487 722 291

Poslední verze modulu MZD - Mzdy a personalistika obsahuje všechny tyto změny pro rok 2020:

 • Všeobecný vyměřovací základ důchodového pojištění je 32 510,- Kč a koeficient 1,0715   
 • Průměrná mzda je 34 835,- Kč   
 • Zvýšení minimální měsíční mzdy ze stávajících 13 350,- Kč na 14 600,- Kč a základní hodinové sazby ze 79,80,- Kč na 87,30,- Kč    
 • Zvýšení stropu sociálního pojištění na 48násobek průměrné mzdy, tedy na částku 1 672 080,- Kč    
 • Solidární daň 7 % ze základu přesahujícího 4násobek průměrné mzdy, tedy 139 340,- Kč   
 • Nová nezabavitelná minima pro výpočet exekucí   
  - Nezabavitelné minimum na osobu je 6 608,- Kč   
  - Nezabavitelné minimum na vyživované dítě je 1 652,- Kč   
  - Nezabavitelné minimum na vyživovanou manželku je 1 652,- Kč  
  - Hranice plně zabavitelné části mzdy je 19 824,- Kč   
  - Maximální výše 1/3 zbytku čisté mzdy 6 608 Kč   
 • Redukční hranice pro výpočet nemocenské jsou   
    1. 1 162,- Kč   
    2. 1 742,- Kč   
    3. 3 484,- Kč   
 •  Redukční hranice pro výpočet náhrady platu jsou  
    1. 203,35 Kč   
    2. 304,85 Kč   
    3. 609,70 Kč   
 • Novela nařízení vlády 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách – úprava platových tarifů. Mění se částky, počet i rozdělení platových tabulek
  - Příloha č. 1 – §5 odst. 1 - Základní platová tabulka (úředníci, umělci, dělníci)  
  - Příloha č. 2 – §5 odst. 2 - Zdravotní sestry, zdravotníci a sociální služby   
  - Příloha č. 3 – §5 odst. 3 - Lékaři a zubaři   
  - Příloha č. 4 – §5 odst. 4 - Učitelé a pedagogové   
 • Hlášení nemoci na ČSSZ vystupuje v novém formátu NEMPRI20 - 2020.0 v souvislosti s  eNeschopenkou   

Všechny změny jsou dostupné v databázi verze 6.02.024 a modulu WMZD 6.22.0.
Pro více informací kontaktujte své servisní zastoupení. 

 

Novinky o verzích

Vyslyšeli jste přání občanů hradit platby kartou?

11.12.2020

Napojení naší aplikace s platebním terminálem v programu Pokladna Vám přináší mnoho výhod a usnadnění práce. Eliminuje případné chyby, například zadání špatné částky, špatného čísla plat. karty apod.

více..

MZD - Mzdy a personalistika

10.09.2020

V nové verzi modulu MZD nyní příprava výplat upozorňuje, zda došlo při výpočtech k dorovnání průměrů do minimální, případně zaručené mzdy. 

více..

FIO - Finanční okruhy

15.05.2020

Nová verze aplikace FIO podporuje evidenci plateb kartou. Upravili jsme dotčené tiskové sestavy a do rozšířených filtrů na přehledu dokladů a v průvodci tvorby tiskových sestav doplnili filtr na platby kartou.

více..

MZD - Mzdy a personalistika

02.04.2020

Nově vydaná databáze 06.02.029 obsahuje důležité legislativní změny týkající se mezd:

 • nové sazby pro výpočet exekucí platné od 1.7.2020 
 • neplacené volno vystupuje jako vyloučená doba ve výkazu NEMPRI

HRO - Správa hřbitova

30.03.2020

Ke stávajícímu napojení na Gramis přibylo v modulu Hroby - správa hřbitova napojení na online mapovou aplikaci GisOnLine.

RAK - Registr autorizovaných konverzí

03.02.2020

Czech POINT ukončuje podporu zastaralých protokolů a algoritmů. 
2. 4. 2020 dojde k vypnutí možnosti přihlášení pomocí otisku SHA1. Aktuální verze 6.15.0 aplikace RAK - Registr autorizovaných konverzí je na tyto změny takto připravena:

více..

Novinky ve mzdách pro rok 2020

08.01.2020

Poslední verze modulu MZD - Mzdy a personalistika obsahuje všechny tyto změny pro rok 2020:

více..

MZD - Mzdy a personalistika

17.12.2019

Aktuální verze MZD - Mzdy a perosnalistika již obsahuje práci s eNeschopenkami. Import informací o dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance jde načíst dvěma způsoby:

 • přímo XML dávkou z disku 
 • automatizovaně zpracováním podané datové zprávy v ESS.

ESS - Elektronická spisová služba

17.12.2019

V nové verzi modulu ESS - Elektronická spisová služba je zapracována podpora pro automatické zpracování datových zpráv s eNeschopenkami do modulu MZD - Mzdy a Personalistika.  

 

Změny DPH dle novely zákona č. 235/2004 Sb.

23.09.2019

 Od 1.10.2019 vstupují v platnost některé změny dle novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Aktuální verze aplikací GINIS Express jsou na tyto změny připraveny.

více..

MZD - Zákonné pojištění odpovědnosti – nastavení aplikačních parametrů

15.07.2019

V nové verzi modulu MZD - Mzdy a personalistika dochází k blokování výpočtu a odvodu zákonného pojištění odpovědnosti u organizačních složek státu, které nejsou účastny tohoto systému. Je nutné zkontrolovat nastavení aplikačních parametrů v administračním modulu.

více..

FIO - Finanční okruhy

17.06.2019

Do tiskových sestav jsme přidali Přehled pro zjednodušený inventurní soupis, který obsahuje stavy i jednotlivé obraty na vybraných účtech 4XX. Zároveň jsme v souladu s touto sestavou upravili členení a grafickou úpravu sestavy Inventurní evidence.

MZD - Mzdy

18.04.2019

Novinkou je odesílání elektronických výplatních pásek e-mailem, které jsou chráněny osobním heslem.

HRO - Správa hřbitova

18.04.2019

V aplikaci Hroby – správa hřbitova je nyní možné pomocí průvodce vytisknout zjednodušenou hřbitovní knihu.

MAT - Matrika

27.02.2019

Zapracovali jsme možnost zobrazení historie přísně zúčtovatelných tiskopisů a tisk předávacího protokolu přísně zúčtovatelných tiskopisů.

POP - Poplatky

27.02.2019

Na detail předpisu na záložku Vodné/stočné jsme umístili položky Úprava a důvod úpravy spotřeby.

SML - Smlouvy

27.02.2019

V profilu smluv a objednávek je nyní umožněno fulltextové vyhledávání.

All Rights Reserved HAiDA, s.r.o. © 2019, Webdesign by LE CLAVERA s.r.o.