487 722 291
GDPR a kybernetická bezpečnost
Díky Gordicu vyřeší organizace společně GDPR i kybernetickou bezpečnost
icon

odborná
školení

Společně s našimi partnery disponujeme zázemím  autorizovaných odborníků a silnými metodickými týmy, které jsou garantem vysoké kvality odborných i akreditovaných školení.

icon2

systém správy
dokumentů

Řešení pro důvěryhodné spisovny a archivy. Střednědobé i dlouhodobé uložení digitálních i analogových dokumentů podle standardů NSESS a OAIS, s důrazem na zajištění jejich dostupnosti, čitelnosti a autenticity.

informační
systémy

GINIS je bezpečná inteligentní integrační platforma veřejné správy. V různých edicích ji provozuje více než 6 000 institucí státní správy a samosprávy k zajištění ekonomických a správních agend.

podpora
zákazníků

Provádíme komplexní konzultační a poradenské služby týkající se vlastního aplikačního softwaru. Řešíme nejen programové funkčnosti, ale i požadavky na hardwarové a softwarové vybavení.

Dne 30. května společnost GORDIC uspořádala konferenci zabývající se tématy chytrých měst a kybernetické bezpečnosti. Vystoupila řada odborníků, kteří představili již existující chytrá a bezpečná řešení i budoucí vize a směřování těchto oblastí.

kybez22

První blok přednášek věnující se problematice Smart City zahájil čestný host konference, odborník z programů Smart Prague a Smart Písek, Vladimír Zadina. Ve svém příspěvku mimo jiné zmínil, že pojem „Smart City“ již není žádný „yetti“ a poukázal na reálné případy využití chytrých řešení z českých měst a obcí. Z Konkrétních smart řešení vyzdvihnul zejména důležitost a výhody energetického monitoringu.

Na úvodní slovo Vladimíra Zadiny navázal za GORDIC Marek Řezáč, ředitel pro strategický rozvoj v oblasti internetu věcí, svými argumenty, proč by se měla města oblastí Smart City vůbec zabývat. V rámci prvního přednáškového bloku byla dále účastníkům představena dvě konkrétní chytrá řešení od společnosti GORDIC, a to nástroj pro komunikaci úřadu s občanem - Portál občana a řešení umožňující efektivní schvalování v organizaci - Elektronická podpisová kniha.

Druhý přednáškový blok byl zaměřen na téma kybernetické bezpečnosti. Úvodního slova této části se ujal prezident Českého institutu manažerů Informační bezpečnosti Aleš Špidla. Ve svém příspěvku se zaměřil především na důvody, proč by se měly úřady otázce kybernetické bezpečnosti věnovat a jakým problémům tak mohou předejít. V dalším vstupu zmínil Miroslav Čejka, ředitel odboru technického rozvoje společnosti GORDIC, nové povinnosti a výzvy e-úřadování, mezi nimiž zdůraznil především elektronické podpisy, pečetě a hybridní poštu. Na závěr přednáškového programu byli účastníci konference seznámeni s konkrétním modulem řízení kybernetické bezpečnosti a správy osobních údajů - DRMS KYBEZ a nástroji pro Elektronické skartační řízení a Správu uložených digitálních dokumentů.

Akce se konala v příjemných prostorách konferenčního centra na Pankráci.

www.gordic.cz

Aktuální informace

Pomohli jsme vyřešit publikaci materiálů pro členy zastupitelstva a radních

03.09.2019

Publikace materiálů všem členům zastupitelstva a radním je standardní součástí agendy GINIS Standard – Usnesení porady (USN). Tuto agendu dlouhodobě a spokojeně využívá i Krajský úřad Libereckého kraje. Jelikož ve státní správě dochází k maximálnímu odbourávání papírové podoby předávaných materiálů, byla na agendu USN přenesena veškerá činnost související s předáváním materiálů před jednáním i po projednání. 

více..

Vyřizování dokumentů pod stejným číslem jednacím

02.09.2019

K problematice dokumentů vyřizovaných pod stejným číslem jednacím uvádíme, že toto řešení považuje Národní archiv za zcela nevhodné v případě výkonu elektronické spisové služby. Správné a standardní řešení je tyto dokumenty spojit pomocí spisu. Staré dokumenty není potřeba opravovat a vkládat do spisu, takto pořízené a vyřízené dokumenty jsou dle výkladu legislativy firmou GORDIC správně.

více..

Léto začalo milníkem ve světě elektronických pečetí

17.07.2019

Přestože je kvalifikovaná elektronická pečeť relativně novým nástrojem eGovernmentu, počet úřadů ji využívajících stále stoupá. Vedle ústředních správních orgánů (např. České školní inspekce) jsme ke službě I. Certifikační autority připojili i řadu měst a obcí. Kvalifikované pečetě tak najdete na elektronických dokumentech vniklých na městských úřadech od Znojma po Nový Bor. A další instalace stále přibývají. 

více..

Novinky o verzích

MZD - Zákonné pojištění odpovědnosti – nastavení aplikačních parametrů

15.07.2019

V nové verzi modulu MZD dochází k blokování výpočtu a odvodu zákonného pojištění odpovědnosti u organizačních složek státu, které nejsou účastny tohoto systému. Je nutné zkontrolovat nastavení aplikačních parametrů v administračním modulu.

více..

FIO - Finanční okruhy

17.06.2019

Do tiskových sestav jsme přidali Přehled pro zjednodušený inventurní soupis, který obsahuje stavy i jednotlivé obraty na vybraných účtech 4XX. Zároveň jsme v souladu s touto sestavou upravili členení a grafickou úpravu sestavy Inventurní evidence.

MZD - Mzdy

18.04.2019

Novinkou je odesílání elektronických výplatních pásek e-mailem, které jsou chráněny osobním heslem.

All Rights Reserved HAiDA, s.r.o. © 2019, Webdesign by LE CLAVERA s.r.o.