487 722 291
NASTAL ČAS PŘEJÍT NA CLOUD
Umíte si představit, kolik starostí Vás opustí?
OSOBNÍ PORTÁL OBČANA
Elektronická komunikace mezi občanem a úřadem.
SPISOVÁ SLUŽBA PRO ŠKOLY
S naší spisovou službou to zvládne každá škola.
icon7

odborná
školení

Společně s našimi partnery disponujeme zázemím  autorizovaných odborníků a silnými metodickými týmy, které jsou garantem vysoké kvality odborných i akreditovaných školení.

icon8

Produktové
řady

Moduly zajišťující pohodlnou digitalizaci ekonomických agend, řízení lidských zdrojů, spisové služby či správních agend. Řešení je dodávané v řadách GINIS Standard a GINIS Express.

Cloudové
prostředí

Moderní a chytrý způsob zabezpečení provozu vaší organizace, který přináší řadu výhod. Nemusíte řešit zálohování dat, aktualizace softwaru ani náklady na cestovné.   

podpora
zákazníků

Provádíme komplexní konzultační a poradenské služby týkající se vlastního aplikačního softwaru. Řešíme nejen programové funkčnosti, ale i požadavky na hardwarové a softwarové vybavení.

S mnoha změnami přichází evropská směrnice NIS2. Jejím prostřednictvím unie reaguje na růst digitalizace a zavádí nová opatření na ochranu důležité infrastruktury členských států.

Počet organizací v ČR, které jsou  povinny se jím řídit, výrazně vzroste.

A to z několika stovek na vyšší jednotky tisíců. Hlavním cílem je dosáhnout toho, aby organizace zaváděly bezpečnostní opatření k posílení své kybernetické bezpečnosti a tím zvyšovaly bezpečnost důležité infrastruktury celé společnosti. Nově do této skupiny povinných subjektů budou spadat všechny organizace, které poskytují alespoň jednu službu uvedenou v přílohách směrnice NIS2 a zároveň jsou středním nebo velkým podnikem (zaměstnávají 50 a více lidí, nebo dosahují ročního obratu nebo bilanční sumy roční rozvahy alespoň 10 milionů EUR).

Služby z přílohy směrnice NIS2:
• Energetika • Vesmír • Doprava • Poštovní služby • Bankovnictví • Odpadní hospodářství • Infrastruktura finančních trhů • Chemický průmysl • Zdravotníctví • Potravinářství • Pitná a odpadní voda • Výroba • Digitální infrastruktura • Výzkum • Poskytovatelé ICT služeb • Poskytovatelé digitálních služeb • Veřejná správa

Kdy se začít chystat?
Jistě co nejdříve, čas se organizacím krátí. Česká republika by sice měla mít zaveden nový rámec povinností v národní legislativě (formou novelizace zákona o kybernetické bezpečnosti a některých dalších relevantních předpisů) do října 2024, ale NÚKIB doporučuje co nejdříve zahájit přípravné práce na přizpůsobení svého vnitřního prostředí novým požadavkům.

Kde hledat pomoc?
Pro řadu organizací bývají nové povinnosti vyplývající z evropské legislativy náročné nejen finančně, ale také administrativně a procesně. A to i z důvodu složitého výkladu legislativních předpisů. Proto doporučujeme obrátit se na odborníky, kteří dokážou najít nejméně nákladné a efektivní řešení v souladu s evropskými požadavky. Takové sdružuje i naše společnost Gordic a její síť technologických partnerů.

Náš softwarový nástroj na analýzu rizik CSA aneb Konec excelovským tabulkám!

Aplikace CSA (Cyber Security Audit) umožňuje pomocí analýzy rizik jednoduše definovat a ohodnotit všechna identifikovaná aktiva, na základě toho určit rizika, automatizovaným způsobem je vyhodnotit a navrhnout relevantní řešení pro jejich snížení.

Jak konkrétně pomůže s NIS2 produkt CSA?
● Zhodnotí současný stav organizace. Umožní efektivně definovat aktiva včetně jejich ohodnocení. Identifikuje riziková místa a následně, navrženými bezpečnostními opatřeními, je sníží.

● Poskytne strukturovaný přístup k plánování a prioritizaci opatření na základě výsledků analýzy rizik.

● Umožní monitoring zaváděných opatření a jejich sledování v čase.

Je potřeba nebrat NIS2 jako strašáka, ale jako příležitost, díky které organizace zvýší úroveň své bezpečnosti. A protože míra digitalizace v posledních letech obrovsky vzrostla, je nezbytné k ní zajistit i odpovídající bezpečnost. Nejen s analýzou rizik pomůže naše aplikace CSA. Neváhejte se na nás v oblasti zavedení směrnice NIS2 obrátit. Kybernetická bezpečnost není jen legislativní povinnost, ale existenční nutnost,“ říká Michal Řezáč, ředitel sekce bezpečnosti a informačních technologií Gordic.

csa (1).jpg

 

 

Aktuální informace

Několik výhod, které vám přinese GINIS Express SQL

20.02.2024

GINIS Express SQL je vhodným řešením pro malé městské či obecní úřady nebo příspěvkové organizace, které při výběru informačního systému chtějí to nejlepší pro své uživatele, správce infrastruktury i vedení organizace.

více..

ZŠ Palachova ve Žďáru nad Sázavou se digitalizace nebojí

14.02.2024

Základní škola Palachova ve Žďáru nad Sázavou je druhá největší ve městě a poskytuje vzdělání téměř šesti stům dětí. Naši platformu GINIS Express používá již od roku 2000.

více..

Elektronická podpisová kniha usnadní práci a zároveň ušetří spoustu času

12.02.2024

Své o tom ví i základní umělecká škola Františka Drdly ze Žďáru nad Sázavou. Její zaměstnanci  používají ke své práci platformu GINIS Express a právě i Elektronickou podpisovou knihu.

více..

Novinky o verzích

Prohlášení k přípravě produktů „Matrika“ ve vztahu k projektu eMatrika

16.02.2024

Společnost GORDIC ujišťuje své dlouholeté partnery, kterým poskytuje podporu matriční agendy v rámci svých informačních systémů GINIS Express (WMAT-Matrika) a GINIS standard (MTK-Matrika),

více..

GINIS Express - Finanční okruhy (FIO)

22.01.2024

Kontrola daňové doloženosti je nově rozdělena na dva výstupy a to na daňovou doloženost a kontrolu. Sestava doloženosti obsahuje proti dosavadnímu výstupu více evidenčních údajů.

více..

GINIS Express - Matrika (MAT) - novela zákona

20.12.2023

Připravované změny v novele zákona o matrikách, které budou platné od nového roku, aktuálně zavádíme do nové verze naší aplikace.

více..
All Rights Reserved HAiDA, s.r.o. © 2019, Webdesign by LE CLAVERA s.r.o.

Informace o cookies

Když kliknete na „Přijmout všechny soubory cookie“, poskytnete tím souhlas k jejich ukládání na vašem zařízení, což pomáhá s navigací na stránce, s analýzou využití dat a s našimi marketingovými snahami.

Nastavení cookies


Používáme následující soubory cookies

Při návštěvě jakékoli webové stránky je pravděpodobné, že stránka získá nebo uloží informace na vašem prohlížeči, a to většinou ve formě souborů cookie. Můžou to být informace týkající se vás, vašich preferencí a zařízení, které používáte. Většinou to slouží k vylepšování stránky, aby fungovala podle vašich očekávání. Informace vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí vašim potřebám. Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat. Když kliknete na různé tituly, dozvíte se více a budete moci nastavení změnit. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookie můžete ovlivnit, jak stránka funguje a jaké služby jsou vám nabízeny.

Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby Webové stránky fungovaly, takže není možné je vypnout. Většinou jsou nastavené jako odezva na akci, kterou na Webových stránkách sami provedete, jako je např. bezpečnostní nastavení, přihlašování, vyplňování formulářů. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval soubory cookies nebo o nich posílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nebudou fungovat. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě. Tyto cookies můžeme nastavovat my nebo poskytovatelé třetí strany, jejichž služby na stránkách používáme. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování Webových stránek. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají Webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým Webové stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu. Pomocí těchto nástrojů analyzujeme a pravidelně zlepšujeme funkcionalitu našich Webových stránek. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení uživatelského komfortu a abychom učinili Vaši návštěvu Webových stránek zajímavější pro Vás jako uživatele.