487 722 291
NASTAL ČAS PŘEJÍT NA CLOUD
Umíte si představit, kolik starostí Vás opustí?
ZŘIĎTE SI SLUŽBU SANDBOXING
Spolehlivě vás ochrání před viry a ransomware
GDPR a kybernetická bezpečnost
Díky Gordicu vyřeší organizace společně GDPR i kybernetickou bezpečnost
icon

odborná
školení

Společně s našimi partnery disponujeme zázemím  autorizovaných odborníků a silnými metodickými týmy, které jsou garantem vysoké kvality odborných i akreditovaných školení.

icon2

Spisová
služba

Moderní a ucelený systém správy dokumentů splňující veškeré legislativní požadavky. Elektronická spisová služba obstará efektivně široké spektrum úkonů od tvorby dokumentů po jejich archivaci.

Cloudové
prostředí

Moderní a chytrý způsob zabezpečení provozu vaší organizace, který přináší řadu výhod. Nemusíte řešit zálohování dat, aktualizace softwaru ani náklady na cestovné.   

podpora
zákazníků

Provádíme komplexní konzultační a poradenské služby týkající se vlastního aplikačního softwaru. Řešíme nejen programové funkčnosti, ale i požadavky na hardwarové a softwarové vybavení.

Poslední verze modulu MZD - Mzdy a personalistika obsahuje všechny tyto změny pro rok 2020:

 • Všeobecný vyměřovací základ důchodového pojištění je 32 510,- Kč a koeficient 1,0715   
 • Průměrná mzda je 34 835,- Kč   
 • Zvýšení minimální měsíční mzdy ze stávajících 13 350,- Kč na 14 600,- Kč a základní hodinové sazby ze 79,80,- Kč na 87,30,- Kč    
 • Zvýšení stropu sociálního pojištění na 48násobek průměrné mzdy, tedy na částku 1 672 080,- Kč    
 • Solidární daň 7 % ze základu přesahujícího 4násobek průměrné mzdy, tedy 139 340,- Kč   
 • Nová nezabavitelná minima pro výpočet exekucí   
  - Nezabavitelné minimum na osobu je 6 608,- Kč   
  - Nezabavitelné minimum na vyživované dítě je 1 652,- Kč   
  - Nezabavitelné minimum na vyživovanou manželku je 1 652,- Kč  
  - Hranice plně zabavitelné části mzdy je 19 824,- Kč   
  - Maximální výše 1/3 zbytku čisté mzdy 6 608 Kč   
 • Redukční hranice pro výpočet nemocenské jsou   
    1. 1 162,- Kč   
    2. 1 742,- Kč   
    3. 3 484,- Kč   
 •  Redukční hranice pro výpočet náhrady platu jsou  
    1. 203,35 Kč   
    2. 304,85 Kč   
    3. 609,70 Kč   
 • Novela nařízení vlády 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách – úprava platových tarifů. Mění se částky, počet i rozdělení platových tabulek
  - Příloha č. 1 – §5 odst. 1 - Základní platová tabulka (úředníci, umělci, dělníci)  
  - Příloha č. 2 – §5 odst. 2 - Zdravotní sestry, zdravotníci a sociální služby   
  - Příloha č. 3 – §5 odst. 3 - Lékaři a zubaři   
  - Příloha č. 4 – §5 odst. 4 - Učitelé a pedagogové   
 • Hlášení nemoci na ČSSZ vystupuje v novém formátu NEMPRI20 - 2020.0 v souvislosti s  eNeschopenkou   

Všechny změny jsou dostupné v databázi verze 6.02.024 a modulu WMZD 6.22.0.
Pro více informací kontaktujte své servisní zastoupení. 

 

Aktuální informace

Školení - Kybernetická bezpečnost organizace

19.06.2020

Počet kybernetických útoků se v České republice neustále zvyšuje. Ruku v ruce s tím rostou náklady na jejich řešení. Jakými znalostmi a dovednostmi by měli disponovat vaši zaměstnanci a na co by si měli dát pozor? Odpovědi na tyto otázky a další cenné dovednosti získají na školení Kybernetické bezpečnosti. Více informací a možnost přihlášení naleznete zde.

Elektronické skartace v ESS

10.06.2020

Elektronickou spisovou službu ESS z řady GINIS Express využívají desítky úřadů již přes 10 let. Za tu dobu v ní zaevidovali již velké množství digitálních dokumentů. A ty je třeba po uplynutí skartační lhůty řádně skartovat se souhlasem Národního archivu ČR (NAČR), popř. je jeho prostřednictvím archivovat.

více..

Omezení provozu

20.05.2020

Z technických důvodů budou v pondělí 25. 5. 2020 zaměstnanci společnosti HAiDA s.r.o. mimo své kanceláře. Kontaktovat je bude možné pouze mobilním telefonem. Služby spojené s distribucí modulů a aktivačním systémem nebudou dostupné. Rovněž nebude dostupný helpdesk ani mailové schránky zaměstnanců.

Novinky o verzích

FIO - Finanční okruhy

15.05.2020

Nová verze aplikace FIO podporuje evidenci plateb kartou. Upravili jsme dotčené tiskové sestavy a do rozšířených filtrů na přehledu dokladů a v průvodci tvorby tiskových sestav doplnili filtr na platby kartou.

více..

MZD - Mzdy a personalistika

02.04.2020

Nově vydaná databáze 06.02.029 obsahuje důležité legislativní změny týkající se mezd:

 • nové sazby pro výpočet exekucí platné od 1.7.2020 
 • neplacené volno vystupuje jako vyloučená doba ve výkazu NEMPRI

HRO - Správa hřbitova

30.03.2020

Ke stávajícímu napojení na Gramis přibylo v modulu Hroby - správa hřbitova napojení na online mapovou aplikaci GisOnLine.

All Rights Reserved HAiDA, s.r.o. © 2019, Webdesign by LE CLAVERA s.r.o.