Zprávy

Rozpočet on-line (ROL)

6. 8. 2015

Mají občané vaší obce přehled o obecním rozpočtu? Rozumějí financování obce vaši zastupitelé? Webová aplikace vám i vašim občanům jednoduchou a přehlednou formou graficky a v tabulkách usnadní orientaci v obecním rozpočtu. Rozpočet on-line (PDF)

VYZKOUŠEJTE ROZPOČET ON-LINE

– Nabízí aktuální pohled na rozpočet, čerpání jednotlivých rozpočtovaných položek

– Aplikace přehledně zobrazí informace o rozpočtu a financování obce

– Zdrojem dat je vložený účetní výkaz Fin2-12M v XML formátu daném MFČR

– Na účetní na obci neklade žádné zvýšené nároky na přípravu dat

– Dává občanům přehlednou formou k dispozici pohled na financování obce

– Obecní rozpočet transparentně přiblíží běžným občanům

Rozpočet on-line ROL

Jedná se o webovou aplikaci, která jednoduchým a přehledným způsobem zobrazuje údaje o rozpočtu obce a jeho aktuálním čerpání. Na webové stránky aplikace se lze odkazovat přímo ze stránek obce a občané mají k dispozici údaje z účetnictví obce vždy z posledního vloženého účetního výkazu FIN 2-12M. Údaje jsou zobrazeny v členění příjmů a výdajů podle členění obecního rozpočtu a jsou zobrazeny vždy v grafech a také v tabulce, od srovnání příjmů a výdajů až po jednotlivé položky rozpočtového členění.

 

© 1991-2014 HAiDA s. r. o. | Kontakt | Podmínky používání | Ochranné známky | Mapa webu | Články - RSS | Přihlásit se