Zprávy

KURZ GORDIC: Příprava digitálních dokumentů pro uložení a realizaci skartačního řízení

12. 5. 2015

OBJEDNAT KURZ

Proč se kurzu zúčastnit?
Cílem  kurzu  je  seznámit  účastníky  s  požadavky  zákona  499/2004  Sb.  o  archivnictví  a  spisové  službě, vyhlášky  259/2012  Sb.  o  podrobnostech  výkonu  spisové  služby  a  také  změnami  Národního  standardu VMV  č.  64/2012.  Účastníci  se  seznámí  s  metodickými  postupy  přípravy  dokumentů  pro  uložení  do  spisovny  a postupy přípravy skartačního řízení analogových, ale zejména pak digitálních dokumentů pro realizaci skartačního řízení. Po absolvování kurzu účastníci získají ucelený přehled zákonných předpisů pro oblast přípravy a realizace skartačního řízení. Kurz určen pro pracovníky odpovědné za spisovnu organizace, metodiky spisové služby, správce a administrátory elektronických systémů spisové služby organizace. Pozvánka na kurz (PDF)

Komu je kurz určen?
Kurz určen pro pracovníky odpovědné za spisovnu organizace, metodiky spisové služby, správce a administrátory elektronických systémů spisové služby organizace.

Obsah kurzu
zásadní okamžiky životního cyklu dokumentů (vyřízení/uzavření, předání do spisovny),
konverze, převedení dokumentu a změna datového formátu dokumentu,
kontrolní (kontroly metadat + formátů + opravy),
co s dříve uloženými dokumenty ve spisovně,
příprava dokumentů pro skartační řízení,
e-skartace předání SIP,
e-skartace výběr dokumentů,
e-skartace přejímka dokumentů,
e-skartace skartační protokol.

Termíny a místa
19. 5. 2015 – Praha | 21. 5. 2015 – Olomouc | 23. 6. 2015 – Pardubice | 25. 6. 2015 – Liberec
Délka trvání
9:00 – 13:00

Cena
1 700,- Kč bez DPH

Účastník může zrušit účast nejpozději do 5 dnů před zahájením kurzu. Storno poplatek činí 70 % z ceny kurzu. Při pozdějším odhlášení, nebo při neúčasti
je storno poplatek 100 % z ceny kurzu. Náhradník může být včas delegován.

Přednáší
Ing. Stanislav Fiala – metodik spisové služby

Spisová služba

OBJEDNAT KURZ

Proč se kurzu zúčastnit?
Cílem  kurzu  je  seznámit  účastníky  s  požadavky  zákona  499/2004  Sb.  o  archivnictví  a  spisové  službě, vyhlášky  259/2012  Sb.  o  podrobnostech  výkonu  spisové  služby  a  také  změnami  Národního  standardu VMV  č.  64/2012.  Účastníci  se  seznámí  s  metodickými  postupy  přípravy  dokumentů  pro  uložení  do  spisovny  a postupy přípravy skartačního řízení analogových, ale zejména pak digitálních dokumentů pro realizaci skartačního řízení. Po absolvování kurzu účastníci získají ucelený přehled zákonných předpisů pro oblast přípravy a realizace skartačního řízení. Kurz určen pro pracovníky odpovědné za spisovnu organizace, metodiky spisové služby, správce a administrátory elektronických systémů spisové služby organizace. Pozvánka na kurz (PDF)

Komu je kurz určen?
Kurz určen pro pracovníky odpovědné za spisovnu organizace, metodiky spisové služby, správce a administrátory elektronických systémů spisové služby organizace.

Obsah kurzu
zásadní okamžiky životního cyklu dokumentů (vyřízení/uzavření, předání do spisovny),
konverze, převedení dokumentu a změna datového formátu dokumentu,
kontrolní (kontroly metadat + formátů + opravy),
co s dříve uloženými dokumenty ve spisovně,
příprava dokumentů pro skartační řízení,
e-skartace předání SIP,
e-skartace výběr dokumentů,
e-skartace přejímka dokumentů,
e-skartace skartační protokol.

Termíny a místa
19. 5. 2015 – Praha | 21. 5. 2015 – Olomouc | 23. 6. 2015 – Pardubice | 25. 6. 2015 – Liberec
Délka trvání
9:00 – 13:00

Cena
1 700,- Kč bez DPH

Účastník může zrušit účast nejpozději do 5 dnů před zahájením kurzu. Storno poplatek činí 70 % z ceny kurzu. Při pozdějším odhlášení, nebo při neúčasti
je storno poplatek 100 % z ceny kurzu. Náhradník může být včas delegován.

Přednáší
Ing. Stanislav Fiala – metodik spisové služby

 

© 1991-2014 HAiDA s. r. o. | Kontakt | Podmínky používání | Ochranné známky | Mapa webu | Články - RSS | Přihlásit se