Zprávy

Nová akreditovaná školení GORDIC®

19. 6. 2013

V rámci vzdělávacího programu Metodika účetnictví a rozpočtu veřejné správy Vám aktuálně nabízíme účast na školení:

Schvalování účetní závěrky a závěrečného účtu obce

Proč se školení zúčastnit?

Dnem 1. července 2012 vstoupila v platnost novela zákona č. 128/2000 Sb. o obcích a novela zákona č. 129/2000 Sb. o krajích, kterými se rozšiřují pravomoci zastupitelstev a rad obcí a krajů.

Od účetní závěrky roku 2012 v roce 2013 a pro další účetní závěrky je v pravomoci zmíněných orgánů schvalování účetních závěrek. Od tohoto úkonu zastupitelstva či rady, v případě schvalování účetní závěrky příspěvkových organizací, se očekává kvalitativně vyšší úkon, než představuje schvalování účetní závěrky v rámci projednávání závěrečného účtu. Jde o potvrzení, že účetní závěrka představuje věrný a poctivý obraz finančního účetnictví a finanční pozice obce. Schvalování účetní závěrky je aktem, který nepředstavuje jen přezkum hospodaření, který víceméně stvrzuje jen to, že účetní závěrka byla vypracována v souladu s platnou legislativou.

Kurz poskytne účastníkům informace potřebné k analýze účetních výkazů obce (i s přílohou) k tomu, aby byly zhodnoceny nejen ekonomické dopady minulých politických rozhodnutí, ale zejména nastíněna budoucnost obce z pohledu ekonomického.

Komu je kurz určen?

 • Starostům a místostarostům, kteří předkládají účetní závěrku zastupitelům,
 • Radním měst a obcí, kteří schvalují účetní závěrku příspěvkových organizací,
 • Ekonomům a účetním měst, obcí a příspěvkových organizací, kteří se podílejí na předkládaném materiálu za účelem schválení účetní závěrky.

Obsah školení

 • Účetní závěrka z právního pohledu
 • Účetní výkazy a příloha účetní závěrky
 • Finanční výkazy závěrečného účtu
 • Principy a podstata účetních výkazů, ukazatele finančního zdraví
 • Finanční řízení a nové přístupy k účetnictví

Termíny a místa

Datum Místo konání

 • 6. 8. 2013 Praha
 • 12. 8. 2013 Jihlava
 • 13. 8. 2013 Ostrava
 • 20. 8. 2013 Brno

Délka školení

9:00 – 14:00

Přednáší

JUDr. Bohumír Čech – hlavní metodik společnosti GORDIC spol. s r. o.

Ing. Miroslav Máče, CSc., Ph.D. – analytik a konzultant Metodické sekce GORDIC spol. s r. o.

Karel Kovář – metodik – analytik GORDIC spol. s r. o.

Jana Minářová – metodik – analytik GORDIC spol. s r. o.

Zanechte komentář
© 1991-2014 HAiDA s. r. o. | Kontakt | Podmínky používání | Ochranné známky | Mapa webu | Články - RSS | Přihlásit se