487 722 291
NASTAL ČAS PŘEJÍT NA CLOUD
Umíte si představit, kolik starostí Vás opustí?
ZŘIĎTE SI SLUŽBU SANDBOXING
Spolehlivě vás ochrání před viry a ransomware
GDPR a kybernetická bezpečnost
Díky Gordicu vyřeší organizace společně GDPR i kybernetickou bezpečnost
icon

odborná
školení

Společně s našimi partnery disponujeme zázemím  autorizovaných odborníků a silnými metodickými týmy, které jsou garantem vysoké kvality odborných i akreditovaných školení.

icon2

Spisová
služba

Moderní a ucelený systém správy dokumentů splňující veškeré legislativní požadavky. Elektronická spisová služba obstará efektivně široké spektrum úkonů od tvorby dokumentů po jejich archivaci.

Cloudové
prostředí

Moderní a chytrý způsob zabezpečení provozu vaší organizace, který přináší řadu výhod. Nemusíte řešit zálohování dat, aktualizace softwaru ani náklady na cestovné.   

podpora
zákazníků

Provádíme komplexní konzultační a poradenské služby týkající se vlastního aplikačního softwaru. Řešíme nejen programové funkčnosti, ale i požadavky na hardwarové a softwarové vybavení.

Dne 6. 11. 2019 vyšel nový zákon č. 279/2019 Sb., který mění některé zákony na úseku vnitřní správy, a to  i zákon o ověřování, a vyhláška č. 280/2019 Sb., která mění vyhlášku č. 36/2006 Sb. o ověřování shody  opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů, s účinností  od 21. 11. 2019. Jedná se o tyto dvě změny:  

 

1. Doplnění odlišení svazku ověřovacích knih  

Dle § 6a vyhlášky, jestliže úřad vede paralelně více než jeden svazek ověřovací knihy, označí se každý svazek tak, aby jednotlivé svazky byly od sebe odlišeny. Označení svazku ověřovací knihy je součástí pořadového čísla vidimace nebo legalizace.
V aplikaci LEG je proto nutné na detailu ověřovací knihy mít vyplněnou položku Svazek a zároveň položku Doplněk pořadí. Doplněk pořadí definuje, v jakém tvaru má být svazek přidán za pořadové číslo.  

 

001

 

Po nastavení knihy budou mít všechny nové ověření automaticky příslušný doplněk pořadí.  

 

002

 

Jestliže je potřeba přidat doplněk i k záznamům ověření, které jsou již evidované, je možné doplněk k záznamům přiřadit hromadně. To lze učinit z přehledu ověřování pouze v administračním módu (může  provést pouze servisní technik). Pro přiřazení doplňku stačí označit příslušné záznamy a stisknout tlačítko  Dopl. pořadí.  

 

003

 

 Tato funkcionalita je v aplikaci LEG od verze 6.07.5. Jestliže máte starší verzi, tak kontaktujte své servisní zastoupení.  

2.  Vynechání věty v ověřovací doložce vidimace     

Změna dle zákona č. 280/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb. v ověřovací doložce pro vidimaci  zrušuje větu "jenž je součástí obsahu právního významu této listiny", v souladu s přílohou č. 2 této  vyhlášky.  

 

004

 

Jestliže budete po 21. 11. 2019 mít ve štítku vidimace formulaci "jenž je součástí obsahu právního významu této listiny", je nutné tuto část věty ručně přeškrtnout. Toto přechodné ustanovení lze využívat  do 31. 12. 2023.  

 

Aktuální informace

Školení - Kybernetická bezpečnost organizace

19.06.2020

Počet kybernetických útoků se v České republice neustále zvyšuje. Ruku v ruce s tím rostou náklady na jejich řešení. Jakými znalostmi a dovednostmi by měli disponovat vaši zaměstnanci a na co by si měli dát pozor? Odpovědi na tyto otázky a další cenné dovednosti získají na školení Kybernetické bezpečnosti. Více informací a možnost přihlášení naleznete zde.

Elektronické skartace v ESS

10.06.2020

Elektronickou spisovou službu ESS z řady GINIS Express využívají desítky úřadů již přes 10 let. Za tu dobu v ní zaevidovali již velké množství digitálních dokumentů. A ty je třeba po uplynutí skartační lhůty řádně skartovat se souhlasem Národního archivu ČR (NAČR), popř. je jeho prostřednictvím archivovat.

více..

Omezení provozu

20.05.2020

Z technických důvodů budou v pondělí 25. 5. 2020 zaměstnanci společnosti HAiDA s.r.o. mimo své kanceláře. Kontaktovat je bude možné pouze mobilním telefonem. Služby spojené s distribucí modulů a aktivačním systémem nebudou dostupné. Rovněž nebude dostupný helpdesk ani mailové schránky zaměstnanců.

Novinky o verzích

FIO - Finanční okruhy

15.05.2020

Nová verze aplikace FIO podporuje evidenci plateb kartou. Upravili jsme dotčené tiskové sestavy a do rozšířených filtrů na přehledu dokladů a v průvodci tvorby tiskových sestav doplnili filtr na platby kartou.

více..

MZD - Mzdy a personalistika

02.04.2020

Nově vydaná databáze 06.02.029 obsahuje důležité legislativní změny týkající se mezd:

  • nové sazby pro výpočet exekucí platné od 1.7.2020 
  • neplacené volno vystupuje jako vyloučená doba ve výkazu NEMPRI

HRO - Správa hřbitova

30.03.2020

Ke stávajícímu napojení na Gramis přibylo v modulu Hroby - správa hřbitova napojení na online mapovou aplikaci GisOnLine.

All Rights Reserved HAiDA, s.r.o. © 2019, Webdesign by LE CLAVERA s.r.o.