Elektronická spisová služba (ESS),
moderní a ucelený systém správy dokumentů

Elektronická spisová služba (ESS) zaručí
precizní evidenci Vašich dokumentů,
a efektivní ovládání Vaší datové schránky.
Vyzkoušejte si zdarma demoverzi!


Více o ESS » Spočítat cenu spisové služby »

Chcete moderní a komplexní
informační systém?

IS GINIS® je nejpoužívanější IS v oblasti veřejné správy,
disponující moduly pro podporu činnosti
státních a samosprávných úřadů.


Klíčové vlastnosti »

Hledáte softwarové řešení
pro malou či střední organizaci?

GINIS® Express je modulární systém
pro obce, města a příspěvkové organizace,
skládající se z navzájem propojených aplikací,
pokrývající veškeré činnosti orgánů veřejné správy.


Přehled modulů řady GINIS® Express » Spočítat cenu »

»
«
 

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ – hlavní pracovní poměr

23. 3. 2019

Kariéra GORDIC

Společnost HAiDA s.r.o., GORDIC distributor, Gen. Svobody 802, 47301 Nový Bor

Přijme pracovníka do hlavního pracovního poměru na pozici

Junior programátor – Delphi (01/2019)

Podrobné informace v sekci KARIÉRA.

Pečetit se dá i bez vosku

15. 10. 2018

Jednou z komponent, na kterých je v rámci EU budována důvěra v elektronické transakce a dokumenty, je elektronická pečeť. Byť je často považována za nástupce systémové značky, je její význam zcela odlišný. A technicky je náročnější i její získání a používání.

Pečetit se dá i bez vosku

Konference Egovernment v Mikulově

15. 10. 2018

Jubilejní desátý ročník konference Egovernment se konal, stejně jako většina předešlých, v krásném prostředí mikulovského zámku, na což ostatně odkazoval i mediální pozornost vzbuzující podtitul akce „aneb žijem si jak na zámku, ať to trvá věčně“.

Konference Egovernment v Mikulově

Celostátní odborná konference GDPR očima odborníků

15. 10. 2018

Společnost GORDIC uspořádala celostátní odbornou konferenci nazvanou GDPR očima odborníků, aneb Zkušenosti po 4 měsících účinnosti GDPR. Konference se konala 2. 10. 2018 v Konferenčním centru City za účasti odborníků na GDPR.

Celostátní odborná konference GDPR očima odborníků

NOVINKA: HDL – automatizační systémy budov

30. 3. 2017

HDL Automation s.r.o. zastupuje na českém a slovenském trhu globální značku HDL. Dodává škálu produktů od jednotlivých modulů až po kompletní automatizační systémy budov. Během své 30leté historie realizovala společnost HDL mnoho inovativních řešení automatizace budov ve veřejném, komerčním, rezidenčním a hotelovém sektoru. Produkty HDL představují špičku zejména v řízení osvětlení, vytápění, klimatizace, stínění, zabezpečení a měření spotřeby. Pracují se standardy KNX, Buspro, DALI a DMX. Produktová řada HDL zahrnuje rovněž bezdrátový systém Buspro Wireless vhodný pro instalaci do již hotových domů či kanceláří bez nutnosti rekonstrukce.
www.hdl-automation.cz

 

NOVINKA (SML): Pozor na zveřejňování, za rok už hrozí sankce

9. 11. 2016

Zákon o registru smluv č. 340/2015 Sb. vstoupil v účinnost 1. 7. 2016. Od tohoto dne mají všechny státní či veřejnoprávní instituce, právnické osoby, státní podniky a další instituce definované tímto zákonem povinnost zveřejňovat nově uzavřené smlouvy s plněním nad 50 tisíc Kč bez DPH. Při nezveřejnění těchto smluv nehrozily do teď žádné sankce. To se ale od 1. 7. 2017 změní.

V současné chvíli probíhá zveřejňování smluv na portále https://smlouvy.gov.cz/, kde každý den přibydou desítky smluv. Subjekty nebo smluvní strany, kterých se zveřejňování týká, si ale od 1. 7. 2017 musí dát pozor. Po roce, kdy  zákon o registru smluv nabyl účinnosti, se použijí ustanovení o následcích neboli sankcích při neuveřejnění smlouvy a o zrušení smlouvy. Podle těchto ustanovení při neuveřejnění smlouvy, která dle zákona do 30 dnů uveřejněna být musí, nenabyde tato smlouva účinnosti. Nebude-li smlouva uveřejněna ani do tří měsíců od jejího uzavření, je zrušena od počátku.

Nechte si spočítat cenu modulu pro zveřejňování do registru smluv – Smlouvy a objednávky (SML). Vyplňte své požadavky do formuláře, záhy Vám zašleme nezávaznou cenovou nabídku přesně na míru a s výhodou!

SPOČÍTAT CENU

 

NOVINKA: OSP Osobní portál

22. 3. 2016

Aplikace Osobní portál je moderní nástroj určený ke komunikaci občanů s úřadem a úřadu s občany, svou otevřenou platformou umožňuje variabilitu dle požadavků úřadu.

Klíčové vlastnosti produktu 

✔ Občané mohou hlásit, oznamovat a dokumentovat události ve svém okolí
Aktuální přehled o událostech v obci, městě z pohledu občana
Podpora mobilních aplikací
Variabilita aplikace, včlenění do stránek obce, úřadu
Zpětná vazba na podaná oznámení, hlášení pro registrované uživatele
Nabízené řešení lze provozovat formou služby
V ceně služby je 5 GB prostoru pro fotodokumentaci
✔ Osobní portál lze díky rozhraní napojit na běžné SW ve státní správě, není vázán na SW výrobce
✔ Hlášení úřadu lze podávat i bez registrace (anonymní oznámení)

DEMO

Výhody a přínosy    
•    Občané nemusí volat ani „běhat“ na úřad
•    Služba je dostupná 24 hodin denně, 7 dní v týdnu
•    Osobní portál je vizitkou moderního, otevřeného úřadu
•    Úřad může oznámení řešit promptně a věcně,
•    Přehledný výpis podaných oznámení, hlášení a způsob jejich vyřízení
•    Přehled o tom, jak jsou oznámení, hlášení řešena, vyrozumění oznamovatele
•    Díky mobilní aplikaci a mapovému podkladu lze přesně zaznamenat místo události a provést jeho dokumentaci
•    Není nutná implementace modulu na PC úřadu
•    Aplikace Osobní portál si můžete pořídit na neomezenou dobu a platbu rozložit na měsíční, či roční platbu
•    Osobní portál můžete mít celoročně nebo jen sezóně (minimum 2 měsíce)

VYŽÁDAT PODROBNÉ INFORMACE

DOPORUČUJEME: Správa hřbitovů (HRO)

1. 3. 2016

Správa hřbitovů HRO

Potřebujete mít podrobnou evidenci hrobů, zemřelých, nájemců, majitelů, plátců, poplatníků, kolumbária, vsypové loučky, vybavení a všech ostatních údajů nutných pro kvalitní správu hřbitova? Pomocí programu HRO Správa hřbitovů s možností napojení na GIS Gramis toto vše budete mít.

Kompletní evidence správy hřbitovů
Rychlé vyhledávání pomocí třídění
Tvorba a evidence nájemních smluv
Kontrola termínů
Evidence kulturních památek a válečných hrobů
Evidence volných míst
Tisk různých sestav
Možnost evidovat zákaz pohřbívání do země na určité období.

Popis produktu

KURZ: Změny v účetnictví 2016 – pro příspěvkové organizace

20. 1. 2016

po

Od 1. 1. 2016 vešly v platnost mnohé novelizace vyhlášek a v této souvislosti pořádáme školení Změny v účetnictví 2016. Poskytne Vám informace o posledních změnách legislativy platné pro rok 2016 a připraví Vás konkrétními příklady na dopady do každodenní praxe organizace.

Pozvánka na kurz (PDF)

Proč se školení zúčastnit?
Školení  je  zaměřeno  na  výklad  změn  v účetnictví  a  v metodice  účinnými  od  1.  1.  2016.  Účastníky připraví konkrétními příklady na dopady do každodenní praxe organizace. Obsah kurzu bude přizpůsoben aktuálnímu vývoji legislativy.

Komu je kurz určen?
pracovníkům zpracovávajícím účetnictví příspěvkových organizací

Obsah kurzu
  Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu
  Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví (výkaznictví, směrná účtová osnova)
✔  Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
  České účetní standardy
  Vyhláška  č.  383/2009  Sb.,  o  účetních  záznamech  v  technické  formě  (Pomocný  analytický přehled)
  Diskuze. Případné dotazy můžete zasílat předem na e-mail simona_kozakova@gordic.cz

Termíny a místa
11. 2. 2016 – MěÚ Trutnov | 16. 2. 2016 – KrÚ Liberec | 18. 2. 2016 – MěÚLouny

Délka trvání
9:00 – 13:00

Cena
1200,- Kč bez DPH

Přednáší
Ing. Simona Kozáková – metodik společnosti GORDIC®  Distributor, HAiDA s.r.o.

KURZ: Změny v účetnictví 2016 – pro územně samosprávné celky

20. 1. 2016

usc

Od 1. 1. 2016 vešly v platnost mnohé novelizace vyhlášek a v této souvislosti pořádáme školení Změny v účetnictví 2016. Poskytne Vám informace o posledních změnách legislativy platné pro rok 2016 a připraví Vás konkrétními příklady na dopady do každodenní praxe organizace.

Proč se školení zúčastnit?
Školení  je  zaměřeno  na  výklad  změn  v účetnictví  a  v metodice  účinnými  od  1.  1.  2016.  Účastníky připraví konkrétními příklady na dopady do každodenní praxe organizace. Obsah kurzu bude přizpůsoben aktuálnímu vývoji legislativy.

Pozvánka na kurz (PDF)

Objednávka kurzu (On-line)

Komu je kurz určen?
  pracovníkům zpracovávajícím účetnictví územně samosprávných celků

Obsah kurzu
  Metodika zpracování rozpočtu a účetnictví
  Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
  Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  pro  některé  vybrané  účetní  jednotky (výkaznictví, směrná účtová osnova)
  Vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění rozpočtů
  Vyhláška  č.  383/2009  Sb.,  o  účetních  záznamech  v  technické  formě  (Pomocný  analytický přehled)
  Diskuze. Případné dotazy můžete zasílat předem na e-mail: simona_kozakova@gordic.cz

Termíny a místa
28. 1. 2016 – MěÚ Trutnov  | 2. 2. 2016 – KrÚ Liberec  | 4. 2. 2016 – MěÚ Louny

Délka trvání
9:00 – 13:00

Cena
1200,- Kč bez DPH

Přednáší
Ing. Simona Kozáková – metodik společnosti GORDIC®  Distributor, HAiDA s.r.o.

KURZ: Metodika DPH 2016 – GINIS Standard

20. 11. 2015

DPH 2016 GINIS Standard

Školení poskytne zákazníkům (plátcům i potenciálním plátcům DPH) základní ucelený přehled o metodice evidence DPH a jejím vnitřním uspořádání, včetně informací o podpoře daňové evidence v jednotlivých modulech, které evidují daňové doklady. Účastník získá předem dokumenty k chystaným úpravám metodiky účtování a evidence DPH pro rok 2016.
Cílem je, aby zákazníci společnosti GORDIC®, ať již jsou nebo nejsou plátci DPH, získali nebo si zopakovali základní přehled a orientaci v metodice a uměli aplikovat metodiku do praxe.

Zdůrazňujeme, že předmětem školení není v žádném případě výklad nebo poradenská činnost pro konkrétní aplikaci zákona o DPH, ani výuka detailního ovládání modulů řady GINIS® Standard.

Pozvánka na kurz (PDF)

Objednávka kurzu (PDF)

Komu je kurz určen?
Účetním pracovníkům, kteří zabezpečují evidenci a zpracování daňových dokladů v oblasti rozpočtů územní úrovně a příspěvkových organizací, kteří používají pro zpracování evidence DPH moduly IS GINIS® Standard.

Obsah kurzu
Legislativní změna a její popis
Hlavní zásady metodiky DPH
Rozbor daňové evidence a nutné změny od 1. 1. 2016
Nastavení systému pro vedení DPH a Kontrolního hlášení
  Popis změn v modulech IS GINIS® Standard

Termíny a místa
30. 11. 2015 – Jihlava, 2. 12. 2015 – Ostrava, 9. 12. 2015 – Brno,

14. 12. 2015 – Praha, 15. 12. 2015 – Šumperk

Délka trvání
9:00 – 14:00

Cena
2.390,- Kč bez DPH

Přednáší
JUDr. Bohumír Čech – hlavní metodik společnosti
Ing. Jana Palánová – metodik – anylytik

KURZ: Metodika DPH 2016 – GINIS Express

30. 10. 2015

DPH 2016 GINIS Express

Školení poskytne zákazníkům (plátcům i potenciálním plátcům DPH) základní ucelený přehled o metodice evidence DPH a jejím vnitřním uspořádání, včetně informací o podpoře daňové evidence v jednotlivých modulech, které evidují daňové doklady.
Účastník získá předem dokumenty k chystaným úpravám metodiky účtování a evidence DPH pro rok 2016.
Cílem je, aby zákazníci společnosti GORDIC®, ať již jsou nebo nejsou plátci DPH, získali nebo si zopakovali základní přehled a orientaci v metodice a uměli aplikovat metodiku do praxe.

Zdůrazňujeme, že předmětem školení není v žádném případě výklad nebo poradenská činnost pro konkrétní aplikaci zákona o DPH, ani výuka detailního ovládání modulů řady GINIS® Express.

Pozvánka na kurz – Praha – Brno (PDF)

Pozvánka na kurz – Olomouc – Pardubice (PDF)

Objednávka kurzu (PDF)

Komu je kurz určen?
Účetním pracovníkům, kteří zabezpečují evidenci a zpracování daňových dokladů v oblasti rozpočtů územní úrovně a příspěvkových organizací, kteří používají pro zpracování evidence DPH moduly IS GINIS® Express.

Obsah kurzu
Legislativní změna a její popis
Hlavní zásady metodiky DPH, včetně změn
Rozbor daňové evidence a nutné změny od 1. 1. 2016
Příklady použití daňové evidence
Nejčastější chyby a metodika jejich oprav
Popis změn v programu UCR®
Základní informace o změnách v modulech evidujících daňové doklady
Nastavení identikace plátce pro účely zpracování tiskových i XML výstupů
Přehled výstupů z daňové evidence DPH v modulu IS GINIS® Express UCR®

Termíny a místa
23. 11. 2015 – Praha, 24. 11. 2015 – Brmo,

3. 12. 2015 – Olomouc, 8. 12. 2015 – Pardubice

Délka trvání
9:00 – 14:00

Cena
1.890,- Kč bez DPH

Účastník může zrušit účast nejpozději do 5 dnů před zahájením kurzu. Storno poplatek činí 70 % z ceny kurzu. Při pozdějším odhlášení, nebo při neúčasti je storno poplatek 100 % z ceny kurzu. Náhradník může být včas delegován.

Přednáší
JUDr. Bohumír Čech– hlavní metodik společnosti
Ing. Milan Janíček – metodik-analytik, specialista GINIS® Express UCR®

HAiDA v roce 2015 opět přispěla zdravotně postiženému chlapci na rehabilitaci. Můžete pomoci i vy.

24. 8. 2015

Pomáháme

Již tradičně darovala společnost HAiDA v minulém roce i letos 10 000 Kč určených k zajištění léčby a rehabilitačních pomůcek pro čtrnáctiletého Jiřího Olivera Brejchu z Chrastavy. Hochovy pohybové schopnosti jsou výrazně omezeny následkem úrazu.

Celý článek »

Rozpočet on-line (ROL)

6. 8. 2015

Rozpočet on-line ROL

Mají občané vaší obce přehled o obecním rozpočtu? Rozumějí financování obce vaši zastupitelé? Webová aplikace vám i vašim občanům jednoduchou a přehlednou formou graficky a v tabulkách usnadní orientaci v obecním rozpočtu. Rozpočet on-line (PDF)

VYZKOUŠEJTE ROZPOČET ON-LINE

– Nabízí aktuální pohled na rozpočet, čerpání jednotlivých rozpočtovaných položek

– Aplikace přehledně zobrazí informace o rozpočtu a financování obce

– Zdrojem dat je vložený účetní výkaz Fin2-12M v XML formátu daném MFČR

– Na účetní na obci neklade žádné zvýšené nároky na přípravu dat

– Dává občanům přehlednou formou k dispozici pohled na financování obce

– Obecní rozpočet transparentně přiblíží běžným občanům

Celý článek »

GORDIC® WIN nyní jako GINIS® Express

6. 8. 2015

GINIS Express 2015

Vážení klienti, s platností od 1. července 2014 byl informační systém GORDIC® WIN zahrnut do struktury edic:

informačního systému GORDIC® GINIS® s označením GINIS® Express.

VÍCE

KURZ GORDIC: Příprava digitálních dokumentů pro uložení a realizaci skartačního řízení

12. 5. 2015

Spisová služba

OBJEDNAT KURZ

Proč se kurzu zúčastnit?
Cílem  kurzu  je  seznámit  účastníky  s  požadavky  zákona  499/2004  Sb.  o  archivnictví  a  spisové  službě, vyhlášky  259/2012  Sb.  o  podrobnostech  výkonu  spisové  služby  a  také  změnami  Národního  standardu VMV  č.  64/2012.  Účastníci  se  seznámí  s  metodickými  postupy  přípravy  dokumentů  pro  uložení  do  spisovny  a postupy přípravy skartačního řízení analogových, ale zejména pak digitálních dokumentů pro realizaci skartačního řízení. Po absolvování kurzu účastníci získají ucelený přehled zákonných předpisů pro oblast přípravy a realizace skartačního řízení. Kurz určen pro pracovníky odpovědné za spisovnu organizace, metodiky spisové služby, správce a administrátory elektronických systémů spisové služby organizace. Pozvánka na kurz (PDF)

Komu je kurz určen?
Kurz určen pro pracovníky odpovědné za spisovnu organizace, metodiky spisové služby, správce a administrátory elektronických systémů spisové služby organizace.

Obsah kurzu
zásadní okamžiky životního cyklu dokumentů (vyřízení/uzavření, předání do spisovny),
konverze, převedení dokumentu a změna datového formátu dokumentu,
kontrolní (kontroly metadat + formátů + opravy),
co s dříve uloženými dokumenty ve spisovně,
příprava dokumentů pro skartační řízení,
e-skartace předání SIP,
e-skartace výběr dokumentů,
e-skartace přejímka dokumentů,
e-skartace skartační protokol.

Termíny a místa
19. 5. 2015 – Praha | 21. 5. 2015 – Olomouc | 23. 6. 2015 – Pardubice | 25. 6. 2015 – Liberec
Délka trvání
9:00 – 13:00

Cena
1 700,- Kč bez DPH

Účastník může zrušit účast nejpozději do 5 dnů před zahájením kurzu. Storno poplatek činí 70 % z ceny kurzu. Při pozdějším odhlášení, nebo při neúčasti
je storno poplatek 100 % z ceny kurzu. Náhradník může být včas delegován.

Přednáší
Ing. Stanislav Fiala – metodik spisové služby

Aktuální školení pro rok 2015

16. 2. 2015

Školení pro rok 2015

VYBERTE SI Z NABÍDKY AKTUÁLNÍCH ŠKOLENÍ

VOLBY do zastupitelstev obcí s programem GINIS® Express

8. 9. 2014

Volby do zastupitelstev obcí

Volte aktuální data a pohodlné řešení. Zvolte pohodlné řešení a usnadněte si práci již v těchto komunálních volbách s programem GINIS® Express EOB a EOV.

Nechte si spočítat cenu. Vyžádejte si předvedení programuVOLBY 2014 (PDF)

Celý článek »

Spolupráce při realizaci projektu „Sociální automobil“

1. 8. 2014

Sociální automobil

Společnost HAiDA s.r.o. se v letošním roce finančně podílela na projektu „Sociální automobil“.  Automobil Renault Kangoo určený pro Sociální služby města Nový Bor, p.o. Celý článek »

AKREDITOVANÝ KURZ GORDIC: Rozpočtový proces II.

5. 5. 2014

Rozpočtový proces

Proč se kurzu zúčastnit?
Školení poskytne účastníkům přehled o podpoře procesu tvorby návrhu rozpočtu, úprav rozpočtu a vyhodnocení plnění rozpočtu v IS GINIS®. Absolvováním školení si účastník může zvýšit přehled o důležitých modulech a funkcích systému tak, aby mohl pochopit souvislosti, které nejsou na první pohled viditelné. Zdůrazňujeme, že předmětem školení není v žádném případě ovládání modulů IS GINIS®. Cílem je, aby stávající nebo potenciální  budoucí  uživatelé  získali informace,  které  se  na  běžných  školeních  nepodávají  a  aby  jim  školení  umožnilo pochopit  souvislosti  a  funkce  softwaru  vztahující  se  k  povinnostem  vyplývajícím  účetním  jednotkám  ze  zákona č.250/2000Sb. a navazujících prováděcích předpisů.  POZVÁNKA (PDF)

Celý článek »

ROZKLIKÁVACÍ ROZPOČET: Přehled o hospodaření. Rychle. Jednoduše. Moderně.

13. 3. 2014

Rozklikávací rozpočet

Rozklikávací rozpočet
Kam směřují peníze z našeho městského rozpočtu? Jaký je aktuální stav jejich čerpání v tomto roce? Kolik  bude  stát  letos  údržba  silnic  v  kraji?  Na  tyto  otázky  si  snadno  může  zodpovědět každý  občan  s  přístupem  k  internetu,  a  to  díky  aplikaci  Rozklikávací  rozpočet,  umístěné  na webových stránkách města, kraje či jiné organizace veřejné správy. Rozklikávací rozpočet 2014 (PDF) Celý článek »

AKREDITOVANÝ KURZ GORDIC: Nová legislativní úprava správy dokumentů

13. 3. 2014

Víte, co přináší novela zákona o archivnictví a spisové službě? Jaké jsou nově stanovené povinnosti a postupy správy dokumentů? Jaké další změny budou čekat metodiky, asistentky, referenty a další pracovníky organizace v dalších letech? Jak má organizace plnit požadavky Národního standardu? Jaké standardy a další zákonné předpisy se problematiky správy dokumentů týkají? Toto vše se dozvíte na kurzu: „Nová legislativní úprava správy dokumentů“. Celý článek »

Elektronická redakční verze časopisu Gorinfo

4. 3. 2014

gorinfo.cz

Elektronická redakční verze odborného bulletinu pro uživatele informačních systémů ve veřejné správě.

Více si přečtete na gorinfo.cz

JAKÁ VÁS ZAJÍMAJÍ ŠKOLENÍ A KURZY?

4. 3. 2014

Akreditovaná školení

Zajímají Vás některá školení, které nejsou v nabídce? Napište nám krátkou zprávu.

captcha

ZMĚNY V ÚČETNICTVÍ 2014

28. 1. 2014

2014

Proč se školení zúčastnit?
Školení je zaměřeno na výklad změn v účetnictví účinnými od 1. 1. 2014 a ve svém závěru seznámí účastníky s konkrétní realizací změn ve vybraných modulech WIN a GINIS.

Komu je kurz určen?
Pracovníkům zpracovávajícím účetnictví územně samosprávných celků a příspěvkových organizací.  POZVÁNKA NA ŠKOLENÍ (PDF)

Obsah kurzu

➫    Novela vyhlášky č. 410/2009 Sb. (výkaznictví, směrná účtová osnova)
➫    Novela vyhlášky č. 323/2009 Sb. (o rozpočtové skladbě)
➫    Novela vyhlášky č. 383/2009 Sb. (pomocný analytický přehled)

Termíny a místa

13. února 2014 – Trutnov
18. února 2014 – Liberec
27. února 2014 – Louny

V případě Vašeho zájmu nebo zájmu Vašich kolegů nás kontaktujte na e-mailové adrese radka.capkova@haida.cz

Celý článek »

GORDIC Region Tour 2013

14. 1. 2014

GORDIC Region Tour 2013

Již tradičně proběhlo na jaře ve Dvoře Králové a na podzim v Mostě pracovní setkání uživatelů systému GINIS®, kam své klienty pozval GORDIC® Distributor (HAiDA s.r.o.).

Pracovní část setkání byla zaměřena na výměnu zkušeností a informací k vývoji v IS GINIS®. Celý článek »

PF 2014

27. 12. 2013

PF 2014

Děkujeme za Vaši přízeň

a přejeme Vám mnoho štěstí, spokojenosti a úspěchů v roce 2014

V Telči se diskutovalo o důvěryhodnosti dokumentů

25. 11. 2013

Telč 2013

Ve dnech 20. – 21. listopadu 2013 se v hotelu U Hraběnky v Telči konalo setkání Důvěryhodný dokument, důvěryhodná organizace. Konferenci, jíž se zúčastnili odborníci z oblasti správy dokumentů a spisové služby, pořádalo občanské sdružení IRMS (Information and records management society). Záštitu nad akcí převzali Ondřej Veselský, náměstek ministra vnitra pro veřejnou správu a legislativu, Michal Hašek, předseda Asociace krajů České republiky a starosta Telče Roman Fabeš.

Společnost GORDIC® byla odborným partnerem akce a její zástupci se aktivně zapojili do jejího průběhu. Stanislav Fiala z odboru spisové služby se ve svém vystoupení pokusil shrnout předpoklady pro důvěryhodnost instituce a jejího nakládání s dokumenty. Základní pilíře vidí odborných lidských zdrojích, dobře nastavených procesech a kvalitním softwarovém produktu pro správu a řízení dokumentů. Celý článek »

GOR­DIC® členem AOBP

8. 10. 2013

AOBP

Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu

Společnost GORDIC® se stala členem Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR. Asociace sdružuje firmy zabývající se výzkumem, vývojem, výrobou, obchodem a marketingem s obrannou a bezpečnostní technikou, materiálem a službami.
GORDIC® má dlouholeté zkušenosti s realizací projektů informačních systém v oblasti obrany a bezpečnosti. Je dodavatelem mj. Finančního informačního systému MO ČR, Informačního systému o službě a personálu MO ČR, Elektronické spisové služby MV ČR a informačních systémů některých dalších branně-bezpečnostních složek. Firma je držitelem OSVĚDČENÍ PODNIKATELE ve smyslu zák. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti pro stupeň utajení „TAJNÉ“.

GOR­DIC® SPOT

2. 10. 2013

•    METODIKY
•    SOFTWARE
•    INTEGRACE
•    PODPORA
•    ŠKOLENÍ

Posílejte výzvy provozovatelům vozidel k uhrazení určené částky s programem Přestupky (PRR)

23. 7. 2013

GINIS® PRR NOVINKY

Leták ke stažení (PDF): PRR. Výzvy provozovatelům motorových vozidel (PRR)

Program Přestupky (PRR) systému GINIS® nově umožňuje správnímu úřadu připravit, evidovat, zasílat i kontrolovat výzvy provozovateli vozidla k uhrazení určené částky.

Hlavní přínosy: Celý článek »

Nová akreditovaná školení GORDIC®

19. 6. 2013

V rámci vzdělávacího programu Metodika účetnictví a rozpočtu veřejné správy Vám aktuálně nabízíme účast na školení:

Schvalování účetní závěrky a závěrečného účtu obce

Proč se školení zúčastnit?

Dnem 1. července 2012 vstoupila v platnost novela zákona č. 128/2000 Sb. o obcích a novela zákona č. 129/2000 Sb. o krajích, kterými se rozšiřují pravomoci zastupitelstev a rad obcí a krajů. Celý článek »

Změny v metodikách GORDIC® pro účetníctví a rozpočet

3. 6. 2013

Metodiky GORDIC®

S účinností od mezitimní závěrky za období červen 2013

mění společnost GORDIC spol. s r.o. metodiku v členění analytik účtové skupiny 34 a navazující algoritmus pro nápočet údajů do Přílohy A.5., položky 3. s názvem „Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů“.

Aktuální metodiky účetnictví a rozpočtu

Celý článek »

Rozklikávací rozpočet od společnosti GORDIC®: Liberecký kraj nabízí veřejnosti k nahlédnutí veškeré položky rozpočtu

21. 5. 2013

Liberecký kraj jako první kraj v České republice spouští další nástroj k dosažení maximální otevřenosti úřadu při nakládání s veřejnými finančními prostředky – rozklikávací rozpočet Libereckého kraje od společnosti GORDIC®. Stává se tak první institucí, která nabízí aktuální přehled rozpočtu na svých internetových stránkách, a to zejména v rozsahu schválených očekávaných příjmů a jejich skutečné plnění a současně schválené objemy výdajů včetně jejich skutečného čerpání.

VYŽÁDEJTE SI INFORMACE O ROZKLIKÁVACÍM ROZPOČTU PRO VÁŠ ÚŘAD Celý článek »

Ověřujte spolehlivost plátce DPH v systému GINIS®

8. 5. 2013

Informační systém GORDIC® GINIS® umožňuje nyní uživatelům ověřit spolehlivost plátce a jeho bankovní účty. Tyto údaje lze zkontrolovat již v kartotéce externích subjektů (dodavatelů) a následně při evidenci a zejména před úhradou daňového dokladu.
Jedná se o důležitou funkčnost. Podle novely zákona o DPH totiž příjemce zdanitelného plnění nově ručí za nezaplacenou daň v případě, že jeho dodavatel je v Registru plátců DPH uveden jako nespolehlivý plátce (§109 odst. 3), a také pokud provede platbu na bankovní účet, který není zveřejněný v registru (§ 109 odst. 2 písm. c).
Jak tato kontrola probíhá? Celý článek »

GORDIC jako partner ISSS 2013

8. 5. 2013

Společnost GORDIC® se stala take v letošním roce partnerem konference Internet ve státní správě a samosprávě (ISSS), která se konala ve dnech 8. – 9. dubna v královehradeckém kongresovém centru Aldis. GORDIC® se této tradiční akce účastnil formou expozice a také prostřenictvím přednášek na vybraná témata. E-dokumenty při jednání rady, Transparentní rozpočet, Průkaznost financování a Otevřený a transparentní úřad jsou přednášky společnosti GORDIC®, které se setkaly s velkým zájmem. Přehled přednášek společnosti GORDIC® na ISSS 2013:

Celý článek »

AKREDITOVANÝ KURZ GORDIC: Novinky v účetnictví roku 2013 a finanční výkazy

7. 2. 2013

Od 1. 1. 2013 vešly v platnost mnohé novelizace zákonů a vyhlášek. Novelizace se dotkla jak zákona o účetnictví, tak i technické vyhlášky řešící pomocný analytický přehled. Na světlo se také dostal návrh „konsolidační vyhlášky“. Všechny tyto novelizace stojí za uvážení.

Nabízený kurz je určen zástupcům územně samosprávných celků i příspěvkových organizací. Celý článek »

GORDIC oslavil 20 let od svého založení

7. 2. 2013

1. února 2013 oslavila společnost GORDIC® dvacetileté výročí svého založení.

Za tu dobu se společnost vypracovala v předního tvůrce a dodavatel informačních systémů se specializací na oblast veřejné správy. Toto zaměření, zejména díky identifikaci legislativní závislosti, bylo původním podnikatelským záměrem již od počátku existence firmy.

3 základy úspěchu firny GORDIC:  velká odbornost, vysoké nasazení a trocha potřebného štěstí Celý článek »

KARIÉRA

Společnost HAiDA s.r.o., GORDIC Distributor,

Gen. Svobody 802, 47301 Nový Bor
Přijme pracovníky do hlavního pracovního poměru na pozici

Junior programátor – Delphi (01/2019)

Podrobné informace v sekci KARIÉRA.

KURZY GORDIC

Je vám vše jasné?

Chcete se naučit nové postupy a dozvědět se více o legislativních změnách od akreditovaných školitelů?

Právě pro vás jsou určeny kurzy GORDIC®.

Vyberte si aktuální školení:

Radka ČAPKOVÁ

Mob: 732 476 797

E-mail: radka_capkova@gordic.cz

GINIS® Express

Jste malá či střední organizace?

Chcete zefektivnit svou činnost, ušetřit čas, nervy a peníze a jednou provždy držet krok s legislativou?

Vyberte si potřebný software z řady GINIS® Express.

Zdarma Vám nainstalujeme demo
a spočítáme cenu řešení na míru.

GINIS®

Usnadněte si svoji agendu s nejpoužívanějším informačním systémem ve veřejné správě.

Zvolte GINIS®.

Gorinfo

Odborný bulletin pro uživatele informačních systémů ve veřejné správě.

Elektronickou redakční verze časopisu Gorinfo.

KYBEZ

KYBEZ je projektem volného sdružením komerčních firem z oblasti informačních technologií a akademických institucí, jehož cílem je zvyšovat informovanost o problematice kybernetické bezpečnosti, upozorňovat na nebezpečí z jejího podceňovaní a poskytovat řešení pro naplnění povinností úřadů, které jim přináší nová legislativní úprava.

Více o PROJEKTU .

Podpora zákazníků

Hlavní telefon do firmy
Tel.: 487 722 291

Hot-line
pro Elektronickou spisovou službu (ESS)
a Systém správy dokumentů (SSD)
Tel.: 487 726 284

Vzdálená podpora
Program TeamViewer k provádění vzdálené podpory
ke stažení zde.

Stáhněte si Team Viewer. Program pro vzdálenou podporu

 

Kontaktní údaje

HAiDA s. r. o.
Generála Svobody 802, 473 01 Nový Bor
Tel.: 487 722 291
Fax: 487 726 962
E-mail: haida@haida.cz, haida@gordic.cz
ID DS: ckiqaqk

Mapa | Další kontakty |

 

© 1991-2014 HAiDA s. r. o. | Kontakt | Podmínky používání | Ochranné známky | Mapa webu | Články - RSS | Přihlásit se