Spočítat cenu


Spočítat cenu

Nechte si spočítat cenu softwaru, který potřebujete. Vyplňte své požadavky na konkrétní program do našeho formuláře. Záhy Vám zašleme nezávaznou cenovou nabídku přesně na míru s 10% slevou na software!

Aktuálně Vám tímto způsobem zpracujeme kalkulace cen těchto programů z řady GINIS® Express:

Elektronická spisová služba (ESS)

S programem Elektronická spisová služba (ESS) povedete spisovou službu podle zákonných předpisů. Zkrotíte svou datovou schránku. Ušetříte za tisk, kopírování a poštovné a každý dokument naleznete během okamžiku.

Spočítat cenu ESS

Finanční okruhy (FIO)

Program Finanční okruhy (FIO) řeší komplexním způsobem potřeby finančních odborů městských a obecních úřadů, škol a dalších organizací.

Spočítat cenu FIO

Technická evidence majetku (TEM)

Program Technická evidence majetku (TEM) řeší kompletní zpracování evidence dlouhodobého majetku.

Spočítat cenu TEM

Mzdy a personalistika (MZD)

Program Mzdy a personalitika (MZD) umožňuje vést komplexní personální a mzdovou agendu organizace dle zásad o odměňování pracovníků a platných daňových norem.

Spočítat cenu MZD

Poplatky (POP)

Program Poplatky (POP) řeší problematiku místních poplatků. Vychází z platné vyhlášky a současně respektuje vnitřní úpravy jednotlivých obcí. Je určen především pro finanční odbory jednotlivých úřadů.

Spočítat cenu POP

Evidence obyvatel (EOB)

Program Evidence obyvatel (EOB) je určen k vedení evidence obyvatel.

Spočítat cenu EOB

Evidence nemovitostí (NEM)

Program Evidence nemovitostí (NEM) je určen pro prohlížení a prohledávání dat katastru nemovitostí.

Spočítat cenu NEM

Evidence technických služeb (ETS)

Program Evidence technických služeb (ETS) je určen pro organizace spravující obecní majetek. Umožňuje evidenci zakázkových listů na práce prováděné technickými službami, včetně subdodávek jiných středisek a externích subdodavatelů.

Spočítat cenu ETS

Matrika (MAT)

Program Matrika (MAT) řeší problematiku matričních záležitostí pro městské a obecní úřady ve smyslu zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, ve znění jeho pozdějších úprav.

Spočítat cenu MAT

Správa hřbitovů (HRO)

Program Správa hřbitovů (HRO) je určen pro vedení evidence hrobů, zemřelých, nájemců, majitelů, plátců, poplatků, kolumbária, vsypové loučky, vybavení a všech ostatních důležitých údajů nutných pro kvalitní výkon správy hřbitovů.

Spočítat cenu HRO

Přestupkové řízení (PRR)

Program Přestupkové řízení (PRR) řeší kompletní přestupkovou agendu úřadu. Umožňuje zápis a tisk celého přestupku a spojené agendy jako rozhodnutí, odložení, pokuty, příkazy, smír, poplatky, postoupení, zastavení, posudek, předvolání, výpovědi, protokoly atd.

Spočítat cenu PRR

Evidence průkazů (EPR)

Program Evidence průkazů (EPR) je určen pro zpracování podkladů k vystavení žádostí o občanské průkazy a cestovní pasy. Dále k evidenci a tisku příslušných listin a výpisů z Rejstříku trestů, cestovních příloh, lustrací.

Spočítat cenu EPR

Vodné a stočné (VOD)

Program Vodné a stočné (VOD) kompletně řeší problematiku evidence spotřeby vody, předpisu a plateb za vodné a stočné.

Spočítat cenu VOD

 

© 1991-2014 HAiDA s. r. o. | Kontakt | Podmínky používání | Ochranné známky | Mapa webu | Články - RSS | Přihlásit se