Zprávy

ROZKLIKÁVACÍ ROZPOČET: Přehled o hospodaření. Rychle. Jednoduše. Moderně.

13. 3. 2014

Rozklikávací rozpočet
Kam směřují peníze z našeho městského rozpočtu? Jaký je aktuální stav jejich čerpání v tomto roce? Kolik  bude  stát  letos  údržba  silnic  v  kraji?  Na  tyto  otázky  si  snadno  může  zodpovědět každý  občan  s  přístupem  k  internetu,  a  to  díky  aplikaci  Rozklikávací  rozpočet,  umístěné  na webových stránkách města, kraje či jiné organizace veřejné správy. Rozklikávací rozpočet 2014 (PDF)

Rozklikávací rozpočet

Přehled o hospodaření

Přehled o hospodaření

Přínosy aplikace
•      Umožňuje široké veřejnosti udržovat si stálý přehled o hospodaření organizace.
•      Posiluje důvěru občanů k vedení města a správě veřejných prostředků.
•      Je symbolem moderního, otevřeného a přátelského úřadu 21. století.

Přednosti řešení Rozklikávacího rozpočtu GORDIC®
•      Data prezentuje přehlednou a srozumitelnou rozpadovou formou.
•      Má atraktivní a pro uživatele graficky přívětivý vzhled.
•      Díky velké šíři nejrůznějších pohledů nabízí ucelený obraz o příjmech a výdajích organizace.
•      Umožňuje nastavit úroveň detailu informací podle přání úřadu.
•      Zobrazuje ekonomická data z informačních systémů GORDIC® bez zapojení dalších dodavatelů a s tím souvisejících nákladů.

 

© 1991-2014 HAiDA s. r. o. | Kontakt | Podmínky používání | Ochranné známky | Mapa webu | Články - RSS | Přihlásit se