487 722 291

HAiDA s. r. o. byla založena v roce 1991 a u její kolébky stálo šest pracovníků. Od počátku se chtěla věnovat vývoji informačních systémů pro úřady veřejné správy a tento záměr se také stal její hlavní specializací.

S vývojem trhu a postupným růstem zkušeností začala společnost nabývat povahy klasického softwarehouse se speciálním zaměřením, kdy na základě poptávky a následné analýzy problematiky vyvíjí jednotlivé agendy státní správy a samosprávy.

Od roku 1998 byla navázána užší spolupráce s firmou GORDIC a následovalo uzavření dohody o spolupráci na variabilním informačním systému.

V následujícím roce získává společnost statut GORDIC Distributor. V rámci toho statutu došlo také k propojení obchodně-servisních sítí s firmou GORDIC. Společnost je součástí distributorské sítě firmy GORDIC.

V rámci této spolupráce došlo ke specializaci vývoje softwaru. Společnost je pověřena vývojem produktů pokrývajících registrové a správní agendy a tyto produkty jsou začleňovány do jednotné produktové řady pro všechna požadovaná prostředí. Díky této skutečnosti se společnost pod hlavičkou GORDIC účastní řady významných veřejných obchodních soutěží.

All Rights Reserved HAiDA, s.r.o. © 2019, Webdesign by LE CLAVERA s.r.o.