Zprávy

Ověřujte spolehlivost plátce DPH v systému GINIS®

8. 5. 2013

Informační systém GORDIC® GINIS® umožňuje nyní uživatelům ověřit spolehlivost plátce a jeho bankovní účty. Tyto údaje lze zkontrolovat již v kartotéce externích subjektů (dodavatelů) a následně při evidenci a zejména před úhradou daňového dokladu.
Jedná se o důležitou funkčnost. Podle novely zákona o DPH totiž příjemce zdanitelného plnění nově ručí za nezaplacenou daň v případě, že jeho dodavatel je v Registru plátců DPH uveden jako nespolehlivý plátce (§109 odst. 3), a také pokud provede platbu na bankovní účet, který není zveřejněný v registru (§ 109 odst. 2 písm. c).
Jak tato kontrola probíhá?

Údaje o nespolehlivosti a bankovních účtech dodavatele se při prvním ověření subjektu uloží do databáze GINIS® a při každém dalším ověření se průběžně aktualizují podle údajů v registru. Uživatel okamžitě odhalí případnou nespolehlivost plátce a na první pohled vidí, které bankovní účty zadané v kartotéce nejsou uvedené v registru.
Kromě standardní funkčnosti systému GINIS® si mohou uživatelé pořídit také rozšíření, které zahrnuje automatické ověřování dodavatelů v průběhu zpracování daňových dokladů a podporuje hromadné ověřování plátců DPH. V tomto rozšíření se při evidenci daňového dokladu automaticky kontroluje (ne)spolehlivosti plátce k datu zdanitelného plnění a před odesláním požadavku k úhradě se provádí kontrola jeho bankovního účtu. Hromadná kontrola bankovních účtů se provádí rovněž v okamžiku vytváření příkazu k úhradě do banky. V kartotéce externích subjektů je možné v jednom kroku prověřit větší počet vybraných dodavatelů a porovnat údaje o těchto dodavatelích evidované v IS GINIS® s registrem.
Bližší informace k nové funkcionalitě systému GINIS® mohou uživatelé získat od svých vedoucích projektů nebo dalších pracovníků obchodně-servisní sítě GORDIC®.

Zanechte komentář
© 1991-2014 HAiDA s. r. o. | Kontakt | Podmínky používání | Ochranné známky | Mapa webu | Články - RSS | Přihlásit se