487 722 291
NASTAL ČAS PŘEJÍT NA CLOUD
Umíte si představit, kolik starostí Vás opustí?
OSOBNÍ PORTÁL OBČANA
Elektronická komunikace mezi občanem a úřadem.
SPISOVÁ SLUŽBA PRO ŠKOLY
S naší spisovou službou to zvládne každá škola.
icon7

odborná
školení

Společně s našimi partnery disponujeme zázemím  autorizovaných odborníků a silnými metodickými týmy, které jsou garantem vysoké kvality odborných i akreditovaných školení.

icon8

Produktové
řady

Moduly zajišťující pohodlnou digitalizaci ekonomických agend, řízení lidských zdrojů, spisové služby či správních agend. Řešení je dodávané v řadách GINIS Standard a GINIS Express.

Cloudové
prostředí

Moderní a chytrý způsob zabezpečení provozu vaší organizace, který přináší řadu výhod. Nemusíte řešit zálohování dat, aktualizace softwaru ani náklady na cestovné.   

podpora
zákazníků

Provádíme komplexní konzultační a poradenské služby týkající se vlastního aplikačního softwaru. Řešíme nejen programové funkčnosti, ale i požadavky na hardwarové a softwarové vybavení.

Máme řešení! Pomoci může CLOUD. Města, obce, organizace, všichni dnes čelí zvyšujícím se kyberútokům, rostoucí poptávce po digitálních službách i požadavkům vyplývajícím z legislativy a zároveň  trpí nedostatkem odborníků i potřebných financí.

Informační systém v cloudu, aneb jak si ušetřit starosti
Cloudové služby jsou v oblasti IT trendem již několik let. Využíváme je běžně při práci i zábavě, aniž bychom si to uvědomovali. Ve veřejné správě si získaly důvěru i díky tomu, že vyřeší nejen rostoucí nároky na flexibilitu a rozšiřitelnost informačních prostředků související se zaváděním i samotným provozem digitálních služeb, ale také dosažení souladu s novými legislativními nároky, potřebu vyšších kyberbezpečnostních opatření nebo nedostatek IT odborníků.

Provoz informačních systémů v cloudu a využívání softwaru jako služby (SaaS, z anglického Software as a Service) nabízí řadu výhod, které ocení nejen velké instituce jako ministerstva, ale i malé organizace, města a obce. Jedná se o model poskytování informačních systémů formou předplatného, kdy zákazník platí pouze za období, ve kterém mu je daný software poskytován a za množství IT prostředků, které skutečně spotřebuje. S využitím SaaS odpadají náklady na provoz vlastní IT infrastruktury a snižují se nároky na vlastní IT pracovníky. Zákazník navíc získává jistotu vysoké míry zabezpečení, automatických aktualizací a technické podpory.

Bezpečnost je absolutní základ
Ani sebekvalitnější IT pracovník menších úřadů a organizací se nemůže vyrovnat zástupu expertů a investicím, které do zajištění bezpečnosti a stability své infrastruktury investuje poskytovatel cloudu a cloudových služeb. Přitom důraz na bezpečnost je v dnešní éře neustále pokročilejších kybernetických hrozeb více než opodstatněný. Úřady zvažující nasazení cloudových služeb mají k dispozici jednotný seznam bezpečných poskytovatelů cloudu do státní správy, tzv. Katalog poskytovatelů cloud computingu, ze kterého mohou vybírat prověřené dodavatele kteří jsou způsobilí zajistit základní úroveň ochrany důvěrnosti, integrity a dostupnosti informací.

Jedním z poskytovatelů cloudových služeb, kteří splnili podmínky pro zápis do katalogu i po legislativní úpravě, je český tvůrce informačních systémů společnost Gordic. Může tak své ověřené služby poskytovat státním institucím i po lednu 2024. V portfoliu Gordicu najdeme celou řadu aplikací provozovaných v cloudu zejména pak v české státní správě nejpoužívanější elektronickou spisovou službu GINIS nebo Portál občana. Řešení jsou provozovaná v cloudu Microsoft Azure a poskytovaná na principu pronájmu, díky čemuž úřadům odpadají starosti spojené s údržbou softwaru, za který zodpovídá poskytovatel.

Typy cloudových služeb
V rámci cloudových služeb jsou poskytované IT prostředky, servery, úložiště, systémy nebo aplikace zákazníkovi dostupné vzdáleně. Jejich provoz nijak nezatěžuje jeho infrastrukturu. Jednoduše řečeno, pro využívání cloudových služeb není potřeba instalace a zákazník se do nich přihlašuje přes klientské prostředí odkudkoliv přes internet. Mezi hlavní typy cloudových služeb patří vedle již zmíněného SaaS také PaaS (platforma jako služba, Platform as a Service), kterou nejčastěji využívají tvůrci a provozovatelé softwaru a která zprostředkovává zákazníkovi pracovní prostředí a nástroje pro vývoj, tvorbu a testování aplikací. Dále IaaS (Infrastruktura jako služba, Infrastructure as a Service), která zákazníkovi poskytuje základní hardwarové a softwarové prostředky, typicky úložiště, servery, operační systém i sítě samotné. Další úspory v rámci provozu v cloudu nabízí model IaC (Infrastruktura jako kód, Infrastructure as a Code), který umocňuje zmíněné výhody cloudového provozu automatizací a aktualizací pomocí šablon, tzv. skriptů, které zahrnují definici a správu IT infrastruktury prostřednictvím kódu. Vychází z nadefinovaných architektonických a bezpečnostních standardů a používají se k automatizovanému poskytování a správě HW a SW prostředků.

Cloud je i pro malé úřady!
Příklad, který dokazuje, že digitalizace úřadu a moderní cloudová řešení nejsou záležitostí pouze velkých měst, je obec Luková. Luková, obec s téměř 800 obyvateli, přesunula svůj systém správy dokumentů (SSD) do cloudu a má teď méně starostí s jeho provozem i zálohováním. Obec využívá Spisovou službu GINIS od společnosti Gordic, kterou v minulosti hostovala na infrastruktuře technologického centra Lanškroun, ale kterou z důvodu rostoucích nákladů spojených s provozem přemístila do cloudu. „GINIS je moderní a funkční informační systém nejen pro velké úřady. Ve spojení s cloudovým prostředí Microsoft Azure se jedná o ideální řešení pro malé obce, které chtějí mít co nejméně starostí s provozem svého informačního systému a zálohováním,“ chválí Petr Celý, starosta obce Luková.

Díky provozu informačního systému, spisové služby nebo jakékoliv aplikace v cloudu nepotřebují města a obce vlastní nákladnou IT infrastrukturu, nemusí se starat o její správu ani zabezpečení. Moderní cloudové služby umožnují, že daný systém nebo aplikace jsou dostupné kdykoliv a z jakéhokoliv zařízení s připojením k internetu, a v případě bezpečnostního incidentu nebo havárie vždy obnovitelné. Centralizovaný přístup k datům podporuje spolupráci mezi odděleními a zvyšuje efektivitu veřejné správy. Samotná migrace do cloudu je jednoduchá a model předplatného, v rámci kterého zákazník platí jen skutečně využívané služby a kapacitu, umožňuje optimalizovat rozpočty i předvídat náklady. Celkově lze říci, že využití cloudových technologií přináší organizacím možnost modernizace, efektivity a lepšího zvládání aktuálních výzev prostřednictvím široké škály služeb a flexibilního řízení IT prostřednictvím cloudu.

Pomáháme Vám usnadnit Vaši práci

 

Digitalizace (1).jpg

 

 

 

Aktuální informace

Obec Svojkov pokračuje v digitalizaci úřadu, používá náš GINIS Express

15.04.2024

Svojkov ležící v podhůří Lužických hor je nejen Vesnicí roku 2019, ale patří také k progresivním obcím v oblasti digitalizace. Hledá totiž cesty, jak pomocí technologií zefektivnit úřední procesy a usnadnit život nejen svým zaměstnancům, ale především občanům.

více..

Pracovní příležitost v prosperující a stabilní firmě

11.04.2024

Máte zájem pracovat ve stabilní a prosperující firmě, se sídlem v Novém Boru? Do našeho týmu hledáme posilu na pozice: Produktový specialista – konzultant pro oblast spisové služby a Správce cloudové platformy Microsoft AZURE, administrátor SW.

více..

Nominace GORDICU zaznamenaly úspěch v kategorii eOSOBNOST obcí

25.03.2024

Slavnostní večer eOSOBNOSTI 2024 v Nové budově Národního muzea nebyl obyčejnou událostí. Byl to večer, kdy byla oslavována technologická inovace, a především lidská síla za posun elektronizace veřejné správy v ČR. A Gordic zde proměnil dvě nominace.

více..

Novinky o verzích

MVČR - metodický výklad k problematice výkonu spisové služby

05.04.2024

Ministerstvo vnitra zveřejnilo na svých stránkách dokument s názvem Metodické výklady k problematice výkonu spisové služby v elektronických systémech spisové služby.

více..

Osobní portál občana - Přihlášení občana pomocí Bank iD

21.03.2024

V nové verzi osobního portálu občana (OSP) přibyla možnost přihlášení občana pomocí bankovní identity, tzv. Bank iD. Přihlášení občana v rámci centralizovaného "veřejnoprávního" řešení, pomocí NIA

více..

Prohlášení k přípravě produktů „Matrika“ ve vztahu k projektu eMatrika

16.02.2024

Společnost GORDIC ujišťuje své dlouholeté partnery, kterým poskytuje podporu matriční agendy v rámci svých informačních systémů GINIS Express (WMAT-Matrika) a GINIS standard (MTK-Matrika),

více..
All Rights Reserved HAiDA, s.r.o. © 2019, Webdesign by LE CLAVERA s.r.o.

Informace o cookies

Když kliknete na „Přijmout všechny soubory cookie“, poskytnete tím souhlas k jejich ukládání na vašem zařízení, což pomáhá s navigací na stránce, s analýzou využití dat a s našimi marketingovými snahami.

Nastavení cookies


Používáme následující soubory cookies

Při návštěvě jakékoli webové stránky je pravděpodobné, že stránka získá nebo uloží informace na vašem prohlížeči, a to většinou ve formě souborů cookie. Můžou to být informace týkající se vás, vašich preferencí a zařízení, které používáte. Většinou to slouží k vylepšování stránky, aby fungovala podle vašich očekávání. Informace vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí vašim potřebám. Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat. Když kliknete na různé tituly, dozvíte se více a budete moci nastavení změnit. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookie můžete ovlivnit, jak stránka funguje a jaké služby jsou vám nabízeny.

Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby Webové stránky fungovaly, takže není možné je vypnout. Většinou jsou nastavené jako odezva na akci, kterou na Webových stránkách sami provedete, jako je např. bezpečnostní nastavení, přihlašování, vyplňování formulářů. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval soubory cookies nebo o nich posílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nebudou fungovat. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě. Tyto cookies můžeme nastavovat my nebo poskytovatelé třetí strany, jejichž služby na stránkách používáme. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování Webových stránek. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají Webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým Webové stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu. Pomocí těchto nástrojů analyzujeme a pravidelně zlepšujeme funkcionalitu našich Webových stránek. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení uživatelského komfortu a abychom učinili Vaši návštěvu Webových stránek zajímavější pro Vás jako uživatele.