487 722 291
NASTAL ČAS PŘEJÍT NA CLOUD
Umíte si představit, kolik starostí Vás opustí?
ZŘIĎTE SI SLUŽBU SANDBOXING
Spolehlivě vás ochrání před viry a ransomware
GDPR a kybernetická bezpečnost
Díky Gordicu vyřeší organizace společně GDPR i kybernetickou bezpečnost
icon

odborná
školení

Společně s našimi partnery disponujeme zázemím  autorizovaných odborníků a silnými metodickými týmy, které jsou garantem vysoké kvality odborných i akreditovaných školení.

icon2

Spisová
služba

Moderní a ucelený systém správy dokumentů splňující veškeré legislativní požadavky. Elektronická spisová služba obstará efektivně široké spektrum úkonů od tvorby dokumentů po jejich archivaci.

Cloudové
prostředí

Moderní a chytrý způsob zabezpečení provozu vaší organizace, který přináší řadu výhod. Nemusíte řešit zálohování dat, aktualizace softwaru ani náklady na cestovné.   

podpora
zákazníků

Provádíme komplexní konzultační a poradenské služby týkající se vlastního aplikačního softwaru. Řešíme nejen programové funkčnosti, ale i požadavky na hardwarové a softwarové vybavení.

Elektronickou spisovou službu ESS z řady GINIS Express využívají desítky úřadů již přes 10 let. Za tu dobu v ní zaevidovali již velké množství digitálních dokumentů. A ty je třeba po uplynutí skartační lhůty řádně skartovat se souhlasem Národního archivu ČR (NAČR), popř. je jeho prostřednictvím archivovat.

Jak postupovat?

Abychom s elektronickou skartací mohli začít, musíme zkontrolovat dokumenty (spisy) zda je máme správně zaevidované, zda jsou vyplněny všechny potřebné údaje a dokumenty jsou ve správném formátu předané do spisovny. Celý proces pak pokračuje přípravou skartačního návrhu, tedy vytvořením digitálního balíčku (stručný obsah, označení příslušného spisového a skartačního znaku, spisové znaky dokumentů a spisů, skartační režimy dokumentů a spisů a lokace). Takto připravené a uzavřené balíky zůstávají ve spisovně do doby skartačního řízení. Do té doby se mohou provádět evidované zápůjčky těchto dokumentů.

Před vlastní komunikací s NAČR provedeme u nahodilých SIP balíčků jejich kontrolu přes validátor SIP balíčků NAČR. V případě úspěšného testu připravené balíčky nahrajeme na portál NAČR. Na archiv zašleme již zmíněný skartační návrh, jehož přílohou je seznam SIP balíčků. Vyčkáme na rozhodnutí z archivu a přijmeme rozhodnutí v podobě XML souboru. Po importu odpovědi od NA se do dokumentů a spisů v balíčcích automaticky načtou zvolené operace skartačního řízení NA. Vygenerujeme nové SIP balíčky, tzv. přejímky (již s dokumenty a spisy obsahujícími záznamy z NAČR), které můžeme rovněž zkontrolovat přes validátor SIP. Příjemka se opět vloží na portál NAČR jako u zahájení skartačního řízení. Po obdržení skartační protokolu ve formátu XML a jeho nahrání do eSSL je možné soubory i metadata smazat.

 

Zdroj: www.gordic.cz

Aktuální informace

Nabídka práce

09.09.2020

Hledáme posilu do našeho týmu Podpory na pozici Produktový specialista - více informací zde.

Školení - Kybernetická bezpečnost organizace

19.06.2020

Počet kybernetických útoků se v České republice neustále zvyšuje. Ruku v ruce s tím rostou náklady na jejich řešení. Jakými znalostmi a dovednostmi by měli disponovat vaši zaměstnanci a na co by si měli dát pozor? Odpovědi na tyto otázky a další cenné dovednosti získají na školení Kybernetické bezpečnosti. Více informací a možnost přihlášení naleznete zde.

Elektronické skartace v ESS

10.06.2020

Elektronickou spisovou službu ESS z řady GINIS Express využívají desítky úřadů již přes 10 let. Za tu dobu v ní zaevidovali již velké množství digitálních dokumentů. A ty je třeba po uplynutí skartační lhůty řádně skartovat se souhlasem Národního archivu ČR (NAČR), popř. je jeho prostřednictvím archivovat.

více..

Novinky o verzích

FIO - Finanční okruhy

15.05.2020

Nová verze aplikace FIO podporuje evidenci plateb kartou. Upravili jsme dotčené tiskové sestavy a do rozšířených filtrů na přehledu dokladů a v průvodci tvorby tiskových sestav doplnili filtr na platby kartou.

více..

MZD - Mzdy a personalistika

02.04.2020

Nově vydaná databáze 06.02.029 obsahuje důležité legislativní změny týkající se mezd:

  • nové sazby pro výpočet exekucí platné od 1.7.2020 
  • neplacené volno vystupuje jako vyloučená doba ve výkazu NEMPRI

HRO - Správa hřbitova

30.03.2020

Ke stávajícímu napojení na Gramis přibylo v modulu Hroby - správa hřbitova napojení na online mapovou aplikaci GisOnLine.

All Rights Reserved HAiDA, s.r.o. © 2019, Webdesign by LE CLAVERA s.r.o.