487 722 291

Letos jsme opět připravili řadu školení z oblasti vedení elektronické spisové služby a práce s ekonomickými agendami např. metodika účetnictví a rozpočtu, pokladna, pokladní doklady v praxi aj. Školení byla určena pro zájemce z obcí, měst, krajů a příspěvkových organizací.

Účastníci jednotlivých kurzů byli seznámeni nejen s aktuálními legislativními změnami v rámci spisové služby a v oblasti ekonomických agend, ale i s praktickými ukázkami, které uživatelům usnadní a zjednoduší práci. Pro úředníky veřejné správy v rámci jejich dalšího vzdělávání pak byla ve výše zmíněných oblastech určena akreditovaná školení.

Novinkou pro tento rok jsou pak krátké ( cca 60 minut ) a praktické on-line kurzy zaměřené na využívání všech možností dodávaných produktů v oblasti elektronické spisové služby a v oblasti ekonomických agend. Např. vazby mezi jednotlivými moduly Fakturace, Pokladna a Banka, párování účetních případů, náležitosti daňového dokladu apod.

I když jsme byli nuceni díky vládním omezením, přesunout část školení do on-line prostředí, tak zájem neupadal. V tomto roce navštívilo jednotlivá školení více jak 640 účastníků. 

Všechna školení byla vedena kvalifikovanými lektory s dlouholetou praxí. Účastníci oceňovali zejména srozumitelný výklad a praktické ukázky.

Poděkování za dobře odvedenou práci patří Štěpánu Drškovi, Bc. Petře Vejtrubové a Aleně Marešové - školitelům kurzů spisové služby. Dále pak Ing. Simoně Kozákové, Ing. Nikole Jurčové, Markétě Suché, Davidu Wildmanovi, Ing. Petře Ďuračkové - školitelům z oblasti ekonomiky. S organizací kurzů si na jedničku poradila Radka Čapková.

Budeme se těšit na Vaši účast při dalších školeních v novém roce 2021, která pro Vás připravujeme.

Více informací najdete na https://www.haida.cz/skoleni.

 

All Rights Reserved HAiDA, s.r.o. © 2019, Webdesign by LE CLAVERA s.r.o.