Produkty


Produkty

Software GORDIC® se osvědčil svojí vysokou variabilitou a nízkými nároky na technické vybavení. Jeho tvůrci pružně reagují na změny v legislativě, metodice, na nové technologické trendy a měnící se požadavky uživatelů. K pokrytí potřeb všech potenciálních uživatelů přispívá nabídka tří produktových řad a v jejich rámci široké spektrum řešených agend.

Produktová řada GINIS® Express

Víte, že…

…v rámci produktové řady GINIS® Express nabízíme přes 50 technologicky nenáročných aplikací, které pokrývají většinu činností organizací veřejné správy?

Tato produktová řada je určena menším a středním organizacím veřejné správy. Mnohé z programů ovšem ušetří práci, peníze a čas i soukromým firmám. Aplikace této řady jsou vzájemně provázané (umožňují datovou komunikaci) a pokrývají veškeré agendy, které organizace veřejné správy vykonávají. Představují tak pro ně kompletní softwarové řešení.
Více informací…

Jak získat tento produkt?

Informační systém GINIS®

Velkým a středním organizacím je určen informační systém GINIS®, který je v současnosti nejpoužívanějším ERP systémem ve veřejné správě. Jeho základní funkcí je řízení informačních toků v organizaci, což je technicky realizováno pomocí centrální databáze s decentralizovaným pořizováním dat ve vícevrstvé architektuře www terminál – klient – server.

Jak získat tento produkt?
Jednotlivé subsystémy (ekonomika, spisová služba, personalistika, registry, správní agendy) jsou dále členěny na specializované komponenty (moduly), které svou funkčností umožňují komfortní, průkazné, přehledné a výkonné vedení příslušných agend. Veškeré agendy používají společnou vrstvu identifikace, vlastnictví a oběhu dokumentů. S vývojem modulů pokračuje současně jejich technologický upgrade do prostředí .NET. Pro zajištění efektivní komunikace s externími systémy a jejich integraci je GINIS® vybaven integrační platformou, zahrnující mj. XML rozhraní systému včetně webových služeb.
Více informací…

Systém pro správu platebních karet Eiger

Eiger je rozsáhlý systém zajisťující široké spektrum úloh spojených s provozováním systému platebních karet (vydávání karet, autorizace, zpracování transakcí, vazby do externích sítí…). Dovoluje bankám zavést kompletní agendu kartového programu současně s autorizačním centrem. Podpora nejrozšířenějších HW platforem, operačních systémů a databázových strojů zároveň umožňuje snadnou integraci do stávajícího prostředí.
Více informací…

Manažerské nadstavby

Pro efektivní využití dat pořízených v systémech GORDIC® nabízí firma svým klientům nasazení různých typů manažerských nadstaveb podle jejich potřeb a finančních možností. Tyto nástroje dnes mají širokou škálu podob, od jednoduchých, na MS Office založených řešeních, až po velké datové sklady a k nim příslušející analytické nástroje (Datawarehouse). Jejich výhodou je zejména integrace dat z různých zdrojů (i externích) do jednoho systému a možnost využití širokého spektra nástrojů pro jejich prezentaci a analýzu (agregované grafy a tabulky, rozpady po položkách, zobrazení dat pomocí GIS atp.).

 

© 1991-2014 HAiDA s. r. o. | Kontakt | Podmínky používání | Ochranné známky | Mapa webu | Články - RSS | Přihlásit se