Zprávy

KURZ: Změny v účetnictví 2016 – pro územně samosprávné celky

20. 1. 2016

Od 1. 1. 2016 vešly v platnost mnohé novelizace vyhlášek a v této souvislosti pořádáme školení Změny v účetnictví 2016. Poskytne Vám informace o posledních změnách legislativy platné pro rok 2016 a připraví Vás konkrétními příklady na dopady do každodenní praxe organizace.

Proč se školení zúčastnit?
Školení  je  zaměřeno  na  výklad  změn  v účetnictví  a  v metodice  účinnými  od  1.  1.  2016.  Účastníky připraví konkrétními příklady na dopady do každodenní praxe organizace. Obsah kurzu bude přizpůsoben aktuálnímu vývoji legislativy.

Pozvánka na kurz (PDF)

Objednávka kurzu (On-line)

Komu je kurz určen?
  pracovníkům zpracovávajícím účetnictví územně samosprávných celků

Obsah kurzu
  Metodika zpracování rozpočtu a účetnictví
  Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
  Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  pro  některé  vybrané  účetní  jednotky (výkaznictví, směrná účtová osnova)
  Vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění rozpočtů
  Vyhláška  č.  383/2009  Sb.,  o  účetních  záznamech  v  technické  formě  (Pomocný  analytický přehled)
  Diskuze. Případné dotazy můžete zasílat předem na e-mail: simona_kozakova@gordic.cz

Termíny a místa
28. 1. 2016 – MěÚ Trutnov  | 2. 2. 2016 – KrÚ Liberec  | 4. 2. 2016 – MěÚ Louny

Délka trvání
9:00 – 13:00

Cena
1200,- Kč bez DPH

Přednáší
Ing. Simona Kozáková – metodik společnosti GORDIC®  Distributor, HAiDA s.r.o.

usc

Od 1. 1. 2016 vešly v platnost mnohé novelizace vyhlášek a v této souvislosti pořádáme školení Změny v účetnictví 2016. Poskytne Vám informace o posledních změnách legislativy platné pro rok 2016 a připraví Vás konkrétními příklady na dopady do každodenní praxe organizace.

Proč se školení zúčastnit?
Školení  je  zaměřeno  na  výklad  změn  v účetnictví  a  v metodice  účinnými  od  1.  1.  2016.  Účastníky připraví konkrétními příklady na dopady do každodenní praxe organizace. Obsah kurzu bude přizpůsoben aktuálnímu vývoji legislativy.

Pozvánka na kurz (PDF)

Objednávka kurzu (On-line)

Komu je kurz určen?
  pracovníkům zpracovávajícím účetnictví územně samosprávných celků

Obsah kurzu
  Metodika zpracování rozpočtu a účetnictví
  Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
  Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  pro  některé  vybrané  účetní  jednotky (výkaznictví, směrná účtová osnova)
  Vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění rozpočtů
  Vyhláška  č.  383/2009  Sb.,  o  účetních  záznamech  v  technické  formě  (Pomocný  analytický přehled)
  Diskuze. Případné dotazy můžete zasílat předem na e-mail: simona_kozakova@gordic.cz

Termíny a místa
28. 1. 2016 – MěÚ Trutnov  | 2. 2. 2016 – KrÚ Liberec  | 4. 2. 2016 – MěÚ Louny

Délka trvání
9:00 – 13:00

Cena
1200,- Kč bez DPH

Přednáší
Ing. Simona Kozáková – metodik společnosti GORDIC®  Distributor, HAiDA s.r.o.

Zanechte komentář
© 1991-2014 HAiDA s. r. o. | Kontakt | Podmínky používání | Ochranné známky | Mapa webu | Články - RSS | Přihlásit se