Zprávy

V Telči se diskutovalo o důvěryhodnosti dokumentů

25. 11. 2013

Ve dnech 20. – 21. listopadu 2013 se v hotelu U Hraběnky v Telči konalo setkání Důvěryhodný dokument, důvěryhodná organizace. Konferenci, jíž se zúčastnili odborníci z oblasti správy dokumentů a spisové služby, pořádalo občanské sdružení IRMS (Information and records management society). Záštitu nad akcí převzali Ondřej Veselský, náměstek ministra vnitra pro veřejnou správu a legislativu, Michal Hašek, předseda Asociace krajů České republiky a starosta Telče Roman Fabeš.

Společnost GORDIC® byla odborným partnerem akce a její zástupci se aktivně zapojili do jejího průběhu. Stanislav Fiala z odboru spisové služby se ve svém vystoupení pokusil shrnout předpoklady pro důvěryhodnost instituce a jejího nakládání s dokumenty. Základní pilíře vidí odborných lidských zdrojích, dobře nastavených procesech a kvalitním softwarovém produktu pro správu a řízení dokumentů.

Telč 2013

Krátké úvodní slovo pronesli prezident IRMS Tomáš Bezouška a starosta Fabeš. Následovaly odborné příspěvky týkající se organizačních a technických předpokladů vybudování důvěryhodného systému pro správu dokumentů a diskutován byl i zpětný vliv tohoto systému na důvěryhodnost úřadu v případě jakýchkoli sporů. Zajímavý historický exkurz představovala prezentace Důvěryhodnost dokumentů a jejich původců ve staletích před nástupem digitalizace docenta Ledvinky, ředitele Archivu hl. m. Prahy. Důvěryhodnosti současných dokumentů se věnoval Radomír Ševčík, zástupce ředitelky Moravského zemského archivu v Brně, s přednáškou nazvanou Důvěryhodný dokument, důvěryhodná organizace.

Druhý blok setkání patřil především zástupcům ministerstev vnitra České a Slovenské republiky. Českou republiku zde zastupovali Martina Macek a Jiří Úlovec z odboru archivní správy a spisové služby, ze Slovenska přicestovala jejich resortní kolegyně Mgr. Mária Mrížová. Prezentace zástupců obou ministerstev vyústily v závěrečnou živou diskuzi s posluchači s řadou zajímavých a podnětných dotazů. Odborníci se shodli na tom, že čím více pronikáme do problematiky ukládání a archivace elektronických dokumentů, tím více technických i legislativních otazníků před námi vyvstává. Skepse však není na místě. Že budoucnost bude opět patřit papíru, jak také na plénu zaznělo, bylo, doufejme, pouze osvěžujícím bonmotem…

Zanechte komentář
© 1991-2014 HAiDA s. r. o. | Kontakt | Podmínky používání | Ochranné známky | Mapa webu | Články - RSS | Přihlásit se