Zprávy

AKREDITOVANÝ KURZ GORDIC: Rozpočtový proces II.

5. 5. 2014

Proč se kurzu zúčastnit?
Školení poskytne účastníkům přehled o podpoře procesu tvorby návrhu rozpočtu, úprav rozpočtu a vyhodnocení plnění rozpočtu v IS GINIS®. Absolvováním školení si účastník může zvýšit přehled o důležitých modulech a funkcích systému tak, aby mohl pochopit souvislosti, které nejsou na první pohled viditelné. Zdůrazňujeme, že předmětem školení není v žádném případě ovládání modulů IS GINIS®. Cílem je, aby stávající nebo potenciální  budoucí  uživatelé  získali informace,  které  se  na  běžných  školeních  nepodávají  a  aby  jim  školení  umožnilo pochopit  souvislosti  a  funkce  softwaru  vztahující  se  k  povinnostem  vyplývajícím  účetním  jednotkám  ze  zákona č.250/2000Sb. a navazujících prováděcích předpisů.  POZVÁNKA (PDF)

Rozpočtový proces

Akreditovaná vzdělávací instituce GORDIC, jako tvůrce metodických postupů pro organizace veřejné správy, pořádá v této souvislosti vzdělávací kurz – Rozpočtový proces II., který poskytne účastníkům přehled o podpoře procesu tvorby návrhu rozpočtu, úprav rozpočtu a vyhodno­cení plnění rozpočtu.

V článku naleznete pozvánku s podrobnými informacemi ke kurzu. V případě Vašeho zájmu nebo zájmu Vašich kolegů vyplňte využijte elektronické přihlášení na www.gordic.cz/skoleni, kde v části „Jak jste se o školení dozvěděli“, prosím zvolte „Nabídka dealera“ a následně zadejte 6051.

Při přihlášení více osob z jedné organizace získáte slevu 15% na druhého a další přihlášené účastníky.

Po objednání obdržíte v předstihu přesné dopravní dispozice k Vámi zvolenému kurzu.

Kurz se platí na základě vystavené faktury, kterou zasíláme po uskutečnění kurzu.

Vzdělávací kurz – Rozpočtový proces II. je akreditován, účastníci obdrží certifikát o absolvování.

Radka Čapková, manažer školení
GORDIC Distributor, HAiDA s.r.o.
Gen. Svobody 802, 473 01 Nový Bor
tel: +420 487 726 284, +420 732 476 797

 

© 1991-2014 HAiDA s. r. o. | Kontakt | Podmínky používání | Ochranné známky | Mapa webu | Články - RSS | Přihlásit se