487 722 291

HAiDA s. r. o. byla založena v roce 1991 a u její kolébky stálo šest pracovníků. Od počátku se chtěla věnovat vývoji informačních systémů pro úřady veřejné správy a tento záměr se také stal její hlavní specializací.

S vývojem trhu a postupným růstem zkušeností začala společnost nabývat povahy klasického softwarehouse se speciálním zaměřením, kdy na základě poptávky a následné analýzy problematiky vyvíjí jednotlivé agendy státní správy a samosprávy.

Od roku 1998 byla navázána užší spolupráce s firmou GORDIC® a následovalo uzavření dohody o spolupráci na variabilním informačním systému.

V následujícím roce získává společnost statut GORDIC® Distributor. V rámci toho statutu došlo také k propojení obchodně-servisních sítí s firmou GORDIC®. Společnost se stává významným článkem celého společenství firem GORDIC®.

V rámci této spolupráce došlo ke specializaci vývoje softwaru. Společnost je pověřena vývojem produktů pokrývajících registrové a správní agendy a tyto produkty jsou začleňovány do jednotné produktové řady pro všechna požadovaná prostředí. Díky této skutečnosti se společnost pod hlavičkou GORDIC® účastní řady významných veřejných obchodních soutěží.

All Rights Reserved HAiDA, s.r.o. © 2019, Webdesign by LE CLAVERA s.r.o.