487 722 291

V listopadu 2018 jsme získali akreditaci Ministerstva vnitra ČR a stali se tak akreditovanou institucí s číslem AK/I - 41/2018.

V současnosti máme akreditované vzdělávací programy pro úředníky územních samosprávných celků podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků v oblasti:

Účetnictví:

  • AK/PV-611/2018 - Metodika účetnictví a rozpočtu organizací veřejné správy
  • AK/PV-671/2021 - Metodika účetnictví a rozpočtu organizací veřejné správy - webinář
  • AK/PV-537/2019 - Pokladna, pokladní doklady v praxi
  • AK/PV-538/2019 - Účetní a daňové doklady – fakturace
  • AK/PV-539/2019 - Daňová evidence a účtování o dani z přidané hodnoty
  • AK/PV-540/2019 - Rozpočet územních samosprávných celků
  • AK/PV-541/2019 - Pomocný analytický přehled – PAP

Spisové služby:

  • AK/PV-266/2019 - Základní pravidla vedení spisové služby, spisová služba v prostředí veřejné správy
  • AK/PV-265/2019 - Základní činnosti se spisovou službou, práce s analogovými a digitálními dokumenty, spisy v prostředí veřejné správy 
  • AK/PV-264/2019 - Pokročilé činnosti se spisovou službou, ukládání do spisovny v prostředí veřejné správy

Všechna školení mohou probíhat prezenční i distanční formou. 

Aktuální termíny konání jsou zveřejněny v sekci Školení.

All Rights Reserved HAiDA, s.r.o. © 2019, Webdesign by LE CLAVERA s.r.o.