487 722 291
NASTAL ČAS PŘEJÍT NA CLOUD
Umíte si představit, kolik starostí Vás opustí?
ZŘIĎTE SI SLUŽBU SANDBOXING
Spolehlivě vás ochrání před viry a ransomware
GDPR a kybernetická bezpečnost
Díky Gordicu vyřeší organizace společně GDPR i kybernetickou bezpečnost
icon7

odborná
školení

Společně s našimi partnery disponujeme zázemím  autorizovaných odborníků a silnými metodickými týmy, které jsou garantem vysoké kvality odborných i akreditovaných školení.

icon8

Produktové
řady

Moduly zajišťující pohodlnou digitalizaci ekonomických agend, řízení lidských zdrojů, spisové služby či správních agend. Řešení je dodávané v řadách GINIS Standard a GINIS Express.

Cloudové
prostředí

Moderní a chytrý způsob zabezpečení provozu vaší organizace, který přináší řadu výhod. Nemusíte řešit zálohování dat, aktualizace softwaru ani náklady na cestovné.   

podpora
zákazníků

Provádíme komplexní konzultační a poradenské služby týkající se vlastního aplikačního softwaru. Řešíme nejen programové funkčnosti, ale i požadavky na hardwarové a softwarové vybavení.

GINIS toto řeší pomocí generátoru opendat a příslušné datové sady.Digitalizaci nezastavíme.Zasahuje také do oblasti veřejné správy, a to v případě zákona č. 261/2021, kterým se mění některé zákony s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci.

Jedním z bodů tohoto zákona je nová povinnost zveřejňovat úřední desku jako otevřená data. Tento zákon vstoupí v platnost 1.2.2022.

Co vlastně ta otevřená data jsou?

Tento pojem se v poslední době velmi často objevuje právě v souvislosti s digitalizací veřejné správy. Nemusí být však využita pouze v této oblasti. Slouží jako nástroj k digitalizace a transparentnosti i nevládním organizacím, soukromým firmám či příspěvkovým organizacím. Obecně se jedná o informace, které jsou strojově čitelné, snadno dostupné, mají definované podmínky užití a měly by být uživatelům k dispozici při vynaložení minima nákladů. Často se využívají pro zveřejnění rozpočtů, jízdních řádů, databází nebo seznamů. Pro veřejnost jsou největším přínosem zejména v nahlížení do hospodaření měst, obcí a státu.

Cílem celého zákona je podpora transparentnosti a také nutnost reagovat na postup dnešní doby v oblasti digitalizace a modernizovat proces výměny dat a informací mezi veřejným sektorem a občany. Povinné zveřejňování otevřených dat je se systémem GINIS pohodová záležitost

Vlastníci modulu Úřední deska, kde se shromžďují data ke zveřejnění, použijí OpenData Generátor ( ODT) s datovou sadou Úřední deska, který umožní export dat v požadované struktuře a formátu.

Na tuto novou povinnost je tak potřeba se řádně připravit.    ▪ Pomáháme vám usnadnit vaši práci!

Odkazy:

Portál otevřených dat: https://data.gov.cz/

Národní katalog otevřených dat ( NKOD): https://data.gov.cz/datov%C3%A9-sady 

 

data.jpg

 

Zdroj: Gordic.cz

 

 

Aktuální informace

Přihlašujte projekty do EGOVERNMENT THE BEST 2021

18.10.2021

Nominace na Egovernment THE BEST 2021 byly spuštěny. Magazín Egovernment připravuje již 16.ročník soutěže o nejzajímavější projekt elektronizace veřejné správy v ČR.

více..

Jak můžete vzdělávat děti v kyberbezpečnosti zábavně?

14.10.2021

Například tím, že je zapojíte do projektu KRAJE PRO BEZPEČNÝ INTERNET, který připravil pro žáky základních a středních škol vzdělávací kvíz, ve kterém se vítězové mohou těšit na výhry v podobě mobilních telefonů, tabletů nebo fitness náramků.

více..

Změny v zákoně o DPH a formulářových podáních

13.10.2021

Dne 4.10.2021 byla vyhlášena ve Sbírce zákonů v částce č.158 - Vyhláška č.358/2021 Sb.,kterou se mění některé vyhlášky v souvislosti s přijetím zákona, měnící  zákon č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a to ve znění pozdějších předpisů.

více..

Novinky o verzích

Osobní portál občana (OSP)

11.10.2021

Chcete umožnit svým občanům, aby mohli vyřizovat své záležitosti z domova? Podat žádost, přihlásit psa, zaplatit za vodu nebo odpady? Přibývá lidí, kteří to ocení. Ať už z důvodu, že se z práce vrací pozdě, nebo mají trvalé bydliště mimo vaši obec.

více..

Platební karty a platby na úřadech

06.09.2021

Vyslyšeli jste přání občanů hradit platby kartou? Chce váš úřad šetřit čas i peníze? Využijte napojení naší aplikace (FIO) s platebním terminálem v programu Pokladna a získáte tím mnoho výhod a přínosů.

více..

Povinnost škol vést elektronickou spisovou službu

29.06.2021

Podle právě schváleného zákona o elektronizaci postupů orgánů veřejné moci (tzv. DEPO), budou školy povinny nejpozději ke dni 31.12.2024 vést elektronickou spisovou službu.

více..
All Rights Reserved HAiDA, s.r.o. © 2019, Webdesign by LE CLAVERA s.r.o.