487 722 291
NASTAL ČAS PŘEJÍT NA CLOUD
Umíte si představit, kolik starostí Vás opustí?
ZŘIĎTE SI SLUŽBU SANDBOXING
Spolehlivě vás ochrání před viry a ransomware
GDPR a kybernetická bezpečnost
Díky Gordicu vyřeší organizace společně GDPR i kybernetickou bezpečnost
icon7

odborná
školení

Společně s našimi partnery disponujeme zázemím  autorizovaných odborníků a silnými metodickými týmy, které jsou garantem vysoké kvality odborných i akreditovaných školení.

icon8

Produktové
řady

Moduly zajišťující pohodlnou digitalizaci ekonomických agend, řízení lidských zdrojů, spisové služby či správních agend. Řešení je dodávané v řadách GINIS Standard a GINIS Express.

Cloudové
prostředí

Moderní a chytrý způsob zabezpečení provozu vaší organizace, který přináší řadu výhod. Nemusíte řešit zálohování dat, aktualizace softwaru ani náklady na cestovné.   

podpora
zákazníků

Provádíme komplexní konzultační a poradenské služby týkající se vlastního aplikačního softwaru. Řešíme nejen programové funkčnosti, ale i požadavky na hardwarové a softwarové vybavení.

Elektronickou spisovou službu ESS z řady GINIS Express využívají desítky úřadů již přes 10 let. Za tu dobu v ní zaevidovali již velké množství digitálních dokumentů. A ty je třeba po uplynutí skartační lhůty řádně skartovat se souhlasem Národního archivu ČR (NAČR), popř. je jeho prostřednictvím archivovat.

Jak postupovat?

Abychom s elektronickou skartací mohli začít, musíme zkontrolovat dokumenty (spisy) zda je máme správně zaevidované, zda jsou vyplněny všechny potřebné údaje a dokumenty jsou ve správném formátu předané do spisovny. Celý proces pak pokračuje přípravou skartačního návrhu, tedy vytvořením digitálního balíčku (stručný obsah, označení příslušného spisového a skartačního znaku, spisové znaky dokumentů a spisů, skartační režimy dokumentů a spisů a lokace). Takto připravené a uzavřené balíky zůstávají ve spisovně do doby skartačního řízení. Do té doby se mohou provádět evidované zápůjčky těchto dokumentů.

Před vlastní komunikací s NAČR provedeme u nahodilých SIP balíčků jejich kontrolu přes validátor SIP balíčků NAČR. V případě úspěšného testu připravené balíčky nahrajeme na portál NAČR. Na archiv zašleme již zmíněný skartační návrh, jehož přílohou je seznam SIP balíčků. Vyčkáme na rozhodnutí z archivu a přijmeme rozhodnutí v podobě XML souboru. Po importu odpovědi od NA se do dokumentů a spisů v balíčcích automaticky načtou zvolené operace skartačního řízení NA. Vygenerujeme nové SIP balíčky, tzv. přejímky (již s dokumenty a spisy obsahujícími záznamy z NAČR), které můžeme rovněž zkontrolovat přes validátor SIP. Příjemka se opět vloží na portál NAČR jako u zahájení skartačního řízení. Po obdržení skartační protokolu ve formátu XML a jeho nahrání do eSSL je možné soubory i metadata smazat.

 

Zdroj: www.gordic.cz

Aktuální informace

Tradiční výroční konference eGovernmentu se blíží

04.08.2021

Ve dnech 6-8. září 2021 proběhne již 13.ročník výroční konference e-governmentu. Opět se bude konat na zámku Mikulov s tradičním programem, na kterém vystoupí řada zajímavých osobností eGovernmentu.

více..

Aplikace Městská policie ulehčuje práci strážníkům

30.07.2021

Vyspělé technologie dnes zasahují do každé oblasti našeho života. Nejinak je tomu i v Telči. V historickém městě je potřeba soustavně dohlížet na dění v centru. A to nejen v době prázdnin, kdy je plné turistů a konají se zde různé akce, ale i mimo sezonu.

více..

Web platformy KYBEZ v novém kabátě

28.07.2021

Na novém webu www.kybez.cz nyní ještě přehledněji najdete služby, nástroje i další cesty vedoucí ke zvýšení bezpečnosti vašich zařízení, domácností, případně vaší firmy nebo organizace, ve které pracujete či kterou vedete.

více..

Novinky o verzích

Povinnost škol vést elektronickou spisovou službu

29.06.2021

Podle právě schváleného zákona o elektronizaci postupů orgánů veřejné moci (tzv. DEPO), budou školy povinny nejpozději ke dni 31.12.2024 vést elektronickou spisovou službu.

více..

Hřbitovní knihu můžete vést i v elektronické podobě

21.05.2021

Náš modul SPRÁVA HŘBITOVŮ (HRO) značně zefektivňuje a usnadňuje komplexní hřbitovní evidenci. Jedním z rozšíření je tisk hrobové knihy přímo z elektronické podoby, kde jsou kolonky vyplněny již z dříve zadaných údajů.

více..

Zálohování je prvním a zcela zásadním krokem!

23.04.2021

Pořiďte si bezpečné zálohování v cloudu MS Azure a o svá data díky automatizaci záloh nepříjdete! A co víc, ušetříte tím finance, zbavíte se zodpovědnosti a starostí.

více..
All Rights Reserved HAiDA, s.r.o. © 2019, Webdesign by LE CLAVERA s.r.o.