487 722 291
NASTAL ČAS PŘEJÍT NA CLOUD
Umíte si představit, kolik starostí Vás opustí?
OSOBNÍ PORTÁL OBČANA
Elektronická komunikace mezi občanem a úřadem.
SPISOVÁ SLUŽBA PRO ŠKOLY
S naší spisovou službou to zvládne každá škola.
icon7

odborná
školení

Společně s našimi partnery disponujeme zázemím  autorizovaných odborníků a silnými metodickými týmy, které jsou garantem vysoké kvality odborných i akreditovaných školení.

icon8

Produktové
řady

Moduly zajišťující pohodlnou digitalizaci ekonomických agend, řízení lidských zdrojů, spisové služby či správních agend. Řešení je dodávané v řadách GINIS Standard a GINIS Express.

Cloudové
prostředí

Moderní a chytrý způsob zabezpečení provozu vaší organizace, který přináší řadu výhod. Nemusíte řešit zálohování dat, aktualizace softwaru ani náklady na cestovné.   

podpora
zákazníků

Provádíme komplexní konzultační a poradenské služby týkající se vlastního aplikačního softwaru. Řešíme nejen programové funkčnosti, ale i požadavky na hardwarové a softwarové vybavení.

Přestože letos v únoru uplynuly již tři roky od nabytí účinnosti zákona č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby, jeho implementace zatím příliš nepokročila. I proto se Digitální informační agentura této oblasti začala intenzivně věnovat.

Na jednání s dodavateli informačních systémů, které proběhlo na konci srpna, proto opakovaně zaznělo, že jedním z hlavních úkolů veřejné správy je poskytování služeb. Klient, tedy občan řešící některou ze životních situací, by pak měl dostat k dispozici takové nástroje, s jejichž využitím by dosažení potřebného cíle bylo co nejjednodušší a nejefektivnější. Tolik teorie. Jaká je praxe?

A bude se to týkat i obcí? Odpověď na poslední otázku je na první pohled jednoduchá.

V přechodných ustanoveních Zákona se dočteme, že „Územní samosprávný celek při výkonu samostatné působnosti má právo, nikoli povinnost poskytovat digitální služby podle tohoto zákona. “. Zároveň stále platí, že digitalizaci úkonů v přenesené působnosti mají zajistit ohlašovatelé agend. Tolik teorie.

Praxe je však košatější a hranice nemusí být jasně vymezené. Tým DIA proto na jednání upozornil, že obce budou muset zajistit mimo jiné služby související s výběrem místních daní a poplatků. Fakticky by tak například po vyplnění formuláře služby 13613 k platbě za odpad klientem přihlášeným s využitím kvalifikovaného prostředku elektronické identifikace a následném podání mělo následovat vystavení osvědčení o provedení digitálního úkonu a jeho předání klientovi služby jedním ze stanovených kanálů, většinově pak opět prostřednictvím portálu občana, provozovaného obcí. Obce tak budou muset na vlastní náklady zajistit aplikační podporu pro poskytování digitálních služeb a fakticky tak zajistit to, co měl dle zákona připravit ohlašovatel související agendy – Ministerstvo financí.

Obdobný úkol čeká obce i v roli zřizovatele, kdy budou dle všeho muset zajistit aplikační podporu pro poskytování digitálních služeb i pro své školy. V Zákoně je totiž uvedeno, že „Škola a školské zařízení poskytují digitální službu pouze u úkonu, u kterého je poskytnutí v digitální podobě vyznačeno v katalogu služeb.“ A těch rozhodně není málo. Jen v rámci agendy Regionální školství (A3082) lze již dnes nalézt víc než padesát iniciačních úkonů, které může klient realizovat v režimu Zákona – tedy distančně formou elektronického podání či jako plnohodnotný digitální úkon s využitím prostředků výpočetní techniky a formuláře, publikovaného na samoobslužném portále poskytovatele služby. S jeho pořízením a provozem přitom většina škol ve svých rozpočtech nepočítá.

Rozsah digitálních úkonů, jejichž realizaci by obce měly umožnit, je tedy znám, stejně jako datum, ke kterému by měla být zajištěna související aplikační podpora. Počínaje dnem 1.2.2025 by již měly být veškeré úkony zapsané v katalogu služeb vykonatelné i elektronicky. Žel příprava aplikační podpory ze strany ohlašovatele agendy (tedy MŠMT) zatím vázne. V důsledku pak řada zřizovatelů ani nemá jasnou představu, co vše bude nezbytné v této souvislosti zajistit. Prostor na přípravu se přitom rychle zmenšuje.

I v oblasti poskytování digitálních služeb bude podstatnou roli hrát elektronická spisová služba. Většina z takzvaných obslužných kanálů, se kterými Zákon počítá, totiž nakonec skončí ve spisové službě poskytovatele služby. Klient má totiž možnost úkon realizovat mimo jiné s využitím své datové schránky, elektronického dokumentu opatřeného uznávaným elektronickým podpisem a zaslaného na elektronickou adresu podatelny či prostřednictvím tzv. samoobslužného portálu, na kterém jsou publikovány formuláře, jejichž prostřednictvím může klient, přihlášený s využitím tzv. Kvalifikovaného prostředku elektronické identifikace , digitální úkon realizovat. I proto byly požadavky na funkčnost elektronických systémů spisové služby zpřesněny a zároveň byl do archivního zákona zaveden proces takzvané atestace, jehož cílem je zajistit, aby na trhu byly jen systémy, u kterých je požadovaná funkčnost garantovaně zajištěna.

Doporučujeme proto vyžádat si u Vašeho stávajícího dodavatele informaci, zda bude svůj produkt atestovat. Zároveň nedoporučujeme využití legislativní výjimky z provozování elektronické spisové služby pro mateřské školy. Fakticky by tak přišly o jeden z mála efektivních nástrojů, umožňujících jejich ředitelům bezchybně a efektivně plnit povinnosti, uložené platnými právními předpisy. Ale zpět k digitálním službám. Jejich poskytování je i na úrovni obce poměrně rozsáhlá integrační úloha, vyžadující vedle již uvedených systémů (formulářový portál využívající služby NIA a elektronická spisová služba) i výměnu dat s dalšími informačními systémy. Namátkou lze jmenovat například ekonomický či školní. Všechny tyto úlohy je před realizací vhodné řádně rozmyslet, aby v důsledku neznamenaly zvýšení administrativní zátěže. Na druhou stranu obce realizací „povinných“ služeb získají nástroje pro převedení své stávající on-line komunikace s občany do režimu digitální služby. To umožní řadu stávajících procesů (zejména ověřovacích a komunikačních) zjednodušit a zefektivnit.

DIA.jpg

 

 

Aktuální informace

Město Ostrov implementuje GINIS ve všech svých příspěvkových organizacích

30.11.2023

Od 1.1.2026 budou školy v České republice povinné vést elektronickou spisovou službu. Město Ostrov nasazuje systém GINIS v 11. svých příspěvkových organizacích.

více..

Nové povinnosti pro organizace v oblasti kybernetické bezpečnosti se blíží

27.11.2023

S mnoha změnami přichází evropská směrnice NIS2. Jejím prostřednictvím unie reaguje na růst digitalizace a zavádí nová opatření na ochranu důležité infrastruktury členských států.

více..

HAiDA získala ocenění v soutěži o nejlepší projekt elektronizace veřejné správy

23.11.2023

V rámci slavnostního večera v Obecním domě v Praze byly 20.11. 2023 vyhlášeny výsledky soutěže Egovernment THE BEST 2023. Jedná se o soutěž projektů elektronizace veřejné správy.

více..

Novinky o verzích

Novinky v odesílání elektronických dokumentů z GINIS Express SQL

01.09.2023

GINIS Express DDP SQL přichází s dalším vylepšením. Kromě zapracování podpory odesílání elektronických dokumentů e-mailem prostřednictvím protokolu SMTP- OAuth2

více..

Inovace webového klienta nabízí nové funkce a možnosti

01.08.2023

Pokud jste velmi zaměstnaní, oceníte možnost vyřizovat žádosti k podpisu jednoduše, a především na zařízeních s dotykovým ovládáním.

více..

Důležitá upozornění k výkazu P 1-04 pro rok 2023

11.04.2023

Výkaz sestavují všechny školy a školská zařízení v regionálním školství zřizované MŠMT, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí.

více..
All Rights Reserved HAiDA, s.r.o. © 2019, Webdesign by LE CLAVERA s.r.o.

Informace o cookies

Když kliknete na „Přijmout všechny soubory cookie“, poskytnete tím souhlas k jejich ukládání na vašem zařízení, což pomáhá s navigací na stránce, s analýzou využití dat a s našimi marketingovými snahami.

Nastavení cookies


Používáme následující soubory cookies

Při návštěvě jakékoli webové stránky je pravděpodobné, že stránka získá nebo uloží informace na vašem prohlížeči, a to většinou ve formě souborů cookie. Můžou to být informace týkající se vás, vašich preferencí a zařízení, které používáte. Většinou to slouží k vylepšování stránky, aby fungovala podle vašich očekávání. Informace vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí vašim potřebám. Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat. Když kliknete na různé tituly, dozvíte se více a budete moci nastavení změnit. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookie můžete ovlivnit, jak stránka funguje a jaké služby jsou vám nabízeny.

Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby Webové stránky fungovaly, takže není možné je vypnout. Většinou jsou nastavené jako odezva na akci, kterou na Webových stránkách sami provedete, jako je např. bezpečnostní nastavení, přihlašování, vyplňování formulářů. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval soubory cookies nebo o nich posílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nebudou fungovat. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě. Tyto cookies můžeme nastavovat my nebo poskytovatelé třetí strany, jejichž služby na stránkách používáme. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování Webových stránek. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají Webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým Webové stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu. Pomocí těchto nástrojů analyzujeme a pravidelně zlepšujeme funkcionalitu našich Webových stránek. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení uživatelského komfortu a abychom učinili Vaši návštěvu Webových stránek zajímavější pro Vás jako uživatele.