu.

více..

Osobní portál občana uspěl v soutěži TheBest 2021

17.12.2021

Obec Chrustenice byla oceněna za novinku OSOBNÍ PORTÁL OBČANA  (OSP) od společnosti GORDIC. OSP je určen jak pro obce využívající GINIS, ale také pro ty, kteří naše systémy neprovozují, ale chtějí nabídnout svým občanům elektronický úřad.

více..

Proběhlá konference o kybernetické bezpečnosti

17.12.2021

Zlín opět hostil další ročník konference Řízení procesů a aplikace moderních technologií. Cílem setkání bylo představení moderních technologií spojených s kybernetickou bezpečností, dosažených aplikačních výsledků vědy a výzkumu.

více..

Detekována zranitelnost v aplikacích

15.12.2021

Koncem minulého týdne byla detekována zranitelnost v aplikacích využívajících logovací nástroje Apache Log4j. Obecně tedy mohou být v ohrožení aplikace / weby, které jsou napsány v jazyce Java a jsou vystaveny do prostředí internetu.

více..

Gordický Mikuláš opět naděloval sluchově postiženým dětem

10.12.2021

Kdo z nás by si neužíval adventní období, které je naplněné těšením se na Vánoce. Nejkrásnějším svátkům v roce ale předchází další významná událost, kterou je Mikuláš. Překvapení pro sluchově postižené děti si opět po roce připravila i společnost Gordic

více..

Most k úspěchu, to je Gordic

08.12.2021

Podnikatelská platforma HELAS vydává první díl knižní trilogie Svou vlastní cestou, Most k úspěchu. V knize najdete i příběh Jaromíra Řezáček, zakladatele firmy Gordic. Jako první zavzpomínal na dětství a studentská léta, která zásadně ovlivnila jeho nejenom osobní, ale také profesní život.

více..

Webinář seznámil účastníky se Spisovou službou pro školy

02.12.2021

V blízké budoucnosti přibude školám další povinnost, a to vést spisovou službu v elektronickém systému spisové služby. Některé z nich ji už provozují, jiné se na tuto změnu teprve připravují. Zejména těm byl určen tento bezplatný webinář.

více..

Zavedení krizového ošetřovného a mimořádného příspěvku při karanténě

30.11.2021

Vláda dne 19.11.2021 schválila návrh na opětovné zavedení krizového ošetřovného.Rodiče, kteří budou doma se svými dětmi, budou mít nárok na ošetřovné po celou dobu uzavření školy, třídy nebo při nařízení individuální karantény dítěti.

více..

Výsledky soutěže THE BEST 2021

29.11.2021

Egovernment The Best 2021 je soutěžní sbírka nejzajímavějších projektů týkající se elektronizace veřejné správy v ČR. V rámci slavnostního večera byly 22.11.2021 v Obecním domě v Praze vyhlášeny výsledky.

více..

Gordic součástí Bakalářské konference

25.11.2021

Pardubice hostily další ročník Bakalářské konference, v pořadí už čtvrtý. Během dvou dnů si inspirativní atmosféry užívaly přes tři stovky účastníků a partnerů.

více..

Spustili jsme nový web Spisová služba pro školy

22.11.2021

Podle schváleného zákona o elektronizaci postupů orgánů veřejné moci (tzv. DEPO), budou školy povinny nejpozději ke dni 31.12.2024 vést elektronickou spisovou službu!  Proto jsme připravili pro školy zjednodušenou variantu ESS.

více..

Kybernetická bezpečnost a digitalizace v koaliční smlouvě

18.11.2021

Dne 8. listopadu 2021 představila nová vládní koalice koaliční smlouvu, která představuje základ jejich programu pro další čtyři roky. Co nás čeká v digitalizaci a kybernetické bezpečnosti?

více..

Webinář zdarma - spisová služba pro školy

16.11.2021

Zveme vás na bezplatný webinář o povinnosti vést spisovou službu v elektronické podobě pro orgány veřejné moci pořádaný ve spolupráci s firmou Microsoft.

více..

Prohlášení k atestacím elektronické spisové služby

12.11.2021

Prohlášení generálního ředitele firmy GORDIC k atestacím elektronické spisové služby (ESS):

více..

Společnost BBM s ČVUT a firmou GORDIC oslavila 30. výročí svého založení

08.11.2021

Dne 3.11.2021 se v Praze v Betlémské kapli uskutečnil koncert Ondřeje Havelky a jeho Melody Makers na počest oslav 30 let výročí založení firmy BBM.

více..

Podzimní vydání MAGAZÍNU EGOVERNMENT

05.11.2021

Už jste se začetli do podzimního vydání magazínu Egovernment s podtitulem "stavíme digitální chodníky" , který právě vyšel? 

více..

Trvale otevřený úřad může být realitou!

01.11.2021

Čím dál více lidí si zvyká na digitální služby a vyžaduje je i od měst a obcí. Ať už z důvodu, že se vrací z práce pozdě, považují cestu na úřad za zdržující nebo mají trvalé bydliště mimo obec. Osobní portál občana představuje jednoduchou cestu, jak těmto lidem vyjít vstříc.

více..

Konference CNZ 2021, DEPO – OVM

27.10.2021

Ve dnech 12.-14.10.2021 se uskutečnila odborná konference "Co po nás zbude", organizovaná stejnojmenným spolkem, který se problematice digitální kontinuity a důvěryhodnosti správy digitálních dokumentů ve veřejné i komerčním sektoru věnuje systematicky od roku 2006.

více..

Schválená novela PAP

25.10.2021

Dovolte, abychom vás informovali o schválené novele vyhlášky č. 393/2009 Sb.,o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do CSÚIS a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška) ze dne 21.9.2021.

více..

Gordic opět obhájil Top značku Superbrands

20.10.2021

Czech Superbrands, po roční pauze, opět ocenili TOP značky ČR, a nám je ctí, že i společnost, kterou zastupujeme mohla být u toho. Pečeť Superbrands se Gordicu daří obhajovat už tři roky po sobě.

více..

Přihlašujte projekty do EGOVERNMENT THE BEST 2021

18.10.2021

Nominace na Egovernment THE BEST 2021 byly spuštěny. Magazín Egovernment připravuje již 16.ročník soutěže o nejzajímavější projekt elektronizace veřejné správy v ČR.

více..

Jak můžete vzdělávat děti v kyberbezpečnosti zábavně?

14.10.2021

Například tím, že je zapojíte do projektu KRAJE PRO BEZPEČNÝ INTERNET, který připravil pro žáky základních a středních škol vzdělávací kvíz, ve kterém se vítězové mohou těšit na výhry v podobě mobilních telefonů, tabletů nebo fitness náramků.

více..

Změny v zákoně o DPH a formulářových podáních

13.10.2021

Dne 4.10.2021 byla vyhlášena ve Sbírce zákonů v částce č.158 - Vyhláška č.358/2021 Sb.,kterou se mění některé vyhlášky v souvislosti s přijetím zákona, měnící  zákon č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a to ve znění pozdějších předpisů.

více..

Povinnost zveřejňovat metadata z úřední desky.

05.10.2021

GINIS toto řeší pomocí generátoru opendat a příslušné datové sady.Digitalizaci nezastavíme.Zasahuje také do oblasti veřejné správy, a to v případě zákona č. 261/2021, kterým se mění některé zákony s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci.

více..

Pozvánka na konferenci „Digitalizace není náhrada papíru elektronickým dokumentem“

04.10.2021

Srdečně vás zveme na odbornou konfereci občanského sdružení CNZ - neboli  "Co po nás zbude", která se uskuteční ONLINE ve dnech 12.-14.10.2021.

více..

WEBINÁŘ ZDARMA - eSkartace - spolu se můžeme včas připravit

30.09.2021

Přišel vám z oblastního archivu pokyn využívat modul SPISOVNA a vyřazovat dokumenty formou tzv. e-skartace v prostředí Národního archivního portálu?

více..

Stavíme Gordické digitální chodníky

23.09.2021

Na mikulovské konferenci eGovernment 2021 Gordic představil ve stejnojmenné prezentaci verzi digitálních chodníků. A to jak těch interních, tak těch, které od úřadu vedou k vlastním zaměstnancům i občanům.

více..

ZLATÝ ERB 2021 a výsledky CELOSTÁTNÍHO KOLA

22.09.2021

Na konferenci ISSS v Hradci Králové byly 20.9.2021 slavnostně vyhlášeny výsledky již 23.ročníku populární soutěže o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí. Soutěže se letos zúčastnilo více než 400 obcí a měst ze všech 14 krajů ČR.

více..

Digitalizace Prahy 13 díky GORDICU

20.09.2021

Díky iniciativě radního pro digitalizaci a evropské fondy Michala Drábka vznikl páteřní dokument ( Analýza a návrh digitalizace činností ZŠ a MŠ zřizovaných MČ Praha 13 ). Tato městská část dosud neměla strategii digitalizace služeb občanům s ohledem na kybernetickou bezpečnost.

více..

ZLATÝ ERB 2021 a vítězové KRAJSKÉHO KOLA ÚSTECKÉHO KRAJE

16.09.2021

Ceny vítězům krajského kola soutěže Zlatý erb o nejlepší webové stránky a elektronické služby byly v úterý 14.9.2021 předány při slavnostním ceremoniálu na Krajském úřadě Ústeckého kraje. Diplomy a ceny předal soutěžícím hejtman Jan Schiller.

více..

GORDIC opět patří mezi TOP 100 ICT společností ČR

13.09.2021

Zařadit se do tabulky významných ICT společností, které se v České republice angažují, není lehké. Vzhledem k velké konkurenci je ale daleko těžší si v ní udržet pozici na předních místech.

více..

Migrace systémů Gordic

08.09.2021

Vážení zákazníci, z důvodu migrace našich systémů na novou a výkonnější infrastrukturu budou v pátek 10.9.2021 od 21:00H do půlnoci nedostupné naše veřejné služby (webové stránky Gordic.cz, portály Gportal, ServiceDesk a Kybez). Děkujeme za pochopení.

více..

Jak být bezpečný při ONLINE nakupování

07.09.2021

Během covidové doby jsme vyměnili klasické nákupní košíky za ty virtuální. Podle výzkumů, 73% spotřebitelů používá k nákupu svůj telefon nebo tablet. Klasické reálné nakupování nahradilo to virtuální, a proto byste se měli řídit pár jednoduchými pravidly pro bezpečné nakupování.

více..

GORDIC podpořil bezpečnost prvňáčků

02.09.2021

Na první školní den se bezpochyby těšili nejenom všichni školáci, ale také jejich rodiče. Po dlouhém období, kdy jejich ratolesti procházeli distanční výukou, se totiž konečně opět vrátili do školních lavic. Některé z nich doprovázela i společnost GORDIC.

více..

GINIS Standard umožňuje externí zpracování slev

30.08.2021

Přeplněné popelnice a kontejnery na směsný odpad jsou strašákem nejedné obce či města. Úřady jsou nuceny hledat různé cesty, jak zpracování odpadů zefektivnit a zároveň stávající služby nezdražovat.

více..

Pardubický kraj získal Cenu CNZ v rámci soutěže IT projekt roku

26.08.2021

I letos byla udělena cena CNZ za mimořádný přínos pro oblast digitální kontinuity, důvěryhodnosti a dlouhodobého ukládání digitálních dokumentů. Tuto cenu získal Pardubický kraj za svůj projekt Digitalizace krajského úřadu.

více..

Elektronické podpisy, pečetě a časová razítka jednodušeji a levněji

23.08.2021

Klienti GORDIC se díky certifikovanému partnerství se Softwarem602 obejdou při kvalifikovaném elektronickém podepisování bez tokenů nebo čipových karet. Uživatelé systému GINIS nyní mohou podepisovat a pečetit jednodušeji a levněji.

více..

Obec Luková provozuje Spisovou službu SSD v Azure

12.08.2021

Obec Luková již dlouhá léta používá webovou Spisovou službu GINIS - Systém správy dokumentů (SSD) a nyní je důkazem toho, že cloudová řešení nejsou jen určena pro velké organizace.

více..

Jednoduše s GINIS Express SQL

09.08.2021

Má vaše organizace stále data na různých počítačích? Tak je na čase je sjednotit! GINIS Express SQL je informační systém vhodný pro menší organizace veřejné správy, městys, obecní úřady a příspěvkové organizace, které požadují cenově dostupné řešení, a přitom chtějí využít výhod databázového systému.

více..

Tradiční výroční konference eGovernmentu se blíží

04.08.2021

Ve dnech 6-8. září 2021 proběhne již 13.ročník výroční konference e-governmentu. Opět se bude konat na zámku Mikulov s tradičním programem, na kterém vystoupí řada zajímavých osobností eGovernmentu.

více..

Aplikace Městská policie ulehčuje práci strážníkům

30.07.2021

Vyspělé technologie dnes zasahují do každé oblasti našeho života. Nejinak je tomu i v Telči. V historickém městě je potřeba soustavně dohlížet na dění v centru. A to nejen v době prázdnin, kdy je plné turistů a konají se zde různé akce, ale i mimo sezonu.

více..

Web platformy KYBEZ v novém kabátě

28.07.2021

Na novém webu www.kybez.cz nyní ještě přehledněji najdete služby, nástroje i další cesty vedoucí ke zvýšení bezpečnosti vašich zařízení, domácností, případně vaší firmy nebo organizace, ve které pracujete či kterou vedete.

více..

Prestižní ocenění Czech Business Superbrands 2021

26.07.2021

Již potřetí získal Gordic ocenění Czech Business Superbrands 2021, a potvrdil tím, že patříme mezi obchodní značky s vynikající pověstí a excelentními výsledky.

více..

GINIS jako Pozoruhodný produkt 2021

12.07.2021

Webový magazín BusinessIT.cz opět vydal seznam Pozoruhodných produktů z oblasti IT pro druhou půli roku 2021. Jsme hrdí na to, že v něm nechybí ani naše Spisová služba GINIS.

více..

Držte krok s dobou díky systému GINIS Express SQL

07.07.2021

GINIS Express SQL je určený především pro obecní úřady nebo příspěvkové organizace, které hledají moderní a zároveň jednoduché a cenově dostupné řešení. Přináší vysokou bezpečnost, jednodušší práci s daty i správu celého systému. 

více..

Gordic pomáhá Jižní Moravě

01.07.2021

Ani společnosti Gordic není lhostejný osud lidí, kterým bleskové tornádo zasáhlo do života a víc, než kdy jindy potřebují naši pomoc. Gordic se proto obrátil na Český červený kříž, který v postižených oblastech působí, a přispěl částkou 100 tisíc korun na obnovu dotčených obcí.

více..

ZLATÝ ERB 2021 a vítězové KRAJSKÉHO KOLA KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

30.06.2021

Ceny vítězům ZLATÝ ERB o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí byly slavnostně předány na Krajském úřadě Středočeského kraje. Mezi předávajícími byl za Gordic distributor, ředitel pobočky HAiDA s.r.o. Mgr. Luboš Socha.

více..

Balíček zákonů DEPO podepsán panem prezidentem

24.06.2021

Prezident republiky Miloš Zeman podepsal v pátek 18.června 2021 šest zákonů, mezi nimiž je i zákon ze dne 1.června 2021, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací orgánů veřejné moci, tzv DEPO.

více..

Drážní úřad - náš spokojený zákazník

22.06.2021

Drážní úřad se stal v roce 2015 jednou z mnoha státních institucí, které nesou označení služební úřad. A nám je ctí, že se řadí mezi naše spokojené zákazníky.

více..

Gordic opět získal prestižní mezinárodní ocenění Top Rating

17.06.2021

Tento mezinárodní certifikát upozorňuje na výjimečnou kvalitu a důvěryhodnost ohodnocené společnosti. Hodnocení probíhá dle mezinárodně uznávané metodiky Dun & Bradstreet a zvyšuje prestiž firmy na trhu nejen v České republice.

více..

Diskuze na téma Zaměstnanec jako nejsnadnější terč kybernetického útoku

14.06.2021

Zajímá vás co zaznělo v první části konference Zaměstnanec jako nejsnadnější terč kybernetického útoku? Podívejte se na záznam této konference, ve které diskutovali Jan Dienstbier, Marko Antič a Daniel Hejda.

více..

Konference Rok informatiky 2021

07.06.2021

Tradiční konferenci ROK INFORMATIKY hostilo ve dnech 2.-4. června konferenční centrum Darovanský dvůr u Plzně. Konference byla zaměřena na IDENTITU a DIGITÁLNÍ ÚŘAD.

více..

Společnost GORDIC jako nejvýznamnější rodinná firma Česka

04.06.2021

Podle žebříčku časopisu Forbes se společnost Gordic řadí mezi špičky rodinných firem v Česku. Gordic opět dokázal obhájit svou pozici mezi nejvýznamnějšími podnikatelskými klany.

více..

WEBINÁŘ ZDARMA - Proč zvolit elektronickou spisovou službu

02.06.2021

Zveme vás na náš webinář - Proč se vydat cestou elektronické spisové služby. Webinář je vhodný nejen pro nové, ale  i pro stávající uživatele, kteří se chtějí ujistit, že elektronickou spisovou službu vedou podle pravidel.

více..

Kdo se stal osobností Egovernmentu 2021?

27.05.2021

Minulý týden proběhlo slavnostní vyhlášení eOSOBNOSTI 2021, kde byli oceněni lidé, kteří se svojí prací zasloužili o posun elektronizace veřejné správy v ČR.Vyhlášení proběhlo na Občanské plovárně v Praze pod záštitou Magazínu Egovernment.

více..

Zaměstnanec jako nejsnadnější terč kybernetického útoku

25.05.2021

Kvalita a počet kybernetických útoků bez přestání roste! V současnosti zaznamenáváme zvýšený počet útoků typu ransoware, kdy se útočníci snaží získat data firem a dalších organizací, skrze nepozorné a nedostatečně vyškolené zaměstnance.

více..

Slavnostní vyhlášení eOSOBNOST 2021

18.05.2021

Již zítra proběhne slavnostní vyhlášení výsledků eOSOBNOST eGOVERNMENTU 2021! Slavnostní vyhlášení můžete sledovat online zítra 19.5.2021 od 19:00 hod.

více..

KYBEZ Iniciativa kybernetické bezpečnosti

14.05.2021

Posláním Iniciativy KYBEZ je snaha o bezpečnější digitální prostor a kvalitní život v něm. Informační, kybernetický prostor je a bude přirozenou součástí života a proto ho pojďme společně chránit.

více..

Akreditované školení spisové služby

10.05.2021

Máte zájem o ONLINE akreditovaná školení? V tuto chvíli se již můžete registrovat na akreditované školení, které proběhne 1.června 2021.

více..

Pozvánka na bezplatný webinář

07.05.2021

Dovolte nám Vás pozvat na bezplatný webinář k představení Cloudové spisové služby pro školy. Webinář se uskuteční 12.5.2021 od 10:00 do 11:30 hod. a je chystán ve spolupráci se společností Microsoft.

více..

Úspěšné GORDIC Region Tour

03.05.2021

Na konci dubna jsme úspěšně zorganizovali online konferenci GORDIC Region tour pro zákazníky GINIS EXPRESS.

více..

Online konference o kybernetické bezpečnosti

29.04.2021

Přijměnte naše pozvání na online konferenci s tématem - Aktuální hrozby a trendy v oblasti kybernetické bezpečnosti. Online konference proběhne 28.- 30. dubna 2021 od 10:00 hod.

více..

Projekt Digitální úřad

22.04.2021

Celá řada organizací, institucí a podniků již naplno využívá potenciál digitalizace a elektronických služeb, které se stále častěji ukazují jako pro dnešní dobu nenahraditelné. 

Proto bychom vám chtěli představit unikátní projekt Digitální úřad.

více..

online GORDIC Region Tour 2021

21.04.2021

Setkání jsou pořádána již od roku 2002. Cílem těchto setkání je především vzájemné předání zkušeností z praktického používání systému GINIS a prodiskutování možností jeho rozvoje.

více..

Hromadná konverzní pošta šetří čas i peněženku

16.04.2021

Doba, kdy úřady a organizace komunikovaly pouze prostřednictvím písemné podoby, je dávno pryč. I přesto, že jejich práce se čím dál více přesouvá do digitálního prostředí, některé úkony se neobejdou bez listinné podoby.

více..

Gordic podporuje studijní MBA program

13.04.2021

Gordic se již několik let snaží o bezpečnější digitální prostor a kvalitní život v něm, a tak dalším krokem je i podpora studijního programu Logistika na institutu MBA a profesního vzdělání při Vysoké škole logistiky o.p.s. v Přerově.

více..

Nominace eOsobnost 2021

09.04.2021

Máte kolem sebe kolegy, nadřízené, podřízené, o kterých jste přesvědčeni, že se svou prací a přístupem zasloužily o posun elektronizace veřejné správy v ČR? Pak neváhejte a nominujte je do této soutěže, kterou již několik let vyhlašuje Magazín Egovernment.

více..

Jsou data úřadů v bezpečí?

07.04.2021

Právě o tomto tématu se diskutovalo v online Studiu Egovernment, kde hlavním tématem byla KYBERBEZPEČNOST.

více..

Aktualizace všeobecných obchodních podmínek k 1.5.2021

31.03.2021

Seznamte se, prosím, s aktualizovaným zněním Všeobecných obchodních podmínkek společnosti GORDIC s.r.o., které začnou platit od 1.5.2021.

více..

Spisová služba pro školy a školky

30.03.2021

Máme pro vás moderní řešení, které vám umožní spravovat své dokumenty v jednoduchém a uživatelsky přívětivém prostředíPlatforma Spisová služba GINIS SSD 2021 kompletně pokrývá digitální komunikaci uvnitř úřadu se státními orgány i samotnými žáky a jejich rodiči.

více..

Novela vyhlášky o nákladech na závodní stravování

25.03.2021

Dne 17.3.2021 byla ve Sbírce zákonů v částce č. 49 vyhlášena Vyhláška č.129/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 430/2001 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích.

více..

Kyberbezpečnost na úřadech

22.03.2021

V současné době bylo již několik úřadů napadeno hackery, kteří se snažili získat citlivá data, a tím ochromit chod daného úřadu. Často to ovšem bylo proto, že reakce těchto úřadů na varování byly laxní či opožděné! 

více..

Spokojenost dětí je pro nás nadevše

18.03.2021

Rodina je jednou z hodnot, na které si Gordic zakládá. Aktivně podporuje různé neziskové organizace, mezi které se řadí i Dětský domov Dolní Počernice. 

více..

Jak by měl vypadat Digitální úřad?

12.03.2021

Tak zní téma, které se bude probírat v Televizním studiu eGovernment, které proběhne 18. března od 14:00hod. Zveme vás ke sledování této poutavé debaty se zajímavými lidmi, kteří mají co říci k eGovermentu v České republice.

více..

Náš software ulehčuje úředníkům práci

09.03.2021

Stále více obcí se snaží svým úředníkům práci zjednodušit, a proto pořizují systémy, které administrativu výrazně ulehčí. Například Obecní úřad Libina se rozhodl doplnit  náš informační systém GINIS o další moduly - Práce a mzdy (PAM) a Personalistika (PER).

více..

GINIS nově napojen na aplikaci Centrální registr řidičů.

04.03.2021

Správní úřady mají povinnost zapisovat/lustrovat zákonem specifikované přestupky do Informačního systému evidence přestupků (ISEP). Uživatelé GINISu tak mohou činit přímo ze svých aplikací, bez nutnosti využívat Czechpoint.

více..

MFČR - Metodické pokyny a stanoviska

01.03.2021

Dovolujeme si vás upozornit na webové stránky Ministerstva financí ČR, na nichž jsou zveřejněny metodické pokyny a stanoviska určené pro orgány veřejné správy.

více..

eOSOBNOST eGOVERNMENTU 2021

26.02.2021

I v letošním roce se budou tradičně oceňovat ti, kteří se svojí prací zasloužili o posun elektronizace veřejné správy v ČR.

Opět tedy Magazín Egoverment sbírá nominace čtenářů do soutěže eOSOBNOSTI EGOVERNMENTU pro rok 2021.

více..

KYBEZ a jeho Iniciativa

23.02.2021

KYBEZ je téměř 10 let volným sdružením, platformou, provozovanou společností GORDIC pro organizační a technickou podporu efektivní spolupráce akademických institucí a komerčních firem.

více..

Sbírka právních předpisů územních samosprávných celků a správních úřadů

18.02.2021

Dne 3.2.2021 byl vyhlášen ve Sbírce zákonů v částce č.17 zákon č.35/2021 Sb., o sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů s datem účinnosti od 1.1.2022.

více..

Táborská škola provozuje GINIS v cloudu

16.02.2021

Základní škola Tábor využívá informační systém GINIS Express SQL v cloudu. Například v případě zdravotních problémů mohou zaměstnanci ekonomického oddělení platit faktury z domova.

více..

Letošní první konference Magazínu Egovernment

12.02.2021

Magazín Egovernment připravuje první konferenci v letošním roce s názvem BOD ZLOMU, která proběhne online 16.2.2021.

více..

HAiDA s.r.o. pomáhá hendikepovanému Jiříkovi

09.02.2021

Již několik let finančně přispíváme rodině Brejchovým, konkrétně synovi Jiříkovi na léčebné terapie v rehabilitačním centru SAREMA v Liberci. Týkají se jeho diagnózy - spastické kvadruparézy, po hypoxii mozku.

více..

Gordic přispěl k úspěšnému zpracování žádostí o ošetřovné na MPO

08.02.2021

Často až existenční potíže přinesla letošní pandemie rodičům, jejichž děti zůstaly doma. Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) se doslova ze dne na den ocitly bez příjmů.Vláda na to reagovala vyhlášením dotačního programu Ošetřovné pro OSVČ.

více..

e-Generace a Gordic chtějí zlepšovat a inspirovat

03.02.2021

Nově vzniklá pracovní skupina ICTU e-Generace, která pod hlavičkou ICT UNIE sdružuje 30 talentovaných mladých lidí z předních firem a institucí v oblasti informačních technologií.

více..

Přehled legislativních změn pro rok 2021

26.01.2021

Dovolujeme si vás upozornit na zveřejněný článek Ministerstva financí ČR, který stručně a jasně shrnuje legislativní změny pro rok 2021.

více..

Online kurzy opět v nabídce

25.01.2021

Opět jsme pro vás připravili krátké online kurzy s praktickými ukázkami přímo v prostředí aplikace, kterých se na konci loňského roku zúčastnilo přes 200 z Vás. K modulu ESS - Elektronická spisová služba jsme na četné žádosti zařadili do nabídky i kurzy týkající se modulu MZD - Mzdy a personalistika. Přihlásit se můžete zde

více..

Gordic získá 100% podíl ve firmě BBM

19.01.2021

Společnost Gordic oznamuje akvizici společnosti BBM spol. s.r.o. Spojení obou firem má vysoký potenciál pro rozvoj stávajících i nových produktů a služeb, a to nejenom pro resort školství.

více..

Konference ISSS 2020 proběhla online

14.01.2021

Události spojené s pandemií loni přinutily organizátory akci přesunout do online prostředí. Všichni účastníci, kteří se připojili na dálku, nebyli ochuzeni o bohatý program a zajímavá témata.

více..

Umělá inteligence ve veřejné správě

12.01.2021

Magazín EGOVERNMENT, spolu se svými partnery, připravil speciální formát diskuzí - STUDIO EGOVERNMENT. Reaguje tak na skutečnost, kdy s ohledem na určitá omezení, není možné pořádat klasické semináře a konference.

více..

Aktuální číslo časopisu Gorinfo 2/2020

17.12.2020

Vyšlo nové číslo odborného časopisu Gorinfo. V tomto čísle najdete i malé ohlédnutí za rokem 2020, který přímo či nepřímo ovlivnil život každého z nás.

více..

Jste obec či příspěvková organizace?

15.12.2020

Držte krok s dobou díky systému GINIS Express SQL.

Informační systém GINIS Express SQL je určený především pro obecní úřady nebo příspěvkové organizace, které hledají moderní a zároveň jednoduché a cenově dostupné řešení.

více..

Otázky na téma účetní metody a postupy

15.12.2020

Dovolujeme si Vás upozornit na webové stránky Ministerstva financí ČR, na nichž jsou uvedeny odpovědi k otázkám týkající se zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Řešena je problematika uchovávání originálů paragonů, které jsou skenovány a rovněž problematika tisku účetních dokladů o zaúčtování.

více..

Nové stanovisko

15.12.2020

Bylo zveřejněno nové Stanovisko týkající se novely zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

více..

Region tour - konference pro zákazníky

14.12.2020

Firma GORDIC tradičně uspořádala konferenci pro zákazníky s názvem Region tour. Bohužel díky vládním nařízením musela tato konference proběhnout on-line.

více..

Prohlížečka základních registrů

22.10.2020

Leží vám na stole petiční listy…

Petice

Zákon č. 85/1990 Sb. O právu petičním…§1, odst. 1 Každý má právo sám nebo společně s jinými obracet se na státní orgány… §2 Ve výkonu petičního práva nesmí být nikomu bráněno.

více..

Kurzy spisové služby online

21.10.2020

Připravili jsme krátké online kurzy užívání Elektronické spisové služby (ESS) s praktickými ukázkami přímo v prostředí aplikace. 

Vypsaná témata a termíny naleznete zde

Finanční okruhy (FIO) přichází s další novinkou

23.09.2020

Finanční okruhy (FIO), které komplexně řeší účetnictví, stavbu rozpočtu, evidenci bankovních výpisů, faktur a pokladních dokladů získaly další přívětivou vlastnost. Díky nové funkčnosti Platební terminál můžete provést úhradu příjmového dokladu platební kartou. 

více..

Nabídka práce

09.09.2020

Hledáme posilu do našeho týmu Podpory na pozici Produktový specialista - více informací zde.

Školení - Kybernetická bezpečnost organizace

19.06.2020

Počet kybernetických útoků se v České republice neustále zvyšuje. Ruku v ruce s tím rostou náklady na jejich řešení. Jakými znalostmi a dovednostmi by měli disponovat vaši zaměstnanci a na co by si měli dát pozor? Odpovědi na tyto otázky a další cenné dovednosti získají na školení Kybernetické bezpečnosti. Více informací a možnost přihlášení naleznete zde.

Elektronické skartace v ESS

10.06.2020

Elektronickou spisovou službu ESS z řady GINIS Express využívají desítky úřadů již přes 10 let. Za tu dobu v ní zaevidovali již velké množství digitálních dokumentů. A ty je třeba po uplynutí skartační lhůty řádně skartovat se souhlasem Národního archivu ČR (NAČR), popř. je jeho prostřednictvím archivovat.

více..

Omezení provozu

20.05.2020

Z technických důvodů budou v pondělí 25. 5. 2020 zaměstnanci společnosti HAiDA s.r.o. mimo své kanceláře. Kontaktovat je bude možné pouze mobilním telefonem. Služby spojené s distribucí modulů a aktivačním systémem nebudou dostupné. Rovněž nebude dostupný helpdesk ani mailové schránky zaměstnanců.

Gordic obhájil exkluzivní mezinárodní ocenění Top Rating

28.04.2020

Je nám velkou ctí, že naše firma opět splnila podmínky pro udělení certifikačního hodnocení „Top Rating“ od společnosti Dun & Bradstreet. Díky němu jsme se zařadili do elitní skupiny českých a slovenských firem, které splňují přísná kritéria.

více..

Nové Gorinfo

14.04.2020

Vyšlo nové číslo odborného časopisu Gorinfo, který pravidelně informuje o novinkách a zajímavostech ze světa informačních systémů. K přečtení je zde ve formátu pdf.

Služby Gordicu jsou poskytovány v plném rozsahu

08.04.2020

Celosvětové šíření koronaviru COVID-19 je těžkou zkouškou a zároveň výzvou pro nás všechny. Navzdory ztíženým podmínkám pandemie a nouzového stavu jsou služby naší společnosti zachovány v plném rozsahu.

více..

Metodický pokyn ke zpracování mezd v souvislosti s mimořádnými opatřeními COVID-19

02.04.2020

Byl vydán metodický pokyn ke zpracování mezd v GINIS Express MZD v souvislosti s mimořádnými opatřeními COVID-19. Pokud Vám nedorazil systémem oznamení v aplikaci MZD, vyžádejte si ho u svého servisního zastoupení.

Kybernetická bezpečnost je dnes existenční nutností

01.04.2020

Hackerské útoky, úniky osobních údajů, ransomware či programy s cílem paralyzovat informační systém oběti - to je jen krátký výčet hrozeb, které na nás ve světě jedniček a nul čekají bez nadsázky na každém kliku.

více..

Prevence Ransomware - doporučené postupy

13.03.2020

Jste na správné cestě k zabezpečení vašich dat. Základní informace čtěte v přiloženém letáku a pro nezávaznou kalkulaci si napište na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  nebo volejte na telefonní číslo 602 454 293.

více..

GINIS Express v cloudu

13.03.2020

Umíte si představit, kolik starostí vás opustí, když přejdete na CLOUD? Základní informace čtěte v přiloženém letáku a pro nezávaznou kalkulaci si napište na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo volejte na telefonní číslo 602 454 293.

více..

Březnová školení se nekonají

12.03.2020

Vzhledem k současné zdravotní situaci se březnová školení neuskuteční. O náhradních termínech budete informováni e-mailem a prostřednictvím našich webových stránek. Jedná se o: 

více..

Omezení provozu

03.03.2020

Dne 11. 3. 2020 bude omezen provoz společnosti HAiDA s.r.o. z důvodu odstávky vodovodního řadu. Elektronické služby (helpdesk, aktivace, hot-line, …) budou po celou dobu dostupné.

Jednodušší cesta ke kontrole plnění usnesení

07.01.2020

Krátce na začátek, co to vlastně USN je a k čemu se používá? USN je zkratka modulu „USNESENÍ A PORADY“, jak již název napovídá, jedná se o přípravu a tvorbu materiálů pro zastupitelstva a rady obcí a měst. Samozřejmostí je možnost vedení a zpracovávání porad a komisí jakéhokoliv druhu.

více..

Uzavření roku 2019 a zahájení nového roku 2020 v elektronické spisové službě GINIS Express

18.12.2019

Nezapomeňte provést kroky důležité pro uzavření končícího roku 2019 a přechod na nový rok 2020. Tedy uzavření deníků roku 2019 a otevření deníků nových. Návod naleznete v uživatelské příručce.

více..

GINIS Express je připravený na zpracování eNeschopenek

17.12.2019

Od 1. ledna 2020 zahájí ČSSZ ostrý provoz systému eNeschopenky (byla přijata zákony č. 259/2017 Sb. a č. 164/2019 Sb.). Elektronické zpracování přinese zjednodušení v předávání informací mezi nemocnými, ČSSZ, lékaři a zaměstnavateli. Zásadně se tak zjednoduší tok informací.

více..

Na severu Čech proběhla akreditovaná školení ke spisové službě

16.12.2019

Cenná a zajímavá akreditovaná školení absolvovali v posledním čtvrtletí tohoto roku úředníci pracující s elektronickou spisovou službou z obcí, krajů, měst i příspěvkových organizací. Školení se konala v Novém Boru, Liberci, Hradci Králové a Lovosicích, kde se 114 účastníků dozvědělo, jak správně legislativně vést spisovou službu.

více..

Akreditace ekonomických školení

03.12.2019

Pokračujeme v rozšiřování nabídky akreditovaných školení v ekonomické oblasti. Ministerstvem vnitra ČR nám byly nedávno uděleny akreditace na dalších pět vzdělávacích programů průběžného vzdělávání pro úředníky územních samosprávných celků:

více..

Legislativní změny pro ověřování

20.11.2019

Dne 6. 11. 2019 vyšel nový zákon č. 279/2019 Sb., který mění některé zákony na úseku vnitřní správy, a to  i zákon o ověřování, a vyhláška č. 280/2019 Sb., která mění vyhlášku č. 36/2006 Sb. o ověřování shody  opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů, s účinností  od 21. 11. 2019. Jedná se o tyto dvě změny:  

 

více..

Novela zákona se významně dotýká i jmenných rejstříků

15.11.2019

Byť na první pohled přinesla novela § 64, odst. 5 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě (dále jen "ZOA") jen technickou změnu v rozsahu položek, které mohou být vedeny ve jmenném rejstříku, v rámci které původci přišli o možnost využívat rodné číslo, skutečnost je jiná. 

 

více..

Výpočet DPH a zaokrouhlování

30.10.2019

V kontextu změn v DPH se nyní setkáváme s dotazy ohledně vstupu zaokrouhlení do základu daně. Někteří uživatelé prý toto požadují dokonce na základě různých absolvovaných školení. Níže je odkaz na oficiální vyjádření Finanční správy, kde je jasně uvedeno: 

… z důvodu zachování stejného daňového přístupu k zaokrouhlovacím rozdílům, nevstupuje ani v tomto případě zaokrouhlovací rozdíl do základu daně a nepodléhá tak dani.

více..

Oznámení

18.10.2019

Z technických důvodů budou v úterý 22. října 2019 zaměstnanci společnosti HAiDA s.r.o. mimo své kanceláře, kontaktujte je prosím na jejich e-mail případně mobilní telefon. 

 

 

 

 

Spisovou službu čekají zásadní změny

07.10.2019

Třetího října loňského roku přijala vláda usnesení č. 630 o provedení analýzy informačních systémů pro správu dokumentů a služeb vytvářejících důvěru pro elektronické transakce ve veřejném sektoru. Cílem projektu mělo být zjištění, v jakém stavu se reálně nachází výkon spisové služby ve státní správě. Ve vzorku 76 vybraných subjektů tak byly zastoupeny všechny kategorie původců: zákonodárci (sněmovna, senát), ministerstva, soudy či správní orgány (například Státní energetická inspekce). 

více..

Ransomwarová krize se stále zhoršuje

01.10.2019

Celá řada důkazů nasvědčuje, že ransomware útoky jsou čím dál větší a sofitikovanější. Přitom ještě před několika lety patřil tento škodlivý software mezi relativně málo používané nástroje.

Dnes jde o jeden z nejčastějších a nejúčinnějších způsobů, jak získat pěknou sumu peněz nebo zajímavá data, případně obojí. 

více..

Změny DPH dle novely zákona č. 235/2004 Sb.

27.09.2019

Dnem 1.10.2019 přichází k účinnosti novela zákona o DPH a zároveň končí přechodné období od 1.4.2019, které bylo pro změny vyhrazeno.

Do všech modulů produktových řad GINIS Standard i GINIS Express, které pracují s DPH, byla zapracována změna výpočtu DPH shora.

 

více..

Pomohli jsme vyřešit publikaci materiálů pro členy zastupitelstva a radních

03.09.2019

Publikace materiálů všem členům zastupitelstva a radním je standardní součástí agendy GINIS Standard – Usnesení porady (USN). Tuto agendu dlouhodobě a spokojeně využívá i Krajský úřad Libereckého kraje. Jelikož ve státní správě dochází k maximálnímu odbourávání papírové podoby předávaných materiálů, byla na agendu USN přenesena veškerá činnost související s předáváním materiálů před jednáním i po projednání. 

více..

Vyřizování dokumentů pod stejným číslem jednacím

02.09.2019

K problematice dokumentů vyřizovaných pod stejným číslem jednacím uvádíme, že toto řešení považuje Národní archiv za zcela nevhodné v případě výkonu elektronické spisové služby. Správné a standardní řešení je tyto dokumenty spojit pomocí spisu. Staré dokumenty není potřeba opravovat a vkládat do spisu, takto pořízené a vyřízené dokumenty jsou dle výkladu legislativy firmou GORDIC správně.

více..

Léto začalo milníkem ve světě elektronických pečetí

17.07.2019

Přestože je kvalifikovaná elektronická pečeť relativně novým nástrojem eGovernmentu, počet úřadů ji využívajících stále stoupá. Vedle ústředních správních orgánů (např. České školní inspekce) jsme ke službě I. Certifikační autority připojili i řadu měst a obcí. Kvalifikované pečetě tak najdete na elektronických dokumentech vniklých na městských úřadech od Znojma po Nový Bor. A další instalace stále přibývají. 

více..

Hodnocení AAA v Bisnode CZECH Stability Award

14.06.2019

Hodnocení CZECH Stability Award probíhá na základě finanční i nefinanční bonity firmy. Vyjadřuje aktuální stav, finanční situaci a další faktory. Výsledná známka z desetistupňové škály tak reflektuje stav několika významných ukazatelů, které vychází z historické stability firmy i jejího potenciálu do budoucna. Nejlepším hodnocením je stupeň AAA. Právě této známky dosáhl GORDIC.

více..

Konference Chytrý a bezpečný úřad nabídla exkurzi do světa Smart City a kybernetické bezpečnosti

10.06.2019

Dne 30. května společnost GORDIC uspořádala konferenci zabývající se tématy chytrých měst a kybernetické bezpečnosti. Vystoupila řada odborníků, kteří představili již existující chytrá a bezpečná řešení i budoucí vize a směřování těchto oblastí.

více..

Akreditovaná školení

05.06.2019

Ministerstvem vnitra ČR nám byla udělena akreditace na další tři vzdělávací programy průběžného vzdělávání pro úředníky. Tentokrát z oblasti spisové služby. 
Termíny konání budou zveřejněny v sekci Školení.

více..

GINIS je připraven na změny při dotazování do základních registrů

22.05.2019

Agendový informační systém GINIS disponuje potřebnými funkčnostmi pro podporu omezení požadovaného rozsahu údajů při dotazování do Registru obyvatel/Registru osob.

více..

Změna DPH

18.04.2019

27. 3. 2019 vyšel ve sbírce zákon (č. 80/2019 Sb. známý také jako „Daňový balíček“. Ten nabude účinnosti  1. 4. 2019. Zákon přináší spousty drobných změn, zapracování změn plynoucí ze směrnic EU, přeřazení sazeb a dalších.

více..

Díky Gordicu vyřeší organizace společně GDPR i kybernetickou bezpečnost

18.04.2019

Ulehčení každodenní práce, splnění aktuální legislativy, dlouhodobá udržitelnost, pohodlné užívání a zaručená bezpečnost. Přesně na těchto základech staví GORDIC svá řešení kybernetické bezpečnosti a GDPR.

více..

Proběhlo setkání uživatelů produktů edice GINIS® Standard

18.04.2019

Dne 29. 03. 2018 proběhlo, v příjemném prostředí hotelu Ludmila, tradiční setkání uživatelů produktů GINIS Standard. Cílem setkání bylo seznámit uživatele s novinkami v produktové řadě Ginis® Standard a informovat je o rozvoji naší společnosti.

více..

Akreditované školení

27.02.2019

Naše společnost získala, po posouzení akreditační komisi, akreditaci vzdělávací instituce s číslem AK/I-41/2018.

Současně byl akreditován první vzdělávacích kurz.  AK/PV-611/2018 - Metodika účetnictví a rozpočtu organizací veřejné správy. 

Jičín

27.02.2019

Už i v srdci  Českého ráje, ve městě Jičín - moje město rada schválila pořízení  elektronického hlasovacího zařízení pro účely veřejného zasedání Zastupitelstva města. Systém je bezdrátový a je propojen s naším systémem GINIS. Jsme rádi, že se další město připojilo k rozvoj.

Stali jsme se členy IPSD

27.02.2019

Začátkem roku 2019 jsme se stali firemními členy Institutu pro správu dokumentů. Institut je profesní organizací sdružující specialisty na problematiku správy informací a dokumentů v České republice.

více..
All Rights Reserved HAiDA, s.r.o. © 2019, Webdesign by LE CLAVERA s.r.o.

Informace o cookies

Když kliknete na „Přijmout všechny soubory cookie“, poskytnete tím souhlas k jejich ukládání na vašem zařízení, což pomáhá s navigací na stránce, s analýzou využití dat a s našimi marketingovými snahami.

Nastavení cookies


Používáme následující soubory cookies

Při návštěvě jakékoli webové stránky je pravděpodobné, že stránka získá nebo uloží informace na vašem prohlížeči, a to většinou ve formě souborů cookie. Můžou to být informace týkající se vás, vašich preferencí a zařízení, které používáte. Většinou to slouží k vylepšování stránky, aby fungovala podle vašich očekávání. Informace vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí vašim potřebám. Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat. Když kliknete na různé tituly, dozvíte se více a budete moci nastavení změnit. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookie můžete ovlivnit, jak stránka funguje a jaké služby jsou vám nabízeny.

Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby Webové stránky fungovaly, takže není možné je vypnout. Většinou jsou nastavené jako odezva na akci, kterou na Webových stránkách sami provedete, jako je např. bezpečnostní nastavení, přihlašování, vyplňování formulářů. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval soubory cookies nebo o nich posílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nebudou fungovat. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě. Tyto cookies můžeme nastavovat my nebo poskytovatelé třetí strany, jejichž služby na stránkách používáme. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování Webových stránek. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají Webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým Webové stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu. Pomocí těchto nástrojů analyzujeme a pravidelně zlepšujeme funkcionalitu našich Webových stránek. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení uživatelského komfortu a abychom učinili Vaši návštěvu Webových stránek zajímavější pro Vás jako uživatele.