Zprávy

GORDIC® připraven na základní registry

11. 5. 2012

Vznik a fungování základních registrů upravuje zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech. Zákon stanovuje zahájení provozu základních registrů na 1. červenec 2012. 31. března tohoto roku byl ukončen zápis údajů editorskými systémy do základních registrů a 1. dubna odstartoval zkušební provoz, do něhož jsou zapojeny vybrané úřady, včetně uživatelů informačních systémů GORDIC®.

Základní registry

Po analýze zveřejněných podkladů zahájily vývojové týmy GORDIC® tvorbu komunikačního rozhraní na ISZR a úpravy aplikací tak, aby všechny zainteresované programové moduly byly v situacích specifikovaných příslušnými legislativními normami schopny zprostředkovat ověřování referenčních údajů v základních registrech. Informační systém GORDIC® Win i informační systém GINIS® pro komunikaci s ISZR využije společné komunikační rozhraní a datovou základnu. Jednotlivé komponenty řešení a vazby mezi nimi jsou znázorněny na následujícím schématu.

Schéma napojení informačních systémů GORDIC® na Informační systém základních registrů

Základní komponenty řešení

Registr externích subjektů (ESU)

Pilířem funkčního celku je systém externích subjektů a datové úložiště tří základních registrů RUIAN (Adresy), ROB (Občané) a ROS (Právnické a Fyzické osoby). Registr externích subjektů nabídne pro potřebné aplikace GORDIC® přístup k ověření adres nebo osob.

Administrace

Administrace systému zajistí legitimní přístup kompetentních osob uvedených v systému ISZR–RPP. Kompletní logování dotazů a odpovědí zajistí dohledatelnost příslušných dotazů.

Aplikační brána (AIB)

Aplikační brána představuje komponentu, která zpřístupní jednotným způsobem systém základních registrů pro všechny informační systémy uvnitř organizace. Na úrovni AIB lze definovat přístupy ke službám ISZR a nastavit kompletní logování do lokálního úložiště AIB.

Integrační platforma (XRG)

Integrační platforma nabídne aplikacím třetích stran jak přístup k základním registrům, tak k datům uloženým v databázi informačního systému GORDIC® (GORDIC® RÚIAN, GORDIC® ZR-ROB a GORDIC® ZR-ROS).

Zpracování událostí (ZUD)

Funkcionalita Zpracování událostí zajistí noční aktualizaci dat základních registrů uložených v databázi informačního systému GORDIC®.

Databáze IS GORDIC® (GORDIC® RUIAN, GORDIC® ZR-ROB, GORDIC® ZR-ROS)

Tyto dílčí databáze IS GORDIC® budou v pravidelných intervalech (pravděpodobně každou noc) zapracovávat změny provedené v základních registrech a poskytovat tak uživatelům aktuální data i bez nutnosti jejich neustálého on-line připojení k těmto registrům. Jednotlivé agendy informačního systému GORDIC® (a aplikace třetích stran přistupujících přes XRG rozhraní) budou moci jejich prostřednictvím ověřit správnost referenčních údajů o osobách,občanech a adresách podle rozsahu svých oprávnění v Registru práv a povinností.

Obr.: Detail externího subjektu v ESU. Prostřednictvím volby „Ověř v ISZR“ dojde k on-line ověření referenčních údajů v Registru osob.

Ověření v Informačním systému základních registrů

Přínosy napojení IS GORDIC® a ISZR

  • možnost on-line komunikace se základními registry přímo z prostředí známých aplikací,
  • automatická kontrola a aktualizace referenčních údajů vůči základním registrům,
  • pohodlné a efektivní splnění zákonných povinností,
  • téměř nezměněná metodika a rychlost práce; v případě využívání webového rozhraní by došlo k jejímu výraznému zpomalení.

Co mám udělat?

Kontaktovat svého vedoucího projektu nebo zástupce obchodně-servisní sítě GORDIC® a informovat se o potřebném rozsahu úprav vašeho programového vybavení, harmonogramu realizace potřebných kroků a cenách.

Leták

Více informací naleznete v PDF letáku Informační systémy GORDIC® a jejich vazba na Základní registry veřejné správy zde.

 

© 1991-2014 HAiDA s. r. o. | Kontakt | Podmínky používání | Ochranné známky | Mapa webu | Články - RSS | Přihlásit se