487 722 291
GDPR a kybernetická bezpečnost
Díky Gordicu vyřeší organizace společně GDPR i kybernetickou bezpečnost
icon

odborná
školení

Společně s našimi partnery disponujeme zázemím  autorizovaných odborníků a silnými metodickými týmy, které jsou garantem vysoké kvality odborných i akreditovaných školení.

icon2

systém správy
dokumentů

Řešení pro důvěryhodné spisovny a archivy. Střednědobé i dlouhodobé uložení digitálních i analogových dokumentů podle standardů NSESS a OAIS, s důrazem na zajištění jejich dostupnosti, čitelnosti a autenticity.

informační
systémy

GINIS je bezpečná inteligentní integrační platforma veřejné správy. V různých edicích ji provozuje více než 6 000 institucí státní správy a samosprávy k zajištění ekonomických a správních agend.

podpora
zákazníků

Provádíme komplexní konzultační a poradenské služby týkající se vlastního aplikačního softwaru. Řešíme nejen programové funkčnosti, ale i požadavky na hardwarové a softwarové vybavení.

Dne 6. 11. 2019 vyšel nový zákon č. 279/2019 Sb., který mění některé zákony na úseku vnitřní správy, a to  i zákon o ověřování, a vyhláška č. 280/2019 Sb., která mění vyhlášku č. 36/2006 Sb. o ověřování shody  opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů, s účinností  od 21. 11. 2019. Jedná se o tyto dvě změny:  

 

1. Doplnění odlišení svazku ověřovacích knih  

Dle § 6a vyhlášky, jestliže úřad vede paralelně více než jeden svazek ověřovací knihy, označí se každý svazek tak, aby jednotlivé svazky byly od sebe odlišeny. Označení svazku ověřovací knihy je součástí pořadového čísla vidimace nebo legalizace.
V aplikaci LEG je proto nutné na detailu ověřovací knihy mít vyplněnou položku Svazek a zároveň položku Doplněk pořadí. Doplněk pořadí definuje, v jakém tvaru má být svazek přidán za pořadové číslo.  

 

001

 

Po nastavení knihy budou mít všechny nové ověření automaticky příslušný doplněk pořadí.  

 

002

 

Jestliže je potřeba přidat doplněk i k záznamům ověření, které jsou již evidované, je možné doplněk k záznamům přiřadit hromadně. To lze učinit z přehledu ověřování pouze v administračním módu (může  provést pouze servisní technik). Pro přiřazení doplňku stačí označit příslušné záznamy a stisknout tlačítko  Dopl. pořadí.  

 

003

 

 Tato funkcionalita je v aplikaci LEG od verze 6.07.5. Jestliže máte starší verzi, tak kontaktujte své servisní zastoupení.  

2.  Vynechání věty v ověřovací doložce vidimace     

Změna dle zákona č. 280/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb. v ověřovací doložce pro vidimaci  zrušuje větu "jenž je součástí obsahu právního významu této listiny", v souladu s přílohou č. 2 této  vyhlášky.  

 

004

 

Jestliže budete po 21. 11. 2019 mít ve štítku vidimace formulaci "jenž je součástí obsahu právního významu této listiny", je nutné tuto část věty ručně přeškrtnout. Toto přechodné ustanovení lze využívat  do 31. 12. 2023.  

 

Aktuální informace

Jednodušší cesta ke kontrole plnění usnesení

07.01.2020

Krátce na začátek, co to vlastně USN je a k čemu se používá? USN je zkratka modulu „USNESENÍ A PORADY“, jak již název napovídá, jedná se o přípravu a tvorbu materiálů pro zastupitelstva a rady obcí a měst. Samozřejmostí je možnost vedení a zpracovávání porad a komisí jakéhokoliv druhu.

více..

PF 2020

19.12.2019

Příjemné prožití svátků vánočních a šťastný vstup do nového roku

       Vám přeje HAiDA s.r.o.

 

 

více..

Uzavření roku 2019 a zahájení nového roku 2020 v elektronické spisové službě GINIS Express

18.12.2019

Nezapomeňte provést kroky důležité pro uzavření končícího roku 2019 a přechod na nový rok 2020. Tedy uzavření deníků roku 2019 a otevření deníků nových. Návod naleznete v uživatelské příručce.

více..

Novinky o verzích

Novinky ve mzdách pro rok 2020

08.01.2020

Poslední verze modulu MZD - Mzdy a personalistika obsahuje všechny tyto změny pro rok 2020:

více..

MZD - Mzdy a personalistika

17.12.2019

Aktuální verze MZD - Mzdy a perosnalistika již obsahuje práci s eNeschopenkami. Import informací o dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance jde načíst dvěma způsoby:

  • přímo XML dávkou z disku 
  • automatizovaně zpracováním podané datové zprávy v ESS.

ESS - Elektronická spisová služba

17.12.2019

V nové verzi modulu ESS - Elektronická spisová služba je zapracována podpora pro automatické zpracování datových zpráv s eNeschopenkami do modulu MZD - Mzdy a Personalistika.  

 

All Rights Reserved HAiDA, s.r.o. © 2019, Webdesign by LE CLAVERA s.r.o.