487 722 291

Provádíme komplexní konzultační a poradenské služby týkající se vlastního aplikačního SW, a to jak v rovině požadavků na hardwarové a softwarové vybavení, tak v rovině funkcionality a možností programového vybavení.

Podpora IS

 • Zajištění podpory Informačních systémů.
 • Provádění aktualizace, administrace, kontroly IS.
 • Provádění migrací, zálohování a obnovy dat.

Rozvoj IS

 • Zajištění a provádění rozvoje IS.
 • Identifikace rizik a předložení návrhu pro jejich eliminaci.
 • Provádění profylaktických činností pro optimalizaci systému, procesů, vazeb apod.

Odborné konzultace

 • Odborné konzultace v oblasti návrhu a vývoje IS.
 • Odborné konzultace v oblasti bezpečnosti.
 • Odborné konzultace v oblasti Service managementu, ITIL, Projektové řízení apod.

Revize a audit

 • Provedení měsíční revize účetnictví a rozpočtu.
 • Vytvoření závěrečné zprávy.
 • Zajištění auditu.

Legislativní podpora

Automatické a trvalé sledování a zapracování legislativních změn, a tím zajištěná aktuálnost našeho IS.

Projektové řízení

Zajištění projektového řízení pro projekty na dle metodiky PRINCE2.

All Rights Reserved HAiDA, s.r.o. © 2019, Webdesign by LE CLAVERA s.r.o.